16. zimní škola JČMF ROBUST 2010
Králíky - Horní Hedeč 31. ledna - 5. února 2010
(seznam účastníků)

Jméno mail pracoviště
Antoch Jaromír jaromir.antoch@mff.cuni.cz KPMS, Sokolovská 83, 186 75  Praha 8
Arendacká Barbora barbora.arendacka@post.sk ÚM SAV, Dúbravská cesta 9, SK-84104 Bratislava
Bartošová Jitka bartosov@fm.vse.cz VŠE, FM, Jarošovská 1117, 377 01 Jindřichův Hradec
Běláček Jaromír jaromir.belacek@lf1.cuni.cz ÚBI 1. LF UK, odd. bio-stat, Praha
Branda Martin branda@karlin.mff.cuni.cz MFF UK, KPMS, Sokolovská 83, 186 75 Praha 8
Bubelíny Peter bubeliny@karlin.mff.cuni.cz MFF UK, KPMS, Sokolovská 83, 186 75 Praha 8
Cézová Eliška eliskacqr@email.cz CQR, ČVUT, Karlovo nám. 13, 121 35 Praha 2
Cimermanová Katarína katarina.cimermanova@gmail.com ÚM SAV, Dúbravská cesta 9, SK-84104 Bratislava
Dienstbier Jan dienstbier.jan@gmail.com MFF UK, KPMS, Sokolovská 83, 186 75  Praha 8
Dohnal Gejza dohnal@nipax.cz CQR, ČVUT, Karlovo nám. 13, 121 35 Praha 2
Došlá Šárka dosla@karlin.mff.cuni.cz MFF UK, KPMS, Sokolovská 83, 186 75  Praha 8
Dvořák Marek dvorakm@karlin.mff.cuni.cz MFF UK, KPMS, Sokolovská 83, 186 75 Praha 8
Fabián Zdeněk zdenek@uivt.cas.cz ÚI AV ČR, Pod Vodárenskou věží 2, 182 07 Praha 8
Filová Lenka filova@fmph.uniba.sk FMFI UK, KAMS, Mlynská dolina, SK-84248 Bratislava
Franc Jiří jiri.franc@centrum.cz FJFI ČVUT, KM, Trojanova, 120 00 Praha 2
Frcalová Blažena frcalova@karlin.mff.cuni.cz MFF UK, KPMS, Sokolovská 83, 186 75  Praha 8
Friesl Michal friesl@kma.zcu.cz KMA FAV ZČU, Univerzitní 22, 306 14 Plzeň 
Grendár Marian  marian.grendar@savba.sk KM FPV UMB, Tajovského 40, SK-974 01 Banská Bystrica
Helisová Kateřina helisova@math.feld.cvut.cz FEL ČVUT, KM, Technická 2, 166 27 Praha 6
Hlávka Zdeněk hlavka@karlin.mff.cuni.cz MFF UK, KPMS, Sokolovská 83, 186 75  Praha 8
Hlubinka Daniel hlubinka@karlin.mff.cuni.cz KPMS, Sokolovská 83, 186 75 Praha 8
Honnerová Jana jana.honnerova@cze.sas.com SAS Institute, Na Pankráci 15-17, 1400 00 Praha 4
Hornišová Klára umerhorn@savba.sk ÚM SAV, Dúbravská cesta 9, SK-84104 Bratislava
Hron Karel hronk@seznam.cz PřF UPOL, KMAAM.  třída 17. listopadu 12, 771 46 Olomouc
Hušková Marie huskova@karlin.mff.cuni.cz MFF UK, KPMS, Sokolovská 83, 186 75 Praha 8
Hykšová Magdaléna hyksova@fd.cvut.cz FD ČVUT, ÚAM, Na Florenci 25, 110 00 Praha 1
Chochola Ondřej chochola@karlin.mff.cuni.cz MFF UK, KPMS, Sokolovská 83, 186 75 Praha 8
Chvosteková Martina chvosta@gmail.com ÚM SAV, Dúbravská cesta 9, SK-84104 Bratislava
Janáček Jiří janacek@biomed.cas.cz Ústav fyziologie AV ČR, Vídeňská 1083, 142 00 Praha 4
Janková Majka majka.jankova@gmail.com ÚM SAV, Dúbravská cesta 9, SK-84104 Bratislava
