Seznam publikací:

   Abelovy grupy
   Slovníky
   Knihy a skripta
   Historie matematiky
   Matematika a kultura
   Zprávy, informace
   Pedagogika, výchova učitelů, postgraduální studium
   Metodika
   Různé
   Recenze


A. Abelovy grupy

 1. On general concept of basic subgroups, Comment. Math. Univ. Carolinae 13(1972), 745-761 (with P. Jambor)
 2. On general concept of basic subgroups II, Comment. Math. Univ. Carolinae 14(1973), 471-491 (with P. Jambor)
 3. K-essential subgroups of abelian groups I, Comment. Math. Univ. Carolinae 17(1976), 481-492
 4. K-essential subgroups of abelian groups II, Comment. Math. Univ. Carolinae 17(1976), 693-707
 5. K-essential subgroups of abelian groups III, Comment. Math. Univ. Carolinae 18(1977), 11-18
 6. Abelian groups in which every pure subgroup is an isotype subgroup, Rend. Sem. Mat. Univ. Padova 62(1980), 129-136
 7. Abelian groups in which every G-isotype subgroup is a pure, resp. an isotype subgroup, Rend. Sem. Mat. Univ. Padova 62(1980), 251-259
 8. Centers of G-isotypity in abelian groups, Rend. Sem. Mat. Univ. Padova 65(1981), 271-276
 9. A generalization of a theorem of F. Richman and C. P. Walker, Rend. Sem. Mat. Univ. Padova 66(1982), 43-55
 10. Intersection of G-isotype subgroups in abelian groups, Proc. Amer. Math. Soc. 86(1982), 199-204
 11. Abelian groups in which every G-isotype subgroup is an intersection of G'-isotype subgroups, in Abelian group theory, Proceedings, Honolulu 1982/83, Lecture Notes in Math. 1006, 548-555
 12. A note on N-high subgroups of abelian groups, Comment. Math. Univ. Carolinae 25(1984), 55-59
 13. N-pure-high subgroups of abelian groups, Acta Univ. Carolinae, Math. et Phys. 26(1985), 21-33

B. Slovníky

 1. Československý biografický slovník, Academia, Praha 1992, 837 stran (v kolektivu externích autorů)
 2. Ilustrovaná encyklopedie A-I, J-P, Q-Ž, Encyklopedický dům, Praha 1995, 527 + 518 + 495 stran (v kolektivu autorů), ISBN 80-901647-3-0
 3. Malá ilustrovaná encyklopedie A-Ž, Encyklopedický dům, Praha 1999, 1213 stran (v kolektivu autorů), ISBN 80-86044-12-2; další vydání: Levné knihy, Praha 2006, 1213 stran, ISBN 80-7309-362-6

C. Knihy a skripta

 1. Sbírka úloh z lineární algebry, SPN, Praha 1975, 196 stran
 2. Vektorové prostory I, SPN, Praha 1978, 171 stran; dotisk UK 1980, 2. vydání SPN, Praha 1984, 3. vydání SPN, Praha 1989
 3. Vektorové prostory II, SPN, Praha 1980, 199 stran, dotisk SPN, Praha 1984, 2. vydání SPN, Praha 1989
 4. Vektorové prostory III, sbírka úloh, SPN, Praha 1982, 191 stran
 5. Seznamujeme se s množinami, SNTL, Praha 1982, 176 stran (s kolektivem)
 6. Úvod do algebry, SPN, Praha 1984, 250 stran
 7. Světonázorové problémy matematiky II, Kapitoly z historie matematiky a logiky, SPN, Praha 1984, 220 stran (v kolektivu J. Šedivého -- omylem neuveden; partie o historii lineární algebry)
 8. Světonázorové problémy matematiky III, Antologie historicky významných textů, SPN, Praha 1985, 258 stran (v kolektivu J. Šedivého; partie o algebrách a hyperkomplexních číslech)
 9. Světonázorové problémy matematiky IV, SPN, Praha 1987, 284 stran (v kolektivu E. Fuchse; partie o normovaných algebrách a součtech čtverců)
 10. Lineární algebra, Matfyzpress, Praha 2000, 435 stran, ISBN 80-85863-61-8; 2. vydání, Praha 2002, 435 stran, ISBN 80-85863-92-8, 3. vydání, Praha 2005, 435 stran, ISBN 80-86732-57-6, 4. vydání, Praha 2010, 435 stran, ISBN 978-80-7378-135-4, 5. vydání, Praha 2019, 435 stran, ISBN 978-80-7378-378-5
 11. Od aritmetiky k abstraktní algebře, SERIFA, Praha, 2016, 480 stran, ISBN 978-80-260-9838-6 (s Vlastimilem Dlabem).

