Nicat Aliyev, Ph.D.

Nicat Aliyev
| 304
Phone 95155 3376
Room K 461 (5020)

Christoph Allolio, Ph.D.

Christoph Allolio
Membránová biofyzika, elasticita závislá na křivosti, aplikovaná diferenciální geometrie, elektrostatika kontinua, mezifázové jevy, molekulární simulace, multiscale simulace, stochastické procesy, elektronová struktura.

prof. RNDr. Jiří Anděl, DrSc.

Jiří Anděl
| 305
Phone 95155 3283
Room K 153 (2028)

prof. RNDr. Jaromír Antoch, CSc.

Jaromír Antoch

RNDr. Monika Balázsová,

Monika Balázsová
| 304
Phone 951553377
Room K 490 (5031)

doc. RNDr. Tomáš Bárta, Ph.D.

Tomáš Bárta
| 303
Phone 951 553 267
Room K 226 (4010)
Evoluční a integrodiferenciální rovnice, obyčejné diferenciální rovnice, asymptotické chování

doc. Mgr. Libor Barto, Ph.D.

Libor Barto
Výpočetní složitost, univerzální algebra, constraint satisfaction problems

Petr Bartoň, M.A.

Petr Bartoň

Mgr. Ondřej Bartoš,

Ondřej Bartoš
| 304
Phone 951553377
Room K 490 (5031)

Mgr. Michal Bathory,

Michal Bathory
| 306
Phone
Room

doc. RNDr. Jindřich Bečvář, CSc.

Jindřich Bečvář

prof. RNDr. Martina Bečvářová, Ph.D.

Martina Bečvářová

prof. RNDr. Viktor Beneš, DrSc.

Viktor Beneš

Mgr. Barbora Benešová, Ph.D.

Barbora Benešová
Variační počet a slabá zdola polospojitost; Parciální diferenciální rovnice - existence slabého řešeni; Aplikace v mechanice kontinua - modely pevných látek a jejicj matematická analýza

Mgr. Filip Beran,

Filip Beran

Kevin Berg,

Kevin Berg
| 301
Phone
Room
univerzální algebra, constraint satisfaction problems

Isaac Bird, Ph.D.

Isaac Bird
| 301
Phone
Room
komutativní algebra

Mgr. Alena Blažková,

Alena Blažková
| 302
Phone 9 5155 3226
Room K 424 (5011)

doc. RNDr. Leo Boček, CSc.

Leo Boček
| 302
Phone 9 5155 3222
Room K 452 (5045)

Eugenia Boffo, Ph.D.

Eugenia Boffo
| 306
Phone
Room

JUDr. Ludvík Bohman,

Ludvík Bohman
| 305
Phone
Room

RNDr. Ondřej Bouchala,

Ondřej Bouchala

doc. RNDr. Martin Branda, Ph.D.

Martin Branda

Mark Bugden, Ph.D.

Mark Bugden
| 306
Phone
Room

RNDr. Miroslav Bulíček, Ph.D.

Miroslav Bulíček
Parciální diferenciální rovnice - existenční teorie, regularita, stabilita řešení; termodynamika kontinua; matematická analýza a modelování proudění a deformace materiálů s komplikovanou reologií

Mgr. Eva Buriánková,

Eva Buriánková

doc. RNDr. Emil Calda, CSc.

Emil Calda
| 302
Phone 9 5155 3225
Room K 453 (5016)

prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc.

Tomáš Cipra

Erin Claire Carson, Ph.D.

Erin Claire Carson
| 304
Phone 9 5155 3376
Room
numerická lineární algebra, maticové výpočty na výkonných počítačových architekturách, paralelní algoritmy

Petre Claudiu Mîndrilă,

Petre Claudiu Mîndrilă
Nelineární PDE, mechanika tekutin, interakce fluidní struktury.

Scott Congreve, Ph.D.

Scott Congreve

Mgr. Ing. David Coufal, Ph.D.

David Coufal
| 305
Phone
Room

RNDr. Zdeňka Crkalová,

Zdeňka Crkalová
| 306
Phone 951 55 3218
Room K 389 (4037)
Výkonná a technická redaktorka časopisu Commentationes Mathematicae Universitatis Carolinae.

Mgr. Marek Cúth, Ph.D.

Marek Cúth
Funkcionální analýza: neseparabilní Banachovy prostory (a související témata z topologie a teorie množin) studium nelineární struktury Banachových prostorů (především pak studium tzv. ,,Lipschitzovsky-volných`` Banachových prostorů)

RNDr. Jakub Černý, Ph.D.

Jakub Černý
| 305
Phone
Room

RNDr. Petr Čoupek, Ph.D.

Petr Čoupek
| 305
Phone 95155 3418
Room K 151 (2027)

Noé De Rancourt De Mimerand-Verny, Ph.D.

Noé De Rancourt De Mimerand-Verny
| 303
Phone
Room

William Demeo, Ph.D.

William Demeo
universal algebra, constraint satisfaction problems, automatické dokazování

prof. RNDr. Vlastimil Dlab, DrSc., F.R.S.C.

