ROBUST 2004 - PROGRAM
PONDĚLÍ ODPOLEDNE      
oběd 12.15 -- 13.00      
  ANTOCH J.      
  13.10 -- 13.25 15 všichni (co přijeli) přivítání
přestávka 13.25 -- 13.30      
  WIMMER G.      
  13.30 -- 14.00 30 Saxl Ivan Historie grafického zobrazování statistických dat
  14.00 -- 14.30 30 Víšek Jan Ámos GMM weighted estimation
přestávka 14.30 - 14.35      
  14.35 -- 15.05 30 Horová Ivana Odhady rizikové funkce
  15.05 -- 15.35 30 Lachout Petr Data, rozdělení pravděpodobnosti a asymptotika
káva 15.35 -- 15.55      
  VÍŠEK J.Á.      
  15.55 -- 16.20 25 Klaschka Jan Klasifikační a regresní lesy
  16.20 -- 16.45 25 Forbelská Marie Klasifikační pravidla pro elipticky vrstevnicová rozdělení
přestávka 16.45 -- 16.55      
  16.55 -- 17.20 25 Řezanková Hana Shlukování a textové dokumenty
  17.20 -- 17.45 25 Betinec Martin Poznámky ke shlukové analýze prvoků
  17.45 -- 18.10 25 Půlpán Zdeněk Uspořádání výsledků šetření reprezentovaných fuzzy čísly
večeře (teplá) 18.15 -- 19.00      
PONDĚLÍ VEČER      
  KOUBKOVÁ A.      
VOLNÁ DISKUSE 20.00 --> ??.??   zájemci O výuce statistiky a pravděpodobnosti pro informatiky a informatiku
         
         
         
ÚTERÝ DOPOLEDNE      
  JUREČKOVÁ J.      
    8.30 -- 10.10 100 Jarušková Daniela Extrémy Gausovských posloupností a procesů
káva 10.10 -- 10.25      
  10.25 -- 11.25 60 Picek Jan Testy a odhady Paretova indexu
přestávka 11.25 -- 11.35      
  JARUŠKOVÁ D.      
  11.35 -- 11.55 20 Rencová Monika Extrémy teplotních řad
  11.55 -- 12.15 20 Kovářová Milena Projevy globálních změn v biosférické rezervaci Třeboňsko
oběd 12.20 -- 13.00      
ÚTERÝ ODPOLEDNE      
  ROTH Z.      
  14.00 -- 14.30 30 Kulich Michal Odhadování parametrů s neúplnými daty
  14.30 -- 15.00 30 Brabec Marek Regrese s useknutými daty: analýza vývoje tělesné výšky ve Švédsku v 18. a 19. století
  15.00 -- 15.30 30 Žezula Ivan Robustnost v modelech růstových křivek
  15.30 -- 16.00 30 Wimmer Gejza Konfidenčné intervaly pre ošetrenia v klinických pokusoch
káva 16.00 -- 16.15      
  KUNDEROVÁ P.      
  16.15 -- 16.45 30 Savin Alexandr Testy a konfidenční intervaly pre strednú hodnotu v modeloch jednoduchéhio triedenia
  16.45 -- 17.05 20 Arandecká Barbora Konfidenčné intervaly pre variančný komponent v modeli s dvoma variačnými komponentami
  17.05 -- 17.25 20 Hornišová Klára Aproximácie nelineárnych regresných modelov metódou hlavných komponent
  17.25 -- 17.45 20 Čapek Václav Rozumí si statistika s medicínou
večeře 18.00 -- 18.45      
ÚTERÝ VEČER      
  ŽVÁČEK J.      
VOLNÁ DISKUSE 20.00 --> ??.??   zájemci Co nového ve statistickém software
         
         
         
STŘEDA DOPOLEDNE      
  SAXL I.      
    8.30 --  9.30 60 Cipra Tomáš Zajištění v pojišťovnictví a jeho matematické aspekty
    9.30 -- 10.00 30 Zichová Jitka Grafické modely v analýze finančních dat
káva 10.00 -- 10.15      
  JANŽURA M.      
  10.15 -- 10.45 30 Hlávka Zdeněk Estimation of state price densities
  10.45 -- 11.15 30 Dostál Petr Asymptotická analýza strategií obchodování s akcií při existenci transakčních nákladů
oběd 11.30 -- 12.15      
STŘEDA ODPOLEDNE      
výlet 13.00 -- 18.00 <300 Zichová Jitka Telč
  13.00 -- ??? > 300 Hlávka Zdeněk údolím Brtnice za neznámými krásami kraje
večeře (studená) 18.00 -- 20.00 ???    
STŘEDA VEČER      
  19.00 -- 20.00 60 Zichová Jitka návštěva památníku Franze Kafky
         
         
         
