PRŮBĚŽNÉ INFORMACE O ROBUSTU 2014

    

ÚTERÝ  1. DUBNA 2014

Na web byla doplněna šablona pro přípravu příspěvků z Robustu, jež vyjde jako řádné číslo Bulletinu České statistické společnosti. Všem účastníkům byla zaslána informace.

 

SOBOTA  1. BŘEZNA 2014

Na web vloženy prezentace přednášek přednesených na Robustu 2014.

 

RADOSTNÉ KONSTATOVÁNÍ

Robustu se zúčastnili všichni přihlášení. Předneseny byly všechny příspěvky a odborný program nemusil být měněn. Všem účastníkům děkujeme za velmi pěkná vystoupení a za více než přátelskou atmosféru, kterou vytvořili. Doufáme, že i příští ROBUST bude neméně úspěšný.

 

KONTAKTNÍ TELEFON

Během ROBUSTu 2014, tj. 18.-25. ledna 2014,  bude fungovat kontaktní telefon 776 326 355 (Vodafon). Na něm nás prosím kontaktuje ať již ve věci dopravy či jakýchkoliv jiných problémů. Nevolejte nám prosím v nočních hodinách, telefon bude vypnutý.

 

PÁTEK  24. LEDNA 2014 – OCENĚNÍ NEJLEPŠÍCH PRACÍ DOKTORANDŮ

Komise ve složení prof. D. Jarušková, doc. D. Hlubinka, doc. P. Lachout a Ing. Z. Roth navrhla k ocenění firmou Statistica následující vystoupení a postery:

A.    Kalivodová (PF UPOL), J. Dvořák (MFF UK), R. Navrátil (MFF UK) a P. Veverka (FJFI ČVUT).

Všem srdečně blahopřejeme.

 

DOPRAVA

Spojení do Jetřichovic je poměrně řídké, viz http://www.idos.cz. Na druhé straně každé dvě hodiny jede vlak z Děčína do České Kamenice, odkud organizátoři zajistí na vyžádání odvoz. V neděli 12.48 bude zajištěna doprava od vlaku z České Kamenice do Jetřichovic, kam plánuje příjezd řada účastníků. Další doprava bude zajištěna po dohodě.

 

STRAVA

Každý den (v předvečer) si bude možno vybrat oběd a večeři na další den, vždy ze tří možností, z nichž bude jedna vegetariánská. Netýká se závěrečné večeře ve čtvrtek, kdy se bude podávat zabijačka.

 

VÝLET

Ve středu 22. ledna 2014 odpoledne plánujeme výlet do Českého Švýcarska. Přesná trasa bude stanovena až na poslední chvíli podle sněhové situace. Podle předpovědi z 15. ledna se zdá, že sníh nebude, takže to vypadá na několik tras ať již z Jetřichovic či z Mezní loky na Pravčickou bránu. Na Mezní louku a zpět bude zajištěn autobus.

 

STŘEDA  15. LEDNA 2014

Vystavena v zásadě definitivní verze abstraktů. Zároveň byla vystavena v zásadě definitivní verze programu. Vedle řady drobných změn provedena pouze jedna větší, tj. po dohodě s přednášejícími byl prohozen večerní program mezi nedělí a pondělím.

 

ČTVRTEK  9. LEDNA 2014

Vystavena druhá verze abstraktů (doplněny chybějící abstrakty a opraveny nahlášené problémy), a vystavena první verze předběžného programu.

 

ÚTERÝ  7. LEDNA 2014

Vystavena první verze abstraktů.

 

STŘEDA  1. LEDNA 2014

Organizátoři ROBUSTu s lítostí oznamují, že se nepodařilo zajistit zahraniční řečníky pro plánovaný workshop o extrémech.

 

ÚTERÝ  31. PROSINCE 2013

Na webu vyvěšen seznam přednášek známých organizátorům ke konci roku 2013.

 

PÁTEK  11. ŘÍJNA 2013

Doc. E. Fišerová se z vážných rodinných důvodů omluvila z účasti na ROBUSTu 2014. 

 

ÚTERÝ  1. ŘÍJNA 2013

Druhé oznámení vyvěšeno na webu. 

 

NEDĚLE  1. ZÁŘÍ 2013

První oznámení vyvěšeno na webu. 

 

PROBLÉMY S ELEKTRONICKOU REGISTRACÍ

Upozorňujeme, že občas máme - bohužel - problémy s elektronickou registrací, především s doručováním mailů s hesly.  Žádáme vás proto  o kontrolu, zda jste řádně přihlášeni a zda vložená data jsou v pořádku. Pokud nedostanete do půl hodiny po registraci heslo, napište prosím okamžitě mail kolegovi Dohnalovi na adresu

   dohnal@nipax.cz

Děkujeme za pochopení.

 

S pozdravem ROBUSTu 2014 zdar

JA + GD + DH