Janžura Martin janzura@utia.cas.cz ÚTIA ČAV, Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8 
Jarušková Daniela jarus@mat.fsv.cvut.cz Stav. Fak. ČVUT, kat. matematiky, Thákurova 7, 166 29 Praha 6 
Jonáš Petr petr.jonas@centrum.cz Neumanova 38, 602 00 Brno
Jurczyk Tomáš jurczyk@karlin.mff.cuni.cz MFF UK, KPMS, Sokolovská 83, 186 75 Praha 8
Jurečková Jana jurecko@karlin.mff.cuni.cz MFF UK, KPMS, Sokolovská 83, 186 75 Praha 8
Juríček Jozef jozef.juricek@matfyz.cz MFF UK, KPMS, Sokolovská 83, 186 75 Praha 8
Kadlec Jan Kadlec.Jan@email.cz Benediktská 6, 110 00 Praha 1
Kalousová Anna kalous@math.feld.cvut.cz ČVUT FEL, kat. matematiky, Technická 2, 16627 Praha 6
Kaluža Jan kaluza@karlin.mff.cuni.cz MFF UK, KPMS, Sokolovská 83, 186 75  Praha 8
Karlová Andrea karlova@karlin.mff.cuni.cz MFF UK, KPMS, Sokolovská 83, 186 75 Praha 8
Klaschka Jan klaschka@cs.cas.cz ÚI AV ČR, Pod Vodárenskou věží 2, 182 07 Praha 8
Klein Daniel daniel.klein@upjs.sk Jesenná 5, SK-040 01 Košice
Kohout Václav kohout@kmt.zcu.cz PF ZČU, KM, Lůatovská 51, 306 14 Plzeň
Komárek Arnošt arnost.komarek@mff.cuni.cz MFF UK, KPMS, Sokolovská 83, 186 75  Praha 8
Komárková Lenka komarkol@fm.vse.cz VŠE, FM, Jarošovská 1117, 377 01 Jindřichův Hradec
Konár Ondřej konar@cs.cas.cz ÚI AV ČR, Pod Vodárenskou věží 2, 182 07 Praha 8
Konárová Marie marjanka@matfyz.cz Arnažérská 158, 190 14 Praha - Klánovice
Kotík Lukáš kotik@utia.cas.cz MFF UK, KPMS, Sokolovská 83, 186 75 Praha 8
Kraus David david.kraus@epfl.ch EPFL SB IMA SMART, Station 8, CH-1015 Lausanne, Švýcarsko
Kříž Pavel pavel-kriz@post.cz MFF UK, KPMS, Sokolovská 83, 186 75 Praha 8
Kula Jiří jiri.kula@tul.cz TUL, FT, Hálkova 6, 461 17 Liberec
Kulich Michal kulich@karlin.mff.cuni.cz MFF UK, KPMS, Sokolovská 83, 186 75 Praha 8
Kvaszová Milena milena.sp@centrum.cz Rejskova 1992/6, 120 00 Praha 2
Kvitkovičová Andrea andrea.kvitkovicova@epfl.ch EPFL SB IMA SMART, Station 8, CH-1015 Lausanne, Švýcarsko
Lachout Petr lachout@karlin.mff.cuni.cz MFF UK, KPMS, Sokolovská 83, 186 75 Praha 8
Legát David david.legat@gmail.com MFF UK, KPMS, Sokolovská 83, 186 75  Praha 8
Lechner Tomáš lechner@triada.cz VŠE, kat. práva, nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 
Lechnerová Radka radka.lech@seznam.cz SVSES, Lindnerova 575/1, 180 00 Praha 8 - Libeň
Maciak Matúš mmatthew@matfyz.cz MFF UK, KPMS, Sokolovská 83, 186 75  Praha 8
Madurkayová Barbora madurka@karlin.mff.cuni.cz MFF UK, KPMS, Sokolovská 83, 186 75 Praha 8
Marušiaková Miriam maruskay@gmail.com MFF UK, KPMS, Sokolovská 83, 186 75 Praha 8
Malý Marek marek.maly@szu.cz SZÚ, Šrobárova 48, 100 42 Praha 10 
Marek Jaroslav marek@inf.upol.cz PřF UPOL, KMAAM.  třída 17. listopadu 12, 771 46 Olomouc
McLoon Jon vzak@elkan.cz Wolfram Inc.