ČTVRTEK DOPOLEDNE      
  BENEŠ V.      
    8.30 --  10.10 100 Prášková Zuzana Metoda bootstrap- 25 let
káva  10.10 -- 10.25      
  PŮLPÁN Z.      
   10.25 --  10.55 30 Hlubinka Daniel Stereologie a extrémy
   10.55 -- 11.25 30 Beneš Viktor Časo-prostorové bodové procesy
přestávka  11.25 -- 11.35      
  11.35 -- 12.00 25 Kunderová Pavla Lineární regresní modely s rušivými parametry
  12.00 -- 12.25 25 Stehlík Milan  Covariance related properties of D-optimal correlated designs
oběd 12.30 -- 13.15      
ČTVRTEK ODPOLEDNE      
  TVRDÍK J.      
  14.00 -- 14.25 25 Janžura Martin Některé příklady využití metody simulovaného žíhání ve satistických úlohách
  14.25 -- 14.50 25 Volf Petr MCMC postup pro výběr počtu komponent modelu, s  aplikací na shlukovou analýzu
  14.50 -- 15.15 25 Tvrdík Josef Stochastické algoritmy v obtížných úlohách odhadu parametrů regresních modelů
  15.15 -- 15.40 25 Nielsen Jan Stochastické metody zpracování obrazu
káva 15.40 -- 16.00      
  VOLF P.      
  16.00 -- 16.25 25 Friesl Michal Neparametrické Bayesovské odhady v Koziol-Greenově modelu náhodného cenzorování
  16.25 -- 16.50 25 Fabián Zdeněk Core vzdálenosti a testování hypotéz
  16.50 -- 17.15 25 Hušková Marie Alternativní hodnocení rozhodovacích postupů ve statistické kontrole jakosti
přestávka 17.15 -- 17.25      
  FABIÁN Z.      
  17.25 -- 17.40 15 Klášterecký Petr Alternativní hodnocení rozhodovacích postupů ve statistické kontrole jakosti
  17.40 -- 17.55 15 Hanyš Marek Určení optimálního rozsahu výběrového souboru pro vytváření klasifikačního modelu
  17.55 -- 18.10 15 Omelka Marek Test hypotézy úplné specifikace normálního rozdělení
  18.10 -- 18.25 15 Husová Jana Slabá konvergence suprema náhodných procesů
  18.25 -- 18.40 15 Šiman Miroslav Portmantau testy a jejich aplikace na testování podmíněné heteroskedasticity
  18.40 -- 18.55 15 Fajfrová Lucie Rychlost konvergence k ekvilibriu systému hromadné obsluhy se stromovou strukturou
večeře 19.00 -- 20.00      
ČTVRTEK VEČER      
volná zábava 20.00 -- ??.??   zájemci  
         
         
         
PÁTEK DOPOLEDNE      
  HUŠKOVÁ M.      
   8.30 -- 8.45 15 Plát Pavel Nejmenší vážené čtverce a heteroskedaticita disturbancí
    8.45 --   9.00 15 Šimečková Marie Metoda nejmenších useknutých čtverců (LTS) jako diagnostický nástroj
    9.00 --   9.15 15 Prchal Luboš Jak jsem se učil modelovat realitu
    9.15 --   9.30 15 Marek Jaroslav Statistical analysis of geodetical measurements
káva   9.30  --  9.45      
    9.45 --  10.00 15 Kraus David Testování dobré shody v Cox-Aalenově modelu
  10.00 -- 10.15 15 Reisnerová Soňa Analýza přežití pro diskrétní čas s aplikací na Coxův regresní model
  10.15 -- 10.30 15 Komárek Arnošt Log-lineární regresní model pro cenzorovaná data s vyhlazeným rozdělením chyb …
  10.30 -- 10.45 15 Šimeček Petr Využití Hilbertovy báze k ověření shodnosti strukturálních a kombinatorických imsetů
káva 10.45 -- 11.00      
  PRÁŠKOVÁ Z.      
  11.00 -- 11.15 15 Komárková Lenka MOSUM type tests for change point problem with censored data
  11.15 -- 11.30 15 Gelnarová Eva Predikce regrese rakovinného bujení po radikální prostatektomii
  11.30 -- 11.45 15 Koubková Alena Jr. A statistical  proposal for sequential clinical trials in different cancer locations
  11.45 -- 12.00 15 Belzová Lucie Inference založená na sekvenčních pořadích
přestávka 12.00 -- 12.05      
  12.05 -- 12.20 15 Novotný Petr Optimální přístup k segmentaci dat
  12.20 -- 12.35 15 Rexová Patricie Obtížnost položek didaktického testu
  12.35 -- 12.50 15 Mašková Hana Informace a dezinformace - statistický pohled
  12.50 -- 13.05 15 Kalina Jan Analysis of a human face
  ANTOCH J.      
  13.05 -- 13.10 5 všichni (co zbyli) rozloučení
oběd 13.15 -- 14.00