ROBUST 2008 - PROGRAM
ODPOLEDNE   PŘEDNÁŠEJÍCÍ  
12.30 -- 13.30      
Saxl      
13.30 -- 13.45 15 Antoch J., Witkovský V. Zahájení
13.45 -- 14.45 60 Hlubinka Daniel Výprava do hlubin dat
14.45 -- 15.15      
Janžura      
15.15 -- 15.40 25 Vajda Igor Efficiencies of decisions about statistical models based on f-divergences of …
15.40 -- 16.05 25 Víšek Jan Ámos Robustifikace zobecněné metody momentů
16.05 -- 16.30 25 Čížek Pavel Robust estimation of instrumental variable regression
16.30 -- 16.50 20 Fabián Zdeněk O rozděleních s těžkými chvosty
16.50 -- 17.10 20 Dostál Petr Robust filtering and portfolio management
17.10 -- 17.20      
Wimmer      
17.20 -- 17.25 5 Karlová Andrea Levy processes and balayage theory
17.25 -- 17.30 5 Kvitkovičová Andrea Testy hypotéz o parametroch reškálovaného Wienerovho procesu s posunutím
17.30 -- 17.35 5 Helisová Kateřina Model pro náhodné sjednocení kruhù se vzájemnými interakcemi
17.35 -- 17.40 5 Kotík Lukáš Směrové kvantily pro vícerozměrná data
17.40 -- 17.45 5 Vencálek Ondřej  Některé vlastnosti váhové poloprostorové hloubky
17.45 -- 17.50 5 Dienstbier Jan Problémy s extrémy
17.50 -- 17.55 5 Cimermanová Katarína Klasifikácia zašumených dát
17.55 -- 18.00 5 Hornišová Klára Rekurentné vzorce pre počty niektorých druhov permutácií
18.00 -- 18.05 5 Orava Jan Porovnání odhadu vyhlazovacího parametru při jádrových odhadech hustoty
18.05 -- 18.10 5 Pazdera Jaroslav Detecting atoms in deconvolution
18.10 -- 18.15 5 Kvaszová Milena Proč nám nerozumějí?
18.15 -- 18.20 5 Hlávka Zdeněk Funkcionální podmíněné kvantily rizikově neutrálních hustot
18.30 -- 19.30      
VEČER      
Antoch      
20.00 ->  ??      TROCHA HISTORIE NIKOHO NEZABIJE
20.00 -- 20.20   Kalousová Anna J.-E. Barbier a stereologie XIX. století
20.20 -- 21.00   Saxl Ivan Pravděpodobnost ve středověku
DOPOLEDNE      
Tvrdík      
  8.30 -- 10.00 90 Pelikán Emil a kol. Zkušenosti se statistickým modelováním spotřeby zemního plynu
10.00 -- 10.30      
Malý      
10.30 -- 10.50 20 Wimmer Gejza Približné konfidenčné intervaly pre meranú hodnotu v prípade digitalizovaných meraní
10.50 -- 11.10 20 Witkovský Viktor Konfidenèné intervaly založené na digitalizovaných meraniach
11.10 -- 11.30 20 Antoch Jaromír A note on variability of interval data
11.30 -- 11.50 20 Tuček Pavel Nelineární statistická inference v oblasti nanotechnologií
11.50 -- 12.10 20 Tvrdík Josef Adaptivní stochastické algoritmy v nelineární regresi
12.30 -- 13.30      
ODPOLEDNE      
Roth      
14.00 -- 15.10 80 Štěpán Josef Stochastické modelování epidemií
15.10 -- 15.35 25 Šimeček Petr Problém s příliš velkými daty - animal model
15.35 -- 16.05      
Víšek      
16.05 -- 16.30 25 Hušková Marie Testing the stability of the functional autoregressive process
16.30 -- 16.50 20 Černíková Alena Zpoždění odhadu bodu změny při sekvenčním přístupu
16.50 -- 17.10 20 Veselý Vítězslav Change point detection by basic pursuit
17.10 -- 17.20      
Hušková      
17.20 -- 17.25 5 Madurkayová Barbora Ratio type statistics for detection of changes in linear regression models