Vlastimil Dlab
| 302
Phone 9 5155 3225
Room K 453 (5016)

prof. RNDr. Vít Dolejší, Ph.D., DSc.

Vít Dolejší
numerické řešení parciálních diferenciálních rovnic s aplikacemi v mechanice tekutin

Mgr. Anna Doležalová,

Anna Doležalová

Mgr. Petr Dostál, Ph.D.

Petr Dostál

Mgr. Mark Dostalík,

Mark Dostalík

prof. RNDr. Aleš Drápal, CSc., DSc.

Aleš Drápal
Algebraické a kombinatorické vlastnosti binárních systémů (lupy, kvazigrupy, levá distributivita)

RNDr. Jiří Dvořák, Ph.D.

Jiří Dvořák

Mgr. Josef Dvořák,

Josef Dvořák

prof. RNDr. Miloslav Feistauer, DrSc., dr. h. c.

Miloslav Feistauer
Analýza numerických metod pro řešení parciálních diferenciálních rovnic, metoda konečných prvků, nespojitá Galerkinova metoda, aplikace v dynamice tekutin a v interakci tekutin a elastických struktur

doc. RNDr. Jiří Felcman, CSc.

Jiří Felcman

RNDr. Daniela Flimmel,

Daniela Flimmel

Mgr. Tomáš Gergelits, Ph.D.

Tomáš Gergelits
| 304
Phone 951553377
Room K 490 (5031)

Hanieh Ghodrati, M.Sc.

Hanieh Ghodrati
| 306
Phone
Room

Dr. rer. nat. Faruk Göloglu,

Faruk Göloglu
| 301
Phone 951553244
Room K 331 (4015)
booleovské funkce, aplikace v kryptografii

Roman Golovko, Ph.D.

Roman Golovko
Symplektická a kontaktní topologie, nízkodimenzionální topologie, dynamické systémy.

Giovanni Gravina, Ph.D.

Giovanni Gravina
Variační počet, parciální diferenciální rovnice.

Manvi Grover,

Manvi Grover

Mgr. Zdeněk Halas, DiS., Ph.D.

Zdeněk Halas

Mgr. Eva Havelková,

Eva Havelková
| 304
Phone
Room K 490 (5031)

prof. RNDr. Stanislav Hencl, Ph.D.

Stanislav Hencl
Geometricka teorie funkcí, zobrazení s konečnou distorzí, vlastnosti Jakobiánu, reálné funkce více proměnných, slabá diferencovatelnost, aproximace, Variační počet , prostory funkcí

Mgr. Kateřina Henclová,

Kateřina Henclová

RNDr. Radek Hendrych, Ph.D.

Radek Hendrych
| 305
Phone 951553342
Room K 406 (5006)

Mgr. Adéla Hladká,

Adéla Hladká
| 305
Phone
Room

doc. RNDr. Zdeněk Hlávka, Ph.D.

Zdeněk Hlávka

doc. RNDr. Daniel Hlubinka, Ph.D.

Daniel Hlubinka

doc. RNDr. Iveta Hnětynková, Ph.D.

Iveta Hnětynková
| 304
Phone 95155 3362
Room K 460 (5041)

doc. RNDr. Petr Holický, CSc.

Petr Holický
Deskriptivní teorie množin - borelovské, analytické, suslinovské, ... množiny, zobrazení, prostory, deskriptivní vlastnosti konkrétních množin v analýze. Topologické vlastnosti Banachových prostorů. některé partie z teorie reálných funkcí, teorie míry, funkcionální analýzy, topologie, ...

doc. Mgr. Štěpán Holub, Ph.D.

Štěpán Holub
kombinatorika na slovech

Mgr. Petr Honzík, Ph.D.

Petr Honzík

Mgr. Jakub Hrnčíř,

Jakub Hrnčíř

RNDr. Jana Hromadová, Ph.D.

Jana Hromadová
| 302
Phone 9 5155 3222
Room K 452 (5045)
Deskriptivní geometrie, analytická a syntetická geometrie, didaktika geometrie.

RNDr. Jaroslav Hron, Ph.D.

Jaroslav Hron
Numerické řešení problémů proudění v biomechanice, metoda konečných prvků, paralelní řešení velkých řídkých soustav, software pro rozsáhlé výpočty.

Mgr. Tobiáš Hudec,

Tobiáš Hudec
| 305
Phone
Room

RNDr. Šárka Hudecová, Ph.D.

Šárka Hudecová

doc. RNDr. Jan Hurt, CSc.

Jan Hurt
| 305
Phone 95155 3279
Room K 130 (2021)

prof. RNDr. Miroslav Hušek, DrSc.

Miroslav Hušek
Obecná topologie (i uniformní prostory, topologické grupy)

prof. RNDr. Marie Hušková, DrSc.

Marie Hušková
matematická statistika, asymptotická statistika, detekce bodů změny

RNDr. Magdalena Hykšová, Ph.D.

Magdalena Hykšová

Giacomo Cherubini, Ph.D.

