PONDĚLÍ ODPOLEDNE     ROBUST 2002 - PROGRAM
oběd 12.15 -- 13.00      
  ANTOCH J.      
  13.10 -- 13.25 15 ZAHÁJENÍ  
přestávka 13.25 -- 13.30      
  LACHOUT P.      
  13.30 -- 14.00 30 Víšek J.Á. Signifikance (odhadů) regresních koeficientů v robustní regresní analýza 
  14.00 -- 14.30 30 Čížek P. Least trimmed squares v nelineárních regresních modelech
přestávka 14.30 - 14.35      
  14.35 -- 15.05 30 Michálek J. Metody robustní statistiky v exponenciálním vyrovnávání časových řad
  15.05 -- 15.35 30 Fabián Z. Informace v náhodném výběru z rozdělení
káva 15.35 -- 15.55      
  VILD J.      
  15.55 -- 16.25 30 Saxl I. Klasifikace 3D teselací
  16.25 -- 16.55 30 Janáček J. Analýza obrazů s gaussovským šumem
přestávka 16.55 -- 17.05      
  17.05 -- 17.35 30 Militký J. Prostorová statistika a fraktální rozměr
  17.35 -- 18.05 30 Linka A. Statistická analýza tvarů řezů uhlíkovými vlákny
večeře (teplá) 18.15 -- 18.45      
         
         
PONDĚLÍ VEČER      
  TVRDÍK J.      
STATISTICKÉ 19.00 -- 19.30 30 Kupka K. Statistické programové prostředí S+
SOFTWARE 19.30 -- 20.00 30 Čížková L. Statistické programové prostředí XploRe
  20.00 -- 20.30 30 Škop M. Prezentace programu Statistica v. 6.0
  20.30 -- 21.00 30 Hurt J.  Co nového v programu Mathematica
přestávka 21.00 -- 21.15      
  ŘEZANKOVÁ H.      
VOLNÁ DISKUSE 21.15 --> ??.??   Galmacci G.  
O IASC     Hinde J.  
         
         
ÚTERÝ DOPOLEDNE      
  JUREČKOVÁ J.      
    8.30 -- 10.00 90 SZÚ Horká témata současné biostatistky
káva 10.00 -- 10.25      
  10.25 -- 11.10 45 SZÚ Horká témata současné biostatistky
přestávka 11.10 -- 11.20      
  ROTH Z.      
  11.20 -- 11.45 25 Kyloušková M. Statistické metody v genetických studiích
  11.45 -- 12.10 25 Beneš V. Log-Gausovský Coxův proces v modelování rizika onemocnění 
oběd 12.15 -- 13.00      
         
         
ÚTERÝ ODPOLEDNE      
  HÁJEK P.      
  14.00 -- 14.30 30 Matúš F. Generalized ML-estimates in exponential families
  14.30 -- 15.00 30 Volf P. Modely 2D bodových procesů a jejich použití pro analýzu náhodných součtů
  15.00 -- 15.30 30 Lachout P. Diferencovatelnost a směrová diferencovatelnost funkce
  15.30 -- 16.00 30 Jurečková J. O lokálně nejsilnějších testech
káva 16.00 -- 16.30      
         
KONCERT 16.45 -- 17.30 45 Hájek P. Bach, Brahms, Janáček
         
  VÍŠEK J.Á.      
  18.00 -- 18.20 20 Stehlík M. The LR tests in the exponential family
  18.20 -- 18.40 20 Friesl M. Pitmanovo porovnání odhadů
  18.40 -- 18.55 15 Bukač J. Hahnova definice integrálu
večeře (studená) 19.15 -- 20.00      
         
         
ÚTERÝ VEČER      
         
PÁR HISTORICKÝCH 20.00 --> ??.??   Saxl I.  
POZNÁMEK     Betinec M.  
         