17.25 -- 17.30 5 Marušiaková Miriam  Multiple changes in coefficients of autoregressive models
17.30 -- 17.35 5 Pečánka Jakub Change detection in autoregressive time series
17.35 -- 17.40 5 Maciak Matúš Spline models with change points
17.40 -- 17.45 5 Chochola Ondřej Kvantily v sekvenční analýze bodu změny
17.45 -- 17.50 5 Desiatniková Júlia Metóda maximálnej empirickej vierohodnosti v časových radoch
17.50 -- 17.55 5 Došlá Šárka Time series with non-positive autocorrelations
17.55 -- 18.00 5 Ročková Veronika Moderní přístupy k testování periodicity v časových řadách
18.00 -- 18.05 5 Hanzák Tomáš Exponenciální vyrovnávání pro nepravidelné časové řady 
18.05 -- 18.10 5 Jonáš Petr Vektorové autoregresní modely
18.10 -- 18.15 5 Shokirov Bobosharif Hypothesis testing by using N-distances
18.30 -- 19.30      
VEČER      
Antoch      
20.00 --> ??    Zájemci PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ PRO STATISTIKU
20.00 -- 20.40   Jirkovský Jaroslav Využití MATLABu ve statistice a optimalizaci
20.40 -- 21.00   Branda Martin Vývoj uživatelsky přátelského statistického softwaru
DOPOLEDNE      
Harman      
  8.30 --   8.50 20 Janáček Jiří Řešení problémů analýzy obrazu pomocí MAP a minima totální variace
  8.50 --   9.10 20 Grendár Marian  Podmienený zákon veľkých čísel
  9.10 --   9.30 20 Klaschka Jan Intervalový odhad parametru p binomického rozdìlení: Co je (relativnì) nového?
  9.30 --   9.50 20 Lechner Tomáš Analýza rozmístění elektronických podatelen obcí v České republice
  9.50 --  10.10 20 Picek Jan Poznámky k metodě POT
10.10 -- 10.30 20 Řezanková Hana Zjišťování optimálního počtu shluků ve statistických programových systémech
10.30 -- 11.00      
Beneš      
11.00 -- 11.05 5 Somorčík Ján Viacrozmerné testy parametrov polohy viacerých súborov
11.05 -- 11.10 5 Vokáčová Kateřina Ratio statistics - tolerance intervals
11.10 -- 11.15 5 Wimmer Gejza Jr Metódy výpočtu približných konfidenčných intervalov parametra polohy z …
11.15 -- 11.20 5 Arendacká Barbora Aproximácia zovšeobecneného konfidenčného intervalu pre $\sigma_1^2$
11.20 -- 11.25 5 Strouhal Jan Jak posuzovat spolehlivost software
11.25 -- 11.30 5 Honschová Erika Estimating the scale parameter in Burr distribution
11.30 -- 11.35 5 Branda Martin Úlohy s pravděpodobnostními omezeními a jejich reformulace
11.35 -- 11.40 5 Bubelíny Peter Podiely génových expresií v analýze microarray dát
11.40 -- 11.45 5 Dokoupilová Pavla Ověřování účinnosti léčby (simulační studie)
11.45 -- 11.50 5 Timková Janka Bayesian nonparametric estimation of hazard rate in survival analysis using …
11.50 -- 11.55 5 Staněk Jakub  Stochastický model vývoje epidemie s vakcinací
11.55 -- 12.00 5 Ryšavá Eva Determinanty PZI ve pracovatelském průmyslu ČR v letech 2000-2006
12.00 -- 13.00      
ODPOLEDNE      
Pešta      
13.00 -- 19.00      
18.00 -- 20.00      
       
20.00 --> ??.??   Pamětníci VZPOMÍNKA NA TÁBORY MFF UK V RAČKOVĚ DOLINĚ
DOPOLEDNE      
Volf      
  8.30 --  9.30 60 Cavaliere Roberto Mathematica and statistics