Giacomo Cherubini
teorie čísel

Mgr. Daniel Jahn,

Daniel Jahn

Hana Jandová,

Hana Jandová
| 305
Phone 95155 3287
Room K 134 (2026)

Mgr. Adam Janečka, Ph.D.

Adam Janečka

prof. RNDr. Vladimír Janovský, DrSc.

Vladimír Janovský

Mgr. Alena Jarolímová,

Alena Jarolímová

doc. RNDr. Michal Johanis, Ph.D.

Michal Johanis
Funkcionální analýza, Banachovy prostory, geometrie a struktura, izomorfní teorie, renormace - hladkost a konvexita, analýza v Banachových prostorech.

prof. Ing. Branislav Jurčo, CSc., DSc.

Branislav Jurčo
Matematická fyzika, homologické a homotopické metody v teorii strun a kvantové teorii pole, vyšší geometrické a algebraické struktury a jejich aplikace ve fyzice, BV kvantování kalibračních teorií, zobecněná geometrie

prof. RNDr. Jana Jurečková, DrSc.

Jana Jurečková

doc. Dipl.-Math. Erik Jurjen Duintjer Tebbens, Ph.D.

Erik Jurjen Duintjer Tebbens

Mgr. Karel Kadlec,

Karel Kadlec
| 305
Phone
Room

Ing. Tomáš Kala,

Tomáš Kala
| 305
Phone
Room

Mgr. Vítězslav Kala, Ph.D.

Vítězslav Kala
Teorie čísel, univerzální kvadratické formy, třídová čísla, zobecněné řetězové zlomky, polotělesa

prof. RNDr. Ondřej Kalenda, Ph.D., DSc.

Ondřej Kalenda
Banachovy prostory - geometrická a topologická struktura, kvantitativní verze jejich vlastností, míry slabé nekompaktnosti. Operátorové algebry a Jordanovy struktury, zejména z pohledu teorie Banachových prostorů. Třídy neseparabilních Banachových prostorů a související třídy kompaktních prostorů. Deskriptivní topologie a kompaktní konvexní množiny.

RNDr. Jan Kalina, Ph.D.

Jan Kalina
| 305
Phone
Room

Spyros Kallivokas, Ph.D.

Spyros Kallivokas
| 306
Phone
Room

doc. Mgr. Petr Kaplický, Ph.D.

Petr Kaplický
Parciální diferenciální rovnice. Systémy popisující jevy daleko od > rovnovážných stavů.

Wolfgang Karl Härdle, Ph.D.

Wolfgang Karl Härdle
| 305
Phone 95155 3272
Room K 126 (2014)

RNDr. Jan Kašpar, CSc.

Jan Kašpar

Bc. Martina Kašparová,

Martina Kašparová
| 306
Phone 9 5155 3203
Room K 377 (4050)

RNDr. Alexandr Kazda, Ph.D.

Alexandr Kazda
| 301
Phone 951553238
Room K 313 (4011)
univerzální algebra, výpočetní složitost, problém splnitelnosti omezení

prof. RNDr. Tomáš Kepka, DrSc.

Tomáš Kepka
| 301
Phone 95155 3236
Room K 327 (4012a)
elementární teorie čísel, neasociativní algebra

doc. Igor Khavkine, Ph.D.

Igor Khavkine
| 306
Phone
Room

prof. Lev Klebanov, DrSc.

Lev Klebanov
| 305
Phone 95155 3285
Room K 127 (2018)

doc. Mgr. Petr Knobloch, Dr., DSc.

Petr Knobloch
Metoda konečných prvků a její aplikace na simulaci nestlačitelného proudění a řešení úloh s dominantní konvekcí.

doc. RNDr. Arnošt Komárek, Ph.D.

Arnošt Komárek

RNDr. Helena Kommová,

Helena Kommová

Michael Kompatscher, Ph.D.

Michael Kompatscher
| 301
Phone 951553377
Room K 490 (5031)
univerzální algebra, constraint satisfaction problems

Mgr. Kateřina Koňasová,

Kateřina Koňasová

doc. RNDr. Ing. Miloš Kopa, Ph.D.

Miloš Kopa
| 305
Phone 95155 3343
Room K 155 (2029)

Mgr. Marta Kossaczká,

Marta Kossaczká
| 303
Phone
Room

RNDr. Václav Kozmík, Ph.D.

Václav Kozmík

prof. RNDr. Jan Krajíček, DrSc.

Jan Krajíček
matematická logika, zejména důkazová složitost

Mgr. Ondřej Kreml, Ph.D.

Ondřej Kreml
| 306
Phone
Room

RNDr. Hana Krulišová, Ph.D.

Hana Krulišová

Mgr. Lukáš Krump, Ph.D.

Lukáš Krump
Invariantní operátory v kontextu diferenciální geometrie a Cliffordovy analýzy. Klasická a moderní projektivní a neeuklidovská geometrie.

doc. RNDr. Martin Kružík, Ph.D., DSc.

Martin Kružík
| 306
Phone
Room

doc. RNDr. Svatopluk Krýsl, Ph.D.