Nagy Stanislav s.nagy@volny.cz MFF UK, KPMS, Sokolovská 83, 186 75  Praha 8
Navrátil Radim r.navratil@centrum.cz MFF UK, KPMS, Sokolovská 83, 186 75  Praha 8
Novák Petr novakp@karlin.mff.cuni.cz MFF UK, KPMS, Sokolovská 83, 186 75  Praha 8
Otčenášová Eliška eotcenasova@spss.cz SPSS CZ sro, Krakovská 7, 110 00 Praha 1
Pavlis Radek radekpavlis@seznam.cz Generali a.s., Bělehradská 132, 120 84 Praha 2
Pawlas Zbyněk pawlas@karlin.mff.cuni.cz MFF UK, KPMS, Sokolovská 83, 186 75  Praha 8 
Pazdera Jaroslav jaroslav.pazdera@gmail.com MFF UK, KPMS, Sokolovská 83, 186 75 Praha 8
Pešta Michal pesta@karlin.mff.cuni.cz MFF UK, KPMS, Sokolovská 83, 186 75  Praha 8 
Petrásek Jakub petrasek@karlin.mff.cuni.cz MFF UK, KPMS, Sokolovská 83, 186 75 Praha 8
Picek Jan jan.picek@tul.cz TU Liberec, Studentská 2,  461 17 Liberec
Prášková Zuzana praskova@karlin.mff.cuni.cz MFF UK, KPMS, Sokolovská 83, 186 75  Praha 8
Roth Zdeněk  RothZdenek@seznam.cz Ve struhách 16, 160 00 Praha 6
Rubešová Jana forstova@natur.cuni.cz ÚAMVT, PřF UK, Albertov 6, 128 43 Praha 2
Sabolová Radka sabolova@karlin.mff.cuni.cz MFF UK, KPMS, Sokolovská 83, 186 75  Praha 8 
Shokirov Bobosharif bobosari@karlin.mff.cuni.cz MFF UK, KPMS, Sokolovská 83, 186 75 Praha 8
Schlesinger Pavel pavel.schlesinger@ufal.mff.cuni.cz MFF UK, ÚFAL, Malostranské nám. 2, 118 00 Praha 1
Staněk Jakub  stanekj@karlin.mff.cuni.cz CQR, ČVUT, Karlovo nám. 13, 121 35 Praha 2
Šedová Michaela sedova@karlin.mff.cuni.cz Čs. Armády 492, 588 22 Luka nad Jihlavou
Šimko Milan milan.simko@tul.cz TUL, FT, Hálkova 6, 461 17 Liberec
Šnupárková Jana snuparkova@karlin.mff.cuni.cz MFF UK, KPMS, Sokolovská 83, 186 75 Praha 8  
Timková Janka timkova@karlin.mff.cuni.cz MFF UK, KPMS, Sokolovská 83, 186 75 Praha 8  
Tuček Pavel pavel.tucek@upol.cz UPOL, kat. Geoinformatiky, Tř. Svobody 26, 771 46 Olomouc
Tunák Mároš maros.tunak@tul.cz TUL, FT, Hálkova 6, 461 17 Liberec
Vencálek Ondřej  ondrej.vencalek@upol.cz PřF UPOL, KMAAM.  třída 17. listopadu 12, 771 46 Olomouc
Víšek Jan Ámos  visek@mbox.fsv.cuni.cz IES FSV UK, Smetanovo nabr. 26, 110 01 Praha 1
Volf Petr volf@utia.cas.cz ÚTIA ČAV, Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8 
Wimmer Gejza Jr dzibo7@gmail.com MÚ SAV, Štefánikova 49, SK-81473 Bratislava
Witkovský Viktor witkovsky@savba.sk ÚM SAV, Dúbravská cesta 9, SK-84104 Bratislava
Zaydlar Karel zaydlar@seznam.cz Gebauerova 1422, 500 00 Hradec Králové
Zikmundová Markéta zikmundm@karlin.mff.cuni.cz MFF UK, KPMS, Sokolovská 83, 186 75 Praha 8
Žák Václav vzak@elkan.cz V tůních 12, 120 00 Praha 2
Žežula Ivan ivan.zezula@upjs.sk Jesenná 5, SK-040 01 Košice
Žambochová Marta marta.zambochova@ujep.cz Univ. J.E. Purkyně, FSE, KMaS, Moskevská 54, 400 96 Ústí nad Labem