   9.30 -- 10.30 60 Harman Radoslav Algoritmy optimálneho navrhovania experimentov
 10.30 -- 10.50      
Vajda      
10.50 -- 11.10 20 Michálek Jiří Robustní statistické návrhy
11.10 -- 11.30 20 Dohnal Gejza Design of control charts
11.30 -- 11.50 20 Linka Aleš Detekce defektů ve tkanině pomocí vícerozměrných regulačních diagramů
11.50 -- 12.10 20 Volf Petr Odhadování nerovnoměrnosti zatížení v paralelním systému
12.10 -- 12.30 20 Jarušková Daniela Testy dobré shody pro vícedimenzionální normální rozdělení
12.30 -- 13.30      
ODPOLEDNE      
Jarušková      
14.00 -- 15.00 60 Pázman Andrej Jako lepšie porozumieť nelineárnej metóde najmenších štvorcov pomocou geometrie
15.00 -- 15.30 30 Janžura Martin O významu entropie
15.30 -- 16.00      
Brabec      
16.00 -- 16.25 25 Rosipal Roman Probabilistic modelling of the sleep process
16.25 -- 16.50 25 Komárek Arnošt R balíček pro odhad jedno I vícerozměrných rozdělení pomocí normálních směsí
16.50 -- 17.15 25 Lachout Petr Model pro předávání genů
17.15 -- 17.40 25 Friesl Michal Koziol-Greenův model se zleva useknutými pozorováními
17.40 -- 17.50      
Štěpán      
17.50 -- 17.55 5 Jurczyk Tomáš Robustifikace hřebenové regrese - první pokusy
17.55 -- 18.00 5 Pešta Michal Regression in Sobolev spaces using total least squares
18.00 -- 18.05 5 Plát Pavel Nejmenší vážené čtverce v příkladech
18.05 -- 18.10 5 Schindler Martin Rank score test for independence with nuisance nonlinear regression
18.10 -- 18.15 5 Klášterecký Petr Combined logistic regression estimator for the case-cohort proportional odds model
18.15 -- 18.20 5 Šedová Michaela Maximálnì věrohodné odhady a lineární regrese ve výběrových šetřeních
18.20 -- 18.25 5 Boháčová Hana Oblast necitlivosti pro variační komponenty ve smíšeném lineárním regresním modelu
18.25 -- 18.30 5 Hančová Martina Odhady variančných parametrov v lineárných regresných modeloch s …
18.30 -- 18.35 5 Šimečková Marie Testy aditivity v analýze dvojného třídění bez opakování
18.35 -- 18.40 5 Marek Jaroslav Příběh z cyklu "Statistický pohled na měření v~české a světové literatuře"
18.40 -- 18.45 5 Cézová Eliška Zónové regulační diagramy
18.45 --- 18.50 5 Václavík Vladimír Metoda MLE pro logaritmicko-normální rozdělení s prahem
19.00 --  20.00      
VEČER      
20.00 --> 23.59   Wimmerovci HOMBRES DE TANGO, ČARDÁŠ I POLKA
DOPOLEDNE      
Witkovský      
 9.05 --  9.25 20 Marek Tomáš O odhadu vzájemné informace
 9.25 -- 10.45 20 Fajfrová Lucie Model dopravní špičky z mikroskopického pohledu
 9.45 -- 10.05 20 Prokešová Michaela Moment estimates for spatial cluster point processes
10.05 -- 10.25 20 Kovářová Milena Text mining of articles in metabolomics research
10.25 -- 10.40      
Dohnal      
10.40 -- 11.00 20 Žambochová Marta Shlukování velkých souborů dat pomocí "K-means" algoritmů
11.00 -- 11.20 20 Čihák Michal Fuzzy míry neurčitosti měření za nejistoty a v podmínkách vágnosti
11.20 -- 11.40 20 Kráľ Pavol Základy statistiky s fuzzy dátami
11.40 -- 11.45 5 Antoch J., Witkovský V. Rozloučení
11.45 -- 13.00