Svatopluk Krýsl
Teorie symplektických Diracových operátorů. Hodgove teorie pro eliptické komplexy na hilbertovských fíbracích nad kompaktními varietami. Aplikace teorie reprezentací Lieových grup v diferenciální geometrii.

Mgr. Václav Kryštof,

Václav Kryštof
| 303
Phone
Room

RNDr. Vít Kubelka, Ph.D.

Vít Kubelka

doc. RNDr. Václav Kučera, Ph.D.

Václav Kučera

RNDr. Pavla Kučerová,

Pavla Kučerová
| 304
Phone 95155 3123
Room K 410 (5010)

doc. Mgr. Michal Kulich, Ph.D.

Michal Kulich

RNDr. Kristýna Kuncová, Ph.D.

Kristýna Kuncová
| 303
Phone 951 553 259
Room K 284 (3036)
Teorie integrálu, Kurzweilův integrál a jeho zobecnění

Mgr. Michal Kupsa,

Michal Kupsa

doc. RNDr. Petr Lachout, CSc.

Petr Lachout

Dr. rer. nat. Malte Laurens Kampschulte,

Malte Laurens Kampschulte
Variační počet, geometrická teorie míry, mechanika kontinua, parciální diferenciální rovnice, nelineární analýza

doc. RNDr. Roman Lávička, Ph.D.

Roman Lávička
Matematická analýza, hyperkomplexní analýza. Aplikace teorie reprezentací Lieových grup a superalgeber. Konstrukce Gelfand-Tsetlinových bází pro polynomiální řešení invariantních diferenciálních rovnic.

Iva Lišková,

Iva Lišková
| 302
Phone
Room

Mgr. Tomáš Los,

Tomáš Los
| 306
Phone
Room

Mgr. Petr Lukáš,

Petr Lukáš
| 304
Phone
Room

prof. RNDr. Jaroslav Lukeš, DrSc.

Jaroslav Lukeš
Teorie potenciálu, Choquetova teorie, reálné funkce, míra a integrál.

RNDr. Matúš Maciak, Ph.D.

Matúš Maciak

RNDr. Martin Mádlík, Ph.D.

Martin Mádlík

prof. RNDr. Josef Málek, CSc., DSc.

Josef Málek
Analýza nelineárních parciálních diferenciálních rovnic, zejména rovnic popisujících mechanické, tepelné či chemické procesy v tekutinách, pevných látkách a směsích. Termodynamika a mechanika nenewtonských tekutin.

prof. RNDr. Jan Malý, DrSc.

Jan Malý
| 303
Phone 951 553 254
Room K 256 (3027)
Prostory funkcí, zvláště Sobolevovy prostory a prostory funkcí s konečnou variací. Kvalitativní chování slabě diferencovatelných funkcí a zobrazení. Jakobiány. Geometrická teorie míry. Geometrická teorie funkcí (zobrazení s konečnou distorzí). Variační počet. Teorie potenciálu. Další zájmy: Zavedení elementárních funkcí. Teorie integrálu.

RNDr. Martin Markl, DrSc.

Martin Markl

prof. Ing. František Maršík, DrSc.

František Maršík

RNDr. Patrícia Martinková, Ph.D.

Patrícia Martinková
| 305
Phone
Room

prof. RNDr. Bohdan Maslowski, DrSc.

Bohdan Maslowski

Hiroaki Matsunaga, Ph.D.

Hiroaki Matsunaga
| 306
Phone
Room

RNDr. Lucie Mazurová, Ph.D.

Lucie Mazurová

RNDr. Martin Melcer, Ph.D.

Martin Melcer
| 302
Phone
Room

RNDr. Zdeněk Mihula,

Zdeněk Mihula

RNDr. Jindřich Michalik,

Jindřich Michalik

Oleksandr Minakov, Ph.D.

Oleksandr Minakov
Integrovatelné parciální diferenciální rovnice: dlouhodobá asymptotická analýza problémů počáteční hodnoty s krokovými počátečními daty (Kortewegova - de Vriesova rovnice, Camassa - Holmova rovnice, nelineární Schrödingerova rovnice atd.). Přímé a inverzní rozptylové transformace pro neklesající a zvyšující se potenciály. Riemann-Hilbertovy problémy a asymptotické metody pro oscilační Riemann-Hilbertovy problémy. Další zájmy: ortogonální polynomy, Painlevé rovnice, náhodné matice.

Ing. Josef Montag, Ph.D.

Josef Montag

RNDr. Vlasta Moravcová, Ph.D.

Vlasta Moravcová
Didaktika matematiky, zejména geometrie; dějiny a didaktika deskriptivní geometrie; syntetická geometrie.

Antoine Mottet,

Antoine Mottet
| 301
Phone
Room K 304 (4003b)
univerzální algebra, teorie modelů, constraint satisfaction problems

MUDr. Mgr. Eva Murtinová, Ph.D.

Eva Murtinová

Mgr. Stanislav Nagy, Ph.D.

