ROBUST 2010 - DEFINITIVNÍ  PROGRAM
         
NEDĚLE ODPOLEDNE   ANTOCH J.  
  14.00 --18.00   DOHNAL G. Registrace
  14.00 --18.00   HLUBINKA D. Vystavení posterů
večeře 18.15 -- 19.45    
         
         
NEDĚLE VEČER   HLUBINKA D.  
  20.00 -- 22.00 120 všichni Diskuse nad postery
         
         
         
PONDĚLÍ ODPOLEDNE      
oběd 11.30 -- 13.00      
      MALÝ M.  
  13.00 -- 13.10 10 Antoch Jaromír Zahájení
  13.10 -- 13.40 30 Janáček Jiří Variance odhadů plochy a délky pomocí periodických mřížek
  13.40 -- 14.10 30 Helisová Kateřina Silová mozaika jako nástroj pro odhad parametrů náhodné množiny
přestávka 14.10 -- 14.15   FRIESL M.  
  14.15 -- 14.45 30 Pawlas Zbyněk Odhad rozdělení dob mezi událostmi z krátkých časových oken
  14.45 -- 15.15 30 Volf Petr On models for progression of record values
káva 15.15 -- 15.45   KLASCHKA J.  
  15.45 -- 16.15 30 Dohnal Gejza Modely sousledných událostí
  16.15 -- 16.45 30 Lechnerová Radka Aplikace bodových procesů při analýze veřejné správy v ČR
přestávka 16.45 -- 17.00   VOLF P.  
  17.00 -- 17.30 30 Lachout Petr Aproximativní řešení a hodnota účelové funkce
  17.30 -- 18.00 30 Klaschka Jan O vypoctu Blakerova konfidencniho intervalu
večeře 18.15 -- 19.45      
         
         
PONDĚLÍ VEČER   ANTOCH J.  
Genius loci 20.00 -- 22.00   Kubiš Josef Z historie kláštera na Hoře Matky Boží u Králík
      Hlubinka Daniel Z historie československých opevnění
         
ÚTERÝ DOPOLEDNE   JANŽURA M.  
    8.30 --  9.30 60 Grendár Marian  Empirická vierohodnosť
    9.30 -- 10.15 45 Witkovský Viktor Využitie funkcie vierohodnosti na konštrukciu konfidenčných oblastí
káva 10.15 -- 10.45   JARUŠKOVÁ  D.  
  10.45 -- 11.15 30 Hušková Marie Change point in trending regression
  11.15 -- 11.45 30 Jarušková Daniela Metody pro aproximaci horních kvantilů kombinace chi-square rozdělení
  11.45 -- 12.15 30 Prášková Zuzana Bootstrap v RCA modelech
oběd 12.30 -- 14.00      
         
ÚTERÝ ODPOLEDNE   LACHOUT P.  
  14.00 -- 15.00 60 Kraus David Inference druhého řádu pro gaussovské náhodné křivky s aplikací 
  15.00 -- 15.30 30 Hlubinka Daniel Odhady a testy pro parametry lineárně unášeného Wienerova procesu
  15.30 -- 16.00 30 Staněk Jakub  Difůze v omezené oblasti s odrážející nebo pohlcující bariérou
káva 16.00 -- 16.30   HUŠKOVÁ M.  
  16.30 -- 16.35 5 Kotík Lukáš Lokální regresní hloubka
  16.35 -- 16.40 5 Vencálek Ondřej  Klasifikace na základě hloubky bodu
  16.40 -- 16.45 5 Nagy Stanislav Hloubka funkcionálních dat
  16.45 -- 16.50 5 Madurkayová Bar. Ratio type statistics for detection of changes in mean and the bootstrap method
  16.50 -- 16.55 5 Chochola Ondřej Sekvenční monitorování v kvantilové regresi
  16.55 -- 17.00 5 Dvořák Marek On testing changes in parameters of an autoregressive model
  17.00 -- 17.05 5 Maciak Matúš Bootstrapping of M-smoothers
  17.05 -- 17.10 5 Dienstbier Jan Tail modelling in linear models by quantile regression
přestávka 17.10 -- 17.15   PRÁŠKOVÁ Z.  
  17.15 -- 17.20 5 Došlá Šárka Estimation of parameters of a clipped MA(1) process
  17.20 -- 17.25 5 Jonáš Petr Robustní odhad vícerozměrného modelu lineární regrese
  17.25 -- 17.30 5 Jurczyk Tomáš Vliv multikolinearity a odlehlých pozorování
  17.30 -- 17.35 5 Franc Jiří Robustifikované instrumentální proměnné
  17.35 -- 17.40 5 Šedová Michaela Dvoustupňové náhodné výběry ve výběrových šetřeních
  17.40 -- 17.45 5 Konár Ondřej Detekce zvýšených ztrát v distribuční síti zemního plynu
  17.45 -- 17.50 5 Kula Jiří Detekce defektů plošných struktur
  17.50 -- 17.55 5 Schlesinger Pavel Využití Gibbsova algoritmu ve shlukovacích úlohách komputační lingvistiky
večeře   18.00 -- 19.30      
         
ÚTERÝ VEČER   ANTOCH J.  
Večer pana 20.00 --> ??.??   Hykšová Magda  Počet pravděpodobnosti v díle T.G. Masaryka a K. Vorovky
Dr. I. Saxla     Kalousová Anna Joseph Bertrand
      Kvaszová Milena Jak studenti rozumějí základním statistickým pojmům
STŘEDA DOPOLEDNE   PICEK J.  
    8.30 --  9.30 60  McLoon Jon New statistical features of Mathematica
káva   9.30 --  9.55   ŽEŽULA I.  
    9.55-- 10.55 60 Jurečková Jana Asymptotika versus konečně mnoho pozorování
přestávka 10.55 -- 11.00   GRENDÁR M.  
  11.00 -- 11.30 30 Víšek Jan Ámos Consistency of the least weighted squares under heteroscedasticity
  11.30 -- 12.00 30 Picek Jan Odhady  parametrů v modelu s chybami měření
oběd 12.00 -- 13.00      
         
