14. zimní škola JČMF ROBUST 2006
Lhota nad Rohanovem 23.-27. ledna 2006

    Arendacká Barbora         Približné konfidenčné intervaly pre variančný komponent vo všeobecnom prípade modelu s dvomi komponentami    
    Betinec Martin a Prchal Luboš         Poznámky k analýze ROC křivek    
    Cézová Eliška        Statistické řízení finančních toků    
    Cimermanová Katarína         Aplikácia klasifikačných metód na analýzu vydychovaných plynov na detekciu pľúcnych chorôb    
    Čihák Michal         Odhad neurčitosti a spolehlivosti stanovení diagnózy    
    Dienstbier Jan         Odhad Paretova indexu a kvantilová regrese    
    Hornišová Klára         Aproximácia vnůtornej a parametrickej krivosti nelineárnych regresných modelov bez pouzitia derivácií    
    Jarušková Daniela         Application of extremal theory to the precipitation series in northern Moravia    
    Karlová Andrea         Kvantily v autoregresním modelu    
    Kasal Roman         Aplikace genetických algoritmů v procesu plánování výroby ve společnosti MITAS, a.s.    
    Klášterecký Petr         A note on parameter estimation in regression models for case-cohort data    
    Komárek Arnošt         Lineární smíšený model pro dvojitě intervalově cenzorovaná data se semiparametricky specifikovanými rozděleními    
    Komárková Lenka         Průzkum vztahu firem k životnímu prostředí    
    Konár Ondřej         Matematické modelování spotřeby zemního plynu domácností a malospotřebitelů    
    Koubková Alena         Rozdělení zpoždění odhadu bodu změny při sekvenčním přístupu    
    Kovářová Milena        Změna deních maxim a minim teploty vzduchu na vybraných stanicích v České republice v letech 1961-2000    
    Kraus David         Regresní modely pro značkované bodové procesy    
    Kvitkovičová Andrea         Wienerov proces s posunutím; test hypotézy o parametri posunutia    
    Legát David         Statistika a spotřebitelské úvěry    
    Lechnerová Radka         Bayesovské MC při filtrovaných bodových procesech    
    Löster Tomáš         Využití systémů Statgraphics PLUS, SAS a Excel při analýze rozptylu    
    Maciak Matúš a Ševčík Jaroslav         Výpočetné aspekty metódy bootstrap    
    Marek Jaroslav         Poslední kilometry jedné velmi známé výpravy    
    Marušiaková Miriam         Application of permutation principle in multiple structural change test    
    Neumanová Martina         Model informačního vlivu a dezinformace    
    Pešta Michal         Isotonic regression in Sobolev spaces    
    Plát Pavel         Signifikantnost regresních koeficientů určených metodou LWS    
    Picek Jan         Regional analysis of extreme precipitation events in Czech republic    
    Ranocha Pavel         Approximation of stationary density in some autoregressive models    
    Rencová Monika         Změny parametrů Weibullova rozdělení    
    Reisnerová Soňa        Model vývoje nezaměstnanosti v čase a okresech    
    Schlesinger Pavel         Kolega Schlesinger nedal svoleni s uverejnenim posteru    
    Staněk Jakub         General Kermack-McKendrick stochastic model of epidemic    
    Strouhal Jan         Klasifikační stromy ve spolehlivosti software    
    Stříž Pavel         Factors influencing enterprises' standing on the market    
    Petr Šimeček         Gene expression data analysis for in vitro toxicology    
    Šimečková Marie         Statistical analysis of compulsive checking behavior in rodents - frailty models    
    Špinková Milena         Didaktika pravděpodobnosti a statistiky    
    Václavík Vladimír        Simulační studie robustnosti odhadů prahových parametrů některých rozdělení    
    Vaněček Pavel         The Prospector/beyond classification