Stanislav Nagy
| 305
Phone 95 155 3383
Room K 487 (5034)

Mgr. Anna Najmanová,

Anna Najmanová

Mgr. Jiří Nárožný,

Jiří Nárožný
| 306
Phone
Room

Mgr. Robert Navrátil,

Robert Navrátil
| 305
Phone
Room

Ing. Lucie Naxerová,

Lucie Naxerová
| 305
Phone 951553287
Room K 134 (2026)

Mgr. Tomáš Němeček,

Tomáš Němeček

Mgr. Václav Novotný,

Václav Novotný
| 305
Phone
Room

Georgios Ntosidis, Ph.D.

Georgios Ntosidis
| 303
Phone
Room

Dr. Re O´Buachalla,

Re O´Buachalla
Můj výzkum se týká nekomutativní geometrie kvantových grup a jejich kvantových homogenních prostorů, zejména kvantové vlajkové variety. Pro svoji práci používám směs Hopfových algeber, monoidních kategorií, Lieovy teorie, komplexní a Kählerovy geometrie, C* -algeber a neomezené teorie operátorů.

doc. RNDr. Oldřich Odvárko, DrSc.

Oldřich Odvárko

Mgr. Miroslav Olšák,

Miroslav Olšák

doc. Ing. Marek Omelka, Ph.D.

Marek Omelka

doc. RNDr. Bohumír Opic, DrSc.

Bohumír Opic
| 303
Phone 951 553 367
Room K 281 (3034)
Prostory funkcí, reálná interpolace, váhové nerovnosti.

Sebastian Opper, Ph.D.

Sebastian Opper
| 301
Phone
Room
Teorie reprezentací algeber a derivované kategorie.

Hana Orosová,

Hana Orosová
| 304
Phone 95155 3364
Room K 459 (5019)

Mgr. Martin Otava, Ph.D.

Martin Otava
| 305
Phone
Room

RNDr. Jan Papež, Ph.D.

Jan Papež
| 306
Phone
Room

RNDr. Zuzana Patáková, Ph.D.

Zuzana Patáková
Diskrétní a výpočetní geometrie, algebraická a topologická kombinatorika.

RNDr. Michal Pavelka, Ph.D.

Michal Pavelka
Mé hlavní dva vědecké zájmy jsou: Geometrická nerovnovážná termodynamika a teoretická elektrochemie. V tom prvním typicky spojuji hamiltonovskou mechaniku s gradientní dynamikou, zatímco v tom druhém simuluji vodíkové palivové články a redoxní průtočné baterie. Vyučuji dva předměty, které tato témata obsahují.

Mgr. Markéta Pavlíková,

Markéta Pavlíková
| 305
Phone 951553342
Room K 406 (5006)

doc. RNDr. Zbyněk Pawlas, Ph.D.

Zbyněk Pawlas

Mgr. Lada Peksová, Ph.D.

Lada Peksová

prof. Mauro Pereira,

Mauro Pereira
| 306
Phone
Room

RNDr. Dalimil Peša,

Dalimil Peša

doc. RNDr. Michal Pešta, Ph.D.

Michal Pešta
| 305
Phone 951 553 400
Room K 234 (3020)

RNDr. Ing. Barbora Petrová,

Barbora Petrová
| 305
Phone
Room

prof. RNDr. Luboš Pick, CSc., DSc.

Luboš Pick
| 303
Phone 951 553 264
Room K 286 (3039)
Prostory funkcí, symetrisace, prostory s normou invariantní vůči nerostoucímu přerovnání, Orliczovy prostory, Lorentzovy prostory, vnoření, kompaktní vnoření, optimalita, logaritmické Sobolevovy nerovnosti na prostorech s pravděpodobnostní mírou, analýza nekonečně mnoha proměnných v pravděpodobnostním prostoru, věty o stopách, regularita řešení diferenciálních rovnic, optimální partnerské páry prostorů funkcí, teorie interpolací, teorie aproximací, omezenost a kompaktnost operátorů, míra nekompaktnosti, supremální oparátory, integrální operátory, diskretisace, váhové nerovnosti, elementární témata z analýzy, základní nerovnosti a odhady, rekreační matematika, historie matematiky, popularisace matematiky, překlady knih.

Helena Pištěková,

Helena Pištěková
| 303
Phone 222 323 390
Room K 279 (3032)

RNDr. Dušan Pokorný, Ph.D.

Dušan Pokorný
Reálná analýza (konvexní funkce, zobecnění konvexity), fraktální geometrie (fraktální křivosti), integrální geometrie (křivosti pro singulární množiny), další náhodná témata (Tukeyova hloubka, stochastické procesy)

doc. Mgr. Milan Pokorný, Ph.D., DSc.

Milan Pokorný
Matematická analýza parciálních diferenciálních rovnic, zejména rovnic matematické mechaniky a termodynamiky tekutin. Existence řešení, regularita, kvalitativní vlastnosti řešení.

Stefano Pozza, Dr., Ph.D.

Stefano Pozza
| 304
Phone
Room

doc. RNDr. Zuzana Prášková, CSc.

Zuzana Prášková

doc. RNDr. Dalibor Pražák, Ph.D.