D. Historie matematiky

 1. Soustavy lineárních rovnic a determinanty, in Světonázorová výchova v matematice, Sborník vybraných referátů z letních škol MPS JČSMF (ed. J. Šedivý), JČSMF Praha 1987, 187-217
 2. Teorie algeber, in Filozofické a vývojové problémy matematiky, Sborník vybraných přednášek z letních škol "Světonázorová výchova v matematice" (ed. J. Folta), JČSMF Praha 1988, 93-111
 3. Peanovo Calcolo geometrico z roku 1888. Logika a teorie množin, geometrický počet a lineární algebra, in Filozofické a vývojové problémy matematiky, Sborník vybraných přednášek z letních škol "Světonázorová výchova v matematice" (ed. J. Folta), JČSMF Praha 1988, 149-172; in Matematyka przelomu XIX i XX wieku, Uniwersytet slaski, Katowice 1992, 173-193
 4. Sto let od vydání Peanova Calcolo geometrico, in V. seminář o filozofických otázkách matematiky a fyziky, JČSMF, Brno 1988, 19-30
 5. O jednom výročí, Vesmír 67(1988), 368
 6. Cayley, Peano, Sylvester, in Dějiny matematiky a fyziky v obrazech, Osmý soubor, JČSMF Praha 1990
 7. Václav Hlavatý, český matematik, Učitel mat., fyz., inf., Zpravodaj MPS a FPS č. 4 (květen 1992), 22-23
 8. Je možno z bodů prostoru udělat čísla?, in Sborník, VI. seminář o filozofických otázkách matematiky a fyziky, Jevíčko, 24.-27. srpna 1992, Brno 1992, 81-97
 9. 150 let kvaternionů, Pokroky mat., fyz., astr. 38(1993), 305-317
 10. Sto let od smrti Emila Weyra, Pokroky mat., fyz., astr. 39(1994), 102-107
 11. Historie matematiky I, Sborník, Seminář pro vyučující na středních školách, Jevíčko, srpen 1993, Dějiny matematiky č. 1, JČSMF, Brno 1994, 241 stran (editorem spolu s E. Fuchsem)
 12. Hrdinský věk řecké matematiky, in 11, 21-107
 13. Z pamětí Jiřího Stanislava Gutha-Jarkovského, in 11, 226-230
 14. Filozofické otázky matematiky a fyziky, Sborník, 7. seminář, Jevíčko, srpen 1994, JČMF, Brno 1995 (editorem spolu s E. Fuchsem, D. Hrubým a A. Trojánkem)
 15. Eduard Weyr 1852-1903, Dějiny matematiky č. 2, MVS JČMF, Prometheus, Praha 1995, 196 stran, 24 obraz. příl. (s kolektivem autorů)
 16. Rodina Weyrů, in 15, 7-33
 17. Eduard Weyr, in 15, 35-65
 18. Eduard Weyr, lineární algebra a teorie hyperkomplexních čísel, in 15, 91-119
 19. Weyrova teorie charakteristických čísel, in 15, 121-127
 20. Weyrův spor s Pexiderem, in 15, 143-162 (spolu s L. Zajíčkem)
 21. Seznam publikací Eduarda Weyra, in 15, 167-180
 22. Publikované recenze a posudky Eduarda Weyra, in 15, 