14. zimní škola JCMF ROBUST 2006
Lhota nad Rohanovem 23.-27. ledna 2006
(definitivní program)

PONDĚLÍ ODPOLEDNE   PŘEDNÁŠEJÍCÍ    
oběd 12.30 -- 13.30            
  Antoch      
  13.30--13.45 15 LOC přivítání
přestávka 13.45 -- 13.50      
  Saxl        
  13.50---15.20 90 Maslowski Bohdan Stochastické diferenciální rovnice jako modely reálných jevù
káva 15.20--15.40        
  Roth      
  15.40--16.05 25 Hlubinka Daniel Stochastická verze Kermackova-McKendrickova modelu epidemie
  16.05--16.30 20 Forbelská Marie Parametrické odhady ROC křivek
  16.30--16.50 25 Horová Ivana Neparametrické odhady ROC křivek
  16.50--17.10 20 Skalská Hana  Software pro odhady ROC křivek a AUC
přestávka 17.10--17.20      
  Hušková      
  17.20--17.25 5 Betinec Martin  Poznámky k analýze ROC křivek
  17.25--17.30 5 Schlesinger Pavel Křivky typu ROC jako nástroj pro měření a porovnání kvality na jevech komputační lingvistiky
  17.30--17.35 5 Cimermanová Katarína Aplikácia klasifikačných metód na analýzu vydychovaných plynov na detekciu pľúcnych chorôb
  17.35--17.40 5 Strouhal Jan Klasifikační stromy ve spolehlivosti software
  17.40--17.50 5 Vaněček Pavel The Prospector/Beyond classification
  17.50--17.55 5 Komárek Arnošt Lineární smíšený model pro dvojitě intervalově cenzorovaná data se semiparametricky specifikovanými rozděleními
  17.55--18.00 5 Klášterecký Petr A note on parameter estimation in regression models for case-cohort data
  18.00--18.05 5 Šimeček Petr Gene expression data analysis for in vitro toxicology
  18.05--18.10 5 Staněk Jakub  General Kermack-McKendrick stochastic model of epidemic
  18.10--18.15 5 Koubková Alena Rozdělení zpoždění odhadu bodu změny při sekvenčním přístupu
večeře 18.30-19.30      
PONDĚLÍ VEČER      
  Antoch, Žváček      
DISKUSE 20.00 --> ??.??     Co nového ve statistickém software 
         
         
ÚTERÝ DOPOLEDNE      
  Tvrdík      
    8.30 -- 10.00 90 Tvrdík Josef Evoluční algoritmy
káva 10.00 -- 10.20      
  Horová      
  10.20--10.45 25 Hušková Marie Testy založené na empirických charakteristických funkcích
  10.45--11.10 25 Prášková Zuzana Některé problémy detekce změn pro závislá pozorování
  11.10--11.35 25 Jarušková Daniela Použití teorie extrémů při analýze hydrologických dat
  11.35 -- 12.00 25 Picek Jan L-momenty a jejich některá zobecnění
oběd 12.15 -- 13.00      
ÚTERÝ ODPOLEDNE      
  Janžura      
  14.00 -- 14.25 25 Beneš Viktor Nelineární filtrování v Coxových bodových procesech
  14.25 -- 14.50 25 Pawlas Zbyněk Odhad rozptylu v kótovaných bodových procesech
  14.50--15.15 25 Janáček Jiří Detekce vláken v obrazových datech
  15.15--15.40 25 Saxl Ivan Problémy hodnocení struktury nanomateriálů
káva 15.40--16.00      
  Víšek      
  16.00--16.25 25 Hlávka Zdeněk Functional principal components for state price densities
  16.25--16.50 25 Benko Michal Common functional principal components
  16.50--17.05 15 Bartošová Jitka Rozdělení příjmů domácností po roce 1990
přestávka 17.05--17.15      
  Beneš      
  17.15--17.20 5 Václavík Vladimír Simulační studie robustnosti odhadů prahových parametrů některých rozdělení
  17.20--17.25 5 Plát Pavel Signifikantnost regresních koeficientů určených metodou LWS
  17.25--17.30 5 Hornišová Klára Aproximácia vnůtornej a parametrickej krivosti nelineárnych regresných modelov bez pouzitia derivácií
  17.30--17.35 5 Pešta Michal Isotonic regression in Sobolev spaces
  17.35--17.40 5 Šimečková Marie Statistical analysis of compulsive checking behavior in rodents - frailty models
  17.40--17.50 5 Marušiaková Miriam  Application of permutation principle in multiple structural change test
  17.50--17.55 5 Dienstbier Jan Odhad Paretova indexu a kvantilová regrese
  17.55--18.00 5 Reisnerová Soňa Model vývoje nezaměstnanosti v čase a okresech
  18.00--18.05 5 Kraus David Regresní modely pro značkované bodové procesy
  18.05--18.10 5 Lechnerová Radka Bayesovské Monte Carlo při filtrování bodových procesů
  18.10--18.15 5 Kvitkovičová Andrea Wienerov proces s posunutím; test hypotézy o parametri posunutia
večeře 18.30 -- 19.30      
         
