Prof. RNDr. Jiří Anděl, DrSc.

 KPMS MFF UK v Praze

Výuka

Zimní semestr 2015/2016
    Analýza kategoriálních dat (NMST561)  - viz sylabus NMST561 (výběrová přednáška) , 2/0 Zk, -
     - dle knihy Simonoff: Analyzing Categorical Data
Termíny zkoušek: jsou vypisovány v SIS

Letní semestr 2015/2016:
    Principy statistického uvažování (NMSA260)  - viz sylabus NMSA260  (výběrová přednáška) , -, 2/0 Zk
    - dle časopisecké literatury
    Termíny zkoušek:   jsou vypisovány v SIS


Konzultační hodiny:  podle dohody.
 
 
telefon: 221 913 283,  e-mail: andel@karlin.mff.cuni.cz