Dalibor Pražák
Parciální diferenciální rovnice (existence a regularita řešení, chování pro velké časy, odhady dimenze atraktorů). Další zájmy: dynamické systémy, teorie her, nestandardní analýza.

RNDr. Michaela Prokešová, Ph.D.

Michaela Prokešová

Mgr. Vít Průša, Ph.D.

Vít Průša
Termodynamika kontinua, fenomenologický popis nelineární odezvy komplexních materiálů, nenewtonovské tekutiny, stabilita proudění.

doc. Mgr. Pavel Příhoda, Ph.D.

Pavel Příhoda
| 301
Phone 95155 3245
Room K 309 (4007)
teorie okruhů

Mgr. Roland Púček,

Roland Púček
| 306
Phone
Room

doc. RNDr. Pavel Pyrih, CSc.

Pavel Pyrih
| 303
Phone 951 553 268
Room K 227 (4011)
Teorie kontinuí, konstrukce prostorů s danými vlastnostmi, lokální vlastnosti kontinuí, homogenita kontinuí.

Eva Ramešová,

Eva Ramešová
| 301
Phone 95155 3242
Room K 308 (4006)
sekretářka

prof. RNDr. Jan Rataj, CSc.

Jan Rataj
| 306
Phone 95155 3208
Room K 384 (4044)
(Geometrická) teorie míry, konvexní geometrie, integrální geometrie (zejména míry křivosti množin se singularitami a jejich integrálně-geometrické vztahy), stochastická geometrie.

RNDr. Ing. Jaroslav Richter,

Jaroslav Richter

RNDr. Martin Rmoutil, Ph.D.

Martin Rmoutil
Reálná a funkcionální analýza, zejména různé problémy na pomezí těchto dvou disciplín, například diferencovatelnost (lipschitzovských) funkcí, množiny výjimečných bodů atd.

doc. RNDr. Jarmila Robová, CSc.

Jarmila Robová
Didaktika matematiky - didaktika geometrie, užití technologií ve výuce, profesní vidění učitelů

doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc.

Mirko Rokyta
PDR, zejména hyperbolické systémy zákonů zachování; numerická analýza, zejména metoda konečných objemů, popularizace matematiky

Mgr. Jakub Rondoš,

Jakub Rondoš

Mgr. Filip Roskovec, Ph.D.

Filip Roskovec
| 304
Phone 951553377
Room

prof. Ing. Tomáš Roubíček, DrSc.

Tomáš Roubíček
Aplikovaná matematická analýza, parciální diferenciální rovnice, matematické modelováni v mechanice a fyzice spojitých prostředí a materiálové vědě a inženýrství, termodynamika, teorie optimalizace, a numerická analýza.

Dr. Miro Rozložník,

Miro Rozložník

RNDr. Tomáš Rusý,

Tomáš Rusý

doc. Mgr. Pavel Růžička, Ph.D.

Pavel Růžička
teorie svazů, teorie modulů

Mgr. Jakub Řada,

Jakub Řada
| 306
Phone
Room

Mgr. Tomáš Salač, Ph.D.

Tomáš Salač
Diferenciální geometrie, zejména parabolické geometrie s aplikacemi v Cliffordově analýze, teorie (přeurčených) invariantních diferenciálních operátorů

RNDr. Jan Seidler, CSc.

Jan Seidler

Mgr. Filip Seitl,

Filip Seitl

Liran Shaul, Ph.D.

Liran Shaul
| 301
Phone 95155 3240
Room K 330 (4014)
Komutativní algebra, homologická algebra, derivované kategorie.

Bangwei She, Dr.

Bangwei She
Interakce tekutin. Stlačitelné formulace Navier-Stokesových rovnic.

Sebastian Schwarzacher, Dr.

Sebastian Schwarzacher
Nelineární parciální diferenciální rovnice (existence, jednoznačnost, regularita, numerická analýza). Dynamika tekutin (struktura, interakce, ne-Newtonovaká tekutina). Variační počet (nestandardní růst, elastická tělesa). Numerické výpočty pro PDR (časová schémata, řád konvergence, Galerkinovy metody). Analýza evolučních nelineárních PDR (proměnné oblasti, vnitřní geometrie, systémy s proměnlivým kontaktem).

Mgr. Zdeněk Silber,

Zdeněk Silber
| 303
Phone
Room

Gianmarco Silvio Sperone Martí, Ph.D.

Gianmarco Silvio Sperone Martí
Mechanika Tekutin, Parciální Diferenciální Rovnice, Nelineární Analýza

Mgr. Alena Skálová,

Alena Skálová
| 303
Phone 951 553 259
Room

RNDr. Břetislav Skovajsa,

Břetislav Skovajsa
| 303
Phone 951 553 259
Room

Mgr. Emil Skříšovský,

Emil Skříšovský

doc. RNDr. Antonín Slavík, Ph.D.

Antonín Slavík
Matematická analýza (zejména diferenciální rovnice a teorie integrálu), historie matematiky, kombinatorika, rekreační matematika, programování ve Wolfram Mathematica.