         
STŘEDA ODPOLEDNE   HLUBINKA D.  
výlet 13.00 -- 18.00 300 Hlubinka Daniel Jak, kde, a proti komu, se kalila ocel
večeře 18.00 -- 19.30      
         
         
STŘEDA VEČER   DOHNAL G.  
Prezentace  19.30 -- 20.30 60 Legát David SAS
software 20.30 -- 21.00 30 Honnerová Jana SAS
         
ČTVRTEK DOPOLEDNE   JUREČKOVÁ J.
    8.30 --  9.30 60 Žežula Ivan Logistic, multinomial, and ordinal regression
káva   9.30 --  9.55   ROTH Z.  
    9.55-- 10.25 30 Komárek Arnošt Sdružené modelování spojitých i diskrétních longitudinálních dat
  10.25 -- 10.55 30 Kulich Michal Analýza stratifikovaných dvoufázových studií s vahami
  10.55 -- 11.25 30 Fabián Zdeněk Míry a váhy
přestávka 11.25 -- 11.30   FABIÁN Z.  
  11.30 -- 12.00 30 Friesl Michal Konzistence neparametrického Bayesovského odhadu
  12.00 -- 12.30 30 Hlávka Zdeněk O neparametrickém odhadu polohy maxima
oběd 12.30 -- 14.00      
       
ČTVRTEK ODPOLEDNE   KLASCHKA J.  
  14.00 -- 14.30 30 Bartošová Jitka Modelování rozdělení ročních příjmů u českých domácností
  14.30 -- 15.00 30 Žambochová Marta Shlukování souborů s odlehlými objekty pomocí metody k-průměrů
  15.00 -- 15.30 30 Běláček Jaromír Lateralita z pohledu ROC analýzy
  15.30 -- 16.00 30 Antoch Jaromír O testování shody ROC křivek
káva 16.00 -- 16.30   VÍŠEK J.Á.  
  16.30 -- 16.35 5 Novák Petr Testy dobré shody pro model zrychleného času v analýze přežití
  16.35 -- 16.40 5 Timková Janka On Bernstein-von Mises theorem and survival analysis
  16.40 -- 16.45 5 Bubelíny Peter Hotellingov test pro závislé dáta
  16.45 -- 16.50 5 Navrátil Radim Chování pořadových testů v lineárním modelu za přítomnosti chyb měření
  16.50 -- 16.55 5 Sabolová Radka Testy normality za prítomnosti rušivej regresie
  16.55 -- 17.00 5 Shokirov Bobo. Estimating the proportion of false hypotheses in multiple testing procedure
  17.00 -- 17.05 5 Filová Lenka Minimal efficiency of designs in quadratic regression on q-dimensional cube
přestávka 17.05 -- 17.10   WITKOVSKÝ V.  
  17.10 -- 17.15 5 Janková Majka Intervaly spoľahlivosti pre spoločnú strednú hodnotu
  17.15 -- 17.20 5 Wimmer Gejza Jr Konfidenčné oblasti pre regresné parametre v lineárnom zmiešanom modeli  
  17.20 -- 17.25 5 Kaluža Jan Maximální nerovnost pro stochastickou konvoluci řízenou martingalem
  17.25 -- 17.30 5 Šnupárková Jana Stochastická bilineární rovnice s frakcionálním šumem v nekonečné dimensi
  17.30 -- 17.35 5 Petrásek Jakub Modelling with jump processes and optimal control
  17.35 -- 17.40 5 Frcalová Blažena Časoprostorové bodové procesy
  17.40 -- 17.45 5 Zikmundová Mar. Použití částicového filtru na odhad podmíněné intenzity Hawkesova procesu
  17.45 -- 17.50 5 Juríček Jozef Maximization of the information divergence from multinomial distributions
večeře   18.00 -- 19.30      
       
ČTVRTEK VEČER   FABIÁN Z.  
Koncert 20.00 -- 24.00 240 FAB S Robustní Oporou
         
PÁTEK DOPOLEDNE   KOMÁREK A.  
    9.00 --   9.15 15 Marek Jaroslav One geodetical problem (spolu s L. Kubáčkem)
    9.15 --   9.30 15 Hron Karel Robustní metody pro kompoziční data
    9.30  --  9.45 15 Tuček Pavel Design of measurement and statistical processing of magnetization analysis
káva   9.45 --  10.00   KULICH M.  
  10.00 -- 10.15 15 Cimermanová Kat. Klasifikácia zašumených dát
  10.15 -- 10.30 15 Arendacká Barbora Heteroskedastická jednofaktorová ANOVA intervaly pre variančné komponenty
  10.30 -- 10.45 15 Chvosteková Mar. Simultánne tolerančné intervaly v lineárnom regresnom modeli
  10.45 -- 11.00 15 Hornišová Klára Neparametrická kalibrácia
káva 11.00 -- 11.15   HLÁVKA Z.  
  11.15 -- 11.35 20 Branda Martin Metody robustní statistiky ve stochastické optimalizaci
  11.35 -- 11.55 20 Pešta Michal Konzistentné a ekvivariantné odhadovanie v modeli so závislými chybami
  11.55 -- 12.15 20 Klein Daniel Orthogonal decompositions in the growth curve models
  12.15 -- 12.20 5 Antoch Jaromír Ukončení
oběd 12.30 -- 14.00