         
STŘEDA DOPOLEDNE      
  Antoch      
    8.30 --  10.10 100 Máša Petr Zpracování a analýza obzvláště velkých reálných dat
káva 10.10 -- 10.30      
  Wimmer      
  10.30--10.35 5 Kovářová Milena Změna deních maxim a minim teploty vzduchu na vybraných stanicích v České republice v letech 1961-2000
  10.35--10.40 5 Picek Jan Regional analysis of extreme precipitation events in Czech republic
  10.40--10.45 5 Jarušková Daniela Application of extremal theory to the precipitation series
  10.45--10.50 5 Komárková Lenka + 1 Průzkum vztahu firem k životnímu prostředí
  10.55--11.00 5 Stříž Pavel Factors influencing enterprises' standing on the market
  11.00--11.05 5 Legát David Statistika a spotřebitelské úvěry
  11.05--11.10 5 Cézová Eliška  Statistické řízení finančních toků
  11.10--11.15 5 Neumanová Martina Model informačního vlivu a dezinformace
  11.15--11.20 5 Konár Ondřej Matematické modelování spotřeby zemního plynu domácností a malospotřebitelů
  11.20--11.25 5 Kasal Roman Aplikace genetických algoritmů v procesu plánování výroby ve společnosti MITAS, a.s.
  11.25--11.30 5 Rencová Monika Změny parametrů Weibullova rozdělení
oběd 11.40 -- 12.30      
STŘEDA ODPOLEDNE      
  Lachout      
výlet 13.00 -- 18.00      
večeře 18.00 -- 20.00      
taneční zábava 20.00 -- 24.00      
  Dohnal      
         
         
ČTVRTEK DOPOLEDNE      
  Volf        
    8.30 --  10.00 90 Antoch Jaromír O simulaci řídkých jevů
káva  10.00 -- 10.20      
  Jurečková      
  10.20--10.45 25 Nanásiová Olga S-map and probability
   10.45--11.10 25 Volf Petr Shlukování časových řad Poissonovských náhodných veličin
  11.10--11.35 25 Koláček Jan Volba optimální šířky okna při jádrových odhadech regresní funkce
  11.35 -- 12.00 25 Víšek Jan Ámos Consistency of empirical distribution function of residuals in linear regression
  12.00--12.25 25 Lachout Petr Odhady parametrů modelu a jejich konzistence
oběd 12.30 -- 13.30      
ČTVRTEK ODPOLEDNE      
  Skalská      
  14.00 -- 15.30 90 Witkovski Viktor Analýza rozptylu a zmiešaný lineárny model
káva 15.40 -- 16.00      
  Nanásiová      
  16.00 -- 16.25 25 Wimmer Gejza Niektoré matematicko-štatistické modely kalibrácie
  16.25 -- 16.50 25 Kulich Michal Odhadování percentilových křivek plicní funkce pomocí kvantilové regrese
  16.50 -- 17.15 25 Brabec Marek Lognormální směsi a rozdělení velikosti atmosférických částic
  17.15--17.40 25 Mihola Jiří Měření multikolinearity s pomocí determinantů korelační matice
přestávka 17.40--17.50      
  Prášková      
  17.50--17.55 5 Špinková Milena Didaktika pravděpodobnosti a statistiky
  17.55--18.00 5 Čihák Michal Odhad neurčitosti a spolehlivosti stanovení diagnózy
  18.00--18.05 5 Löster Tomáš  Využití systémů Statgraphics PLUS, SAS a Excel při analýze rozptylu
  18.05--18.10 5 Arendacká Barbora Približné konfidenčné intervaly pre variančný komponent vo všeobecnom prípade modelu s dvomi komponentami
  18.10--18.15 5 Marek Jaroslav Poslední kilometry jedné velmi známé výpravy
  18.15--18.20 5 Karlová Andrea Kvantily v autoregresním modelu
  18.20--18.25 5 Ranocha Pavel  Approximation of stationary density in some autoregressive models
  18.25--18.30 5 Maciak Matúš Výpočetné aspekty metódy bootstrap
večeře 19.00 -- 20.00      
ČTVRTEK VEČER      
         
         
PÁTEK DOPOLEDNE      
  Lachout      
    8.45 --  9.05 20 Dostál Petr HARA - optimální obchodní strategie
   9.05-- 9.25 20 Friesl Michal Porovnání neparametrických bayesovských odhadů při cenzorování
   9.25--10.45 20 Fajfrová Lucie Testování hypotéz o parametru obecného exponenciálního modelu
   9.45--10.05 20 Dohnal Gejza Modely hromadné obsluhy pro řešení úloh spolehlivosti software
káva 10.05-10.25      
  Dohnal      
  10.25--11.00 35 Fabián Zdeněk Modifikovaná Raova vzdálenost
  11.00-11.35 35 Klaschka Jan O intervalových odhadech pravděpodobností, zvláště malých
  11.35--11.40 5 LOC rozloučení
oběd 11.40 -- 12.30      
  12,35     Odjezd autobusu do Strakonic