Mgr. Jakub Slavík, Ph.D.

Jakub Slavík
| 303
Phone
Room

RNDr. Lenka Slavíková, Ph.D.

Lenka Slavíková
Banachovy prostory funkcí, prostory Sobolevova typu, lineární a multilineární multiplikátory, singulární integrální operátory, maximální funkce, váhové nerovnosti

Ilya Smirnov, Ph.D.

Ilya Smirnov
Komutativní algebra: teorie násobnosti a metody v pozitivní charakteristice.

doc. RNDr. Petr Somberg, Ph.D.

Petr Somberg
Diferenciální a algebraická geometrie, Lieovy grupy a algebry (klasické, afinní, super) a jejich representační teorie, Homogenní prostory (vlajkové variety, (lokální) symetrické prostory, reduktivní prostory), Homogenní vektorové bundly a jejich ekvivariantní homomorfismy, Konečné reflexní grupy a jejich geometrie, Homotopie a (ko)homologické teorie (ekvivariantní spektra), Kvantové grupy a nekomutativní geometrie (kvantové homogenní prostory.)

prof. RNDr. Vladimír Souček, DrSc.

Vladimír Souček
Invariantní diferenciální operátory na varietách s danou geometrickou strukturou. Zobecněné Cartanovy geometrie, a speciálně parabolické geometrie. Cliffordova analýza v jedné a ve víc proměnných. Aplikace teorie reprezentací v analýze. Exaktní komplexy invariantních diferenciálních operátorů.

RNDr. Ondřej Souček, Ph.D.

Ondřej Souček
| 306
Phone 95155 2536
Room A 1141 (1215)
Matematické modelování a numerické výpočty v pozemské a planetární geofyzice (slapově buzená deformace, disipace a transportní procesy v nitrech ledových měsíců Europa a Enceladus, numerické modelování evoluce pevninských ledovců na Zemi a na Marsu); Termodynamika a mechanika kontinua (konstitutivní teorie komplexních materiálů, termodynamika a mechanika kontinua na površích, terdmodynamické modelování okrajových podmínek); Teorie směsí (heterogenní katalýza, proudění pórézním prostředím, částečné tavení a transport taveniny)

prof. RNDr. Jiří Spurný, Ph.D., DSc.

Jiří Spurný
Integrální reprezentace konvexních množin; Choquetova teorie; Banachovy prostory a algebry; operátorové prostory a jejich geometrické a topologické vlastnosti

RNDr. Jakub Staněk, Ph.D.

Jakub Staněk
Pravděpodobnost, stochastická geometrie, prostorová statistika.

doc. RNDr. David Stanovský, Ph.D.

David Stanovský
neasociativní struktury, algebraické invarianty uzlů, univerzální algebra, automatické dokazování

prof. Ing. Zdeněk Strakoš, DrSc.

Zdeněk Strakoš

RNDr. Milan Studený, DrSc.

Milan Studený

RNDr. Petra Surynková, Ph.D.

Petra Surynková
| 302
Phone 9 5155 3235
Room K 427 (5012)

Dr. Jan Swart,

Jan Swart

Mgr. Martin Sýkora,

Martin Sýkora

Mgr. Jan Šaroch, Ph.D.

Jan Šaroch
| 301
Phone 951553244
Room K 331 (4015)
množinové aspekty teorie modulů

PhDr. Alena Šarounová, CSc.

Alena Šarounová

Kateřina Šauflová,

Kateřina Šauflová
| 306
Phone
Room
Administrativní pracovnice - agenda studentů se speciálními potřebami na MFF

Mgr. Dorota Šimonová,

Dorota Šimonová
| 304
Phone
Room K 490 (5031)

doc. RNDr. Zbyněk Šír, Ph.D.

Zbyněk Šír
| 306
Phone 95155 3219
Room K 349 (4021)
Výuka různých geometrických předmětů souvisejících s abstraktní a aplikovanou geometrií. Vědecky se zajímám o Geometrické modelování a související geometrické aplikace, o teoretickou diferenciální geometrii a o historii geometrie.

RNDr. Martina Škorpilová, Ph.D.

Martina Škorpilová
Deskriptivní geometrie, lineární algebra, historie a popularizace matematiky.

Mgr. Dalibor Šmíd, Ph.D.

Dalibor Šmíd
Výuka matematických kurzů pro studenty matematiky, fyziky a učitelství.

RNDr. Martin Šmíd, Ph.D.

Martin Šmíd
| 305
Phone
Room

RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.

Jiří Šrubař
| 302
Phone
Room

doc. RNDr. Jan Šťovíček, Ph.D.

Jan Šťovíček
Teorie reprezentací asociativních algeber, homologická algebra, souvislosti s homotopickou teorií a algebraickou geometrií.

doc. RNDr. Petr Tichý, Ph.D.

Petr Tichý
Numerická lineární algebra a maticové výpočty

Mgr. Yulianna Tolkunova,

Yulianna Tolkunova

prof. RNDr. Jan Trlifaj, CSc., DSc.

Jan Trlifaj
teorie reprezentací, komutativní a homologická algebra.

doc. RNDr. Jiří Tůma, DrSc.

Jiří Tůma
| 301
Phone 95155 3240
Room K 330 (4014)
reprezentace svazů

prof. Ing. Miroslav Tůma, CSc.

Miroslav Tůma
| 304
Phone (+420) 951 553 387
Room K 457 (5018)
řešení rozsáhlých a řídkých soustav lineárních algebraických rovnic přímými a předpodmíněnými iteračními metodami

RNDr. Karel Tůma, Ph.D.

Karel Tůma
Zabývám se chováním složitých materiálů, jak tekutin, tak pevných látek, které disipují energii. Příkladem jsou nenewtonské tekutiny se složitou reologií, jako jsou viskoelastické tekutiny nebo slitiny s tvarovou pamětí procházející martenzitickou transformací. Provádím numerické simulace těchto modelů pomocí metody konečných prvků s aplikacemi v souvisejících oblastech.

Mgr. Marie Turčičová,

Marie Turčičová
| 305
Phone
Room

Mgr. Hana Turčinová,

Hana Turčinová
Prostory funkcí, prostory s normou invariantní vůči nerostoucímu přerovnání, Sobolevovy prostory, věty o stopách.

RNDr. Oldřich Ulrych, Ph.D.

Oldřich Ulrych

RNDr. Lukáš Vacek,

Lukáš Vacek
| 304
Phone
Room K 490 (5031)

Mgr. Petr Vacek,

Petr Vacek
| 304
Phone
Room K 490 (5031)

Ing. Irena Vaňatová,

Irena Vaňatová

RNDr. Hana Vaněčková,

Hana Vaněčková
| 302
Phone
Room

Mgr. Martina Vaváčková,

Martina Vaváčková
grantová manažerka

Mgr. Jan Vávra,

Jan Vávra
| 305
Phone
Room

doc. RNDr. Jan Večeř, Ph.D.

Jan Večeř
| 305
Phone 95155 3419
Room K 132 (2025)

Mgr. Šárka Večeřová,

Šárka Večeřová
| 305
Phone
Room

doc. RNDr. Tomáš Vejchodský, Ph.D.

Tomáš Vejchodský

RNDr. Petr Vejmělka,

Petr Vejmělka

Mgr. Benjamin Vejnar, Ph.D.

Benjamin Vejnar
Obecná topologie, teorie kontinuí, polské prostory, borelovské redukce, topologické dynamické systémy

Sebastiano Vitali, Ph.D.

Sebastiano Vitali

Ing. Jana Vizingerová,

Jana Vizingerová
| 305
Phone
Room

RNDr. Václav Vlasák, Ph.D.

Václav Vlasák
Klasická deskriptivní teorie množin. Reálná a harmonická analýza

Ing. Mgr. Martin Vohralík, Ph.D.

Martin Vohralík

Bc. Jana Vráblíková,

Jana Vráblíková

Jordan Williamson, Ph.D.

Jordan Williamson
Ekvivariantní stabilní homotopie, derivovaná komutativní algebra

Pavlo Yatsyna, Ph.D.

Pavlo Yatsyna
Teorie čísel, kvadratické formy, mříže, diskrétní geometrie, celočíselné symetrické matice, algebraická teorie grafů.

Xeniya Yermolenko,

Xeniya Yermolenko
| 305
Phone
Room

Mgr. Tomáš Zadražil,

Tomáš Zadražil

doc. RNDr. Miloš Zahradník, CSc.

Miloš Zahradník
Matematická statistická fyzika. Kombinace analytických, pravděpodobnostních ale i kombinatorických metod při studiu rovnovážných stavů (matematicky: "Gibbsovských měr") velkých systémů o mnoha interagujících komponentách. Možná témata bakalářských prací s dalšími partiemi matematiky ležícími na pomezí analýzy, algebry, diskrétní matematiky a s aplikacemi, zvláště ve fyzice. Na úrovni koníčka: meteorologie a matematické aspekty jejích dat.

prof. RNDr. Luděk Zajíček, DrSc.

Luděk Zajíček
Teorie reálných funkcí a výjimečných množin v eukleidovských a Banachových prostorech (teorie derivací, konvexní funkce, semikonvexní funkce, DC funkce, sigma-pórovité množiny).

doc. RNDr. Miroslav Zelený, Ph.D.

Miroslav Zelený
Deskriptivní teorie množin. Reálná a harmonická analýza.

RNDr. Jitka Zichová, Dr.

Jitka Zichová

Bc. Martin Zika,

Martin Zika

Mgr. Petr Zima,

Petr Zima
| 306
Phone
Room

Mgr. Martin Zitko,

Martin Zitko
| 303
Phone
Room

doc. RNDr. Karel Zvára, CSc.

Karel Zvára
| 305
Phone 221 951 582
Room K 156 (2029)

doc. Mgr. et Mgr. Jan Žemlička, Ph.D.

Jan Žemlička
teorie okruhů

Mgr. Andrea Živčáková,

Andrea Živčáková
| 304
Phone 95155 3377
Room K 490 (5031)