POSTERY

17. letní škola JČMF ROBUST 2012, Němčičky 9.-14. září 2012

 

    S. Bělašková    

    Optimal site for cardiac pacing in children    

    E. Cézová    

    Ekonomicko-statistická optimalizace regulačních diagramů    

    S. Donevska    

    Calibration between log-ratios of parts of compositional data    

    J. Dvořák    

    Časoprostorové Coxovy bodové procesy s Lévyho bází    

    K. Fačevicová    

    Použití logistické regrese pro diagnostiku výskytu rakoviny prostaty    

    H. Horáková    

    Detekce změny ročního chodu průtokových řad   

    K. Hrůzová    

    Bilance a bilanční dendrogram kompozičních dat    

    A. Kalivodová    

    Užití kompozičního biplotu při analýze medicínských dat    

    J. Král    

    Metodika komplexního návrhu regulačního diagramu    

    P. Kynčlová    

    Dirichletovo rozdělení vzhledem k Aitchisonově míře na simplexu    

    P. Laník    

    Semimetrický prístup k odhadovaniu časových radov    

    D. Mlčůchová    

    Aplikované statistické metody v analýzách onkologických dat zvířecích experimentů    

    S. Nagy    

    Konzistenci hľbky funkcií    

    P. Novák    

    Regrese v modelech oprav    

    R. Sabolová    

    Testy pre regresné kvantily založené na metóde sedlového bodu    

    V. Sečkárová    

    Dynamic bayesian estimation in diffusion networks    

    B. Shokirov    

    A lower bound for the mixture parameter and its estimator    

    K. Starinská    

    Parameters estimates for change-point detection problem in AR series   

    D. Stibůrek    

    Asymptotická ekvivalence statistik spojitých difúzních procesů    

    M. Tučková    

    Design experimentu pro regresní modely s podmínkami typu I    

    M. Zikmundová    

    Užití částicového Metropolisova Hastingsova algoritmu ve stoch. geometrii