         
STŘEDA DOPOLEDNE      
  SAXL I.      
    8.30 --  9.30 60 Hájek P. Metoda GUHA stále žije
    9.30 -- 10.00 30 Klaschka J. Lesk a bída optimálních stromů
káva 10.00 -- 10.25      
  JANŽURA M.      
  10.25 -- 11.25 60 Štěpán J. Povídka o Wienerově procesu
přestávka 11.25 -- 11.35      
  11.40 -- 12.05 25 Hlubinka D. O kvantilech ve více rozměrech
oběd 12.15 -- 13.00      
         
         
STŘEDA ODPOLEDNE      
výlet 13.00 -- 18.00      
večeře (studená) 18.00 -- 20.00      
         
         
ČTVRTEK DOPOLEDNE      
  ROHN J.      
    8.30 --  10.00 90 Strakoš Z. Jak jsme přestavovali matematické základy metody nejmenších čtverců
káva  10.00 -- 10.25      
  STUDENÝ M.      
   10.25 --  10.55 25 Rohn J. Stabilita intervalových matic
   10.55 -- 11.25 25 Tvrdík J. Porovnání heuristik v algoritmech globální optimalizace
přestávka  11.25 -- 11.35      
  11.35 -- 12.00 25 Rytíř V. Průzkum veřejného mínění a jeho vliv na chování populace
  12.00 -- 12.25 25 Štěrba J. Měření sledovanosti televize v ČR metodou peoplemetrů
oběd 12.30 -- 13.15      
         
         
ČTVRTEK ODPOLEDNE      
  MICHÁLEK K.      
  14.00 -- 14.25 25 Janžura M. Metoda segmentace v "change-point" problému
  14.25 -- 14.50 25 Hušková M. Poznámky o testech spojitosti regresní funkce
  14.50 -- 15.15 25 Jarušková D. Vznik bodu kvadratického trendu (pokračování)
  15.15 -- 15.35 20 Antoch J. Dynamické programování a "change-point" problém
káva 15.35 -- 15.55      
  STRAKOŠ Z.      
  15.55 -- 16.15 20 Bartošová J. Případ optimalizace ve statistice
  16.15 -- 16.35 20 Hurt J. Chování portfólií finančních derivátů za nejistoty
  16.35 -- 16.55 20 Koróny S. Nákladové funkcie súkromých stavebných podnikov
  16.55 -- 17.15 20 Trojan F. Využití statistických metod v bankovnictví
přestávka 17.15 -- 17.25      
  FABIÁN Z.      
  17.25 -- 17.40 15 Picek J. Analýza maximálních teplot v ČR
  17.40 -- 17.55 15 Kubanová J. Užití metody načítání dat při testování hypotéz
  17.55 -- 18.10 15 Linda B. Jacknife metoda
  18.10 -- 18.25 15 Húsek D. Faktorová analýza binárních proměnných pomocí neuronové sítě Hopfieldova typu
  18.25 -- 18.40 15 Stříž P. Aplikace umělých neuronových sítí v karetní hře bridž
         
večeře 19.00 -- 20.00      
volná zábava 20.00 -- ??.??      
         
         
PÁTEK DOPOLEDNE      
  HUŠKOVÁ M.      
    8.45 --   9.00 15 Mašíček L. Asymptotická linearita normální rovnice pro odhad metodou nejmenších vážených čtverců
    9.00 --   9.15 15 Franěk P. Robustní modifikace Kalmánova filtru
    9.15 --   9.30 15 Hájek J. On bootstraping in non-negative time series
    9.30  --  9.45 15 Kraut R. Predikce v časových řadách spotřeb elektrické energie
káva   9.45 --   9.55      
  BENEŠ J.      
    9.55 -- 10.10 15 Meca M. Aplikace rozdělení fázového typu v systémech hromadné obsluhy
   10.10 -- 10.25 15 Čapek V. Some results on M-smoothers
  10.25 -- 10.40 15 Betinec M. O spolehlivosti vývojových stromů
  10.40 -- 10.55 15 Komárek A. Normální směs v rozdělení náhodných efektů lineárního smíšeného modelu
káva 10.55 -- 11.10      
  ŠTĚPÁN J.      
  11.05 -- 11.20 15 Koblížková L. Rank tests for change in censored data
  11.20 -- 11.35 15 Fajfrová L. Invariantní rozdělení částicových systémů
  11.35 -- 11.50 15 Henclová A. Arbitrary opportunity and martingale pricing measures
  11.50 -- 12.05 15 Čížková L. MM*STAT  Interaktivní výuka statistky
  ANTOCH J.      
  12.05 -- 12.15   UKONČENÍ  
oběd 12.15 -- 13.00