PRŮBĚŽNÉ INFORMACE O ROBUSTU 2012

   

ÚTERÝ 18. ZÁŘÍ - CENY fi STATSOFT CR

Ceny fi StatSoft CR byly uděleny následujícím doktorandkám a doktorandům :

   1)    Stanislav Nagy (Univerzita Karlova v Praze)

   2-3) Radka Sabolová a Jiří Dvořák (Univerzita Karlova v Praze)

Diplomy fi StatSoft CR byly uděleny následujícím doktorandkám a doktorandům :

   Eliška Cézová (ČVUT v Praze)

   Sylvie Bělašková (Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně)

 

ÚTERÝ 18. ZÁŘÍ - CENY fi SAS

Ceny a diplomy fi SAS byly uděleny následujícím doktorandkám a doktorandům :

  1)  Alžběta Kalivodová a Klára Hrůzová (Univerzita Palackého v Olomouci)

  2)  Katarína Starinská a Petr Novák (Univerzita Karlova v Praze)

 

POZNÁMKA NAD ČAROU

S velkou lítostí musíme konstatovat, že především někteří mladí kolegové a kolegyně mají

velké problémy si na webu přečíst byť jenom základní informace, o čtení mailů nemluvě.

"Velkorysost" některých nás skutečně porazila (kolega DH spíše říká - dorazila).

 

KONTAKTNÍ TELEFON

Během ROBUSTu 2012, tj. 8.-14. září 2012,  bude fungovat kontaktní telefon

776 326 355 (Vodafon). Na něm nás prosím kontaktuje ať již ve věci dopravy na místo

konání či jakýchkoliv jiných problémů. Nevolejte prosím v nočních hodinách, to bude

telefon vypnutý.

 

DOPRAVA

Množí se dotazy ohledně přístupnosti Němčiček, zvláště pak v neděli 9. září a v pondělí

10. září. Jak jsme byli upozorněni v TJ, k vlakům, které o půl dvanácté a půl jedné

staví ve stanici Bořetice na trase Zaječí - Kobylí na Moravě, je v Bořeticích  přistaven

návazný autobus integrované dopravy směr Němčičky, který staví přímo u sportovního

areálu v Němčičkách. Na rozdím od MHD v Praze zatím na přípoj čeká. Přijedete-li

jinak a potřebujete dopravit do Němčiček ať již ze Zaječí, Velkých Pavlovic či Bořetic,

žádáme Vás, abyste nám pecifikovali své potřeby. Budeme se samozřejmě snažit vše

vyřešit.

 

LET

Ve středu odpoledne plánujeme výlet na Velehrad a Buchlov.

 

ČTVRTEK 6. ZÁŘÍ

Definitvní program a abstrakty vystaveny na webu.

 

SOBOTA 1. ZÁŘÍ

Třetí verze předběžného programu a jídelníček vystaveny na webu.

 

ČTVRTEK 16. SRPNA 2012

Druhá verze předběžného programu vystavena na webu.

 

STŘEDA 15. SRPNA 2012

První verze předběžného programu vystavena na webu.

 

ČTVRTEK 28. ČERVNA 2012

Vzhledem k nutnosti upřesnit ubytování a připravit sborník abstraktů byl 5.srpen 2012

stanoven jako nejzazší hranice pro definitivní přihlášku a zaslání abstraktů. Po tomto

termínu je třeba vše řešit individuelně s organizátory.

 

ÚTERÝ  1. KVĚTNA 2012

Profesor Lev Klebanov se ze závažných osobních důvodů bohužel nemůže Robustu 2012

zúčastnit. Po řadě konzultací přednesení zvané přednášky z oblasti pojišťovnictví přislíbil

profesor Tomáš Cipra z MFF UK.

 

NEDĚLE 1. LEDNA 2012

Přidána možnost elektronicky se zaregistrovat.

 

PONDĚLÍ 7. LISTOPADU 2011

Přes ČStS and SSDS rozeslána základní informace o konferenci.

 

PROBLÉMY S ELEKTRONICKOU REGISTRACÍ

Upozoňujeme všechny zájemnce, že máme neustále bohužel problémy s elektronickou

registrací, především s doručováním mailů s hesly.  Žádáme vás proto  o kontrolu, zda

jste řádně přihlášeni a zda vložená data jsou v pořádku. Pokud nedostanete do půl hodiny

po registraci heslo, napište prosím okamžitě mail kolegoviDohnalovi na adresu

   dohnal@nipax.cz

Děkujeme.

 

S pozdravem ROBUSTu 2012 zdar

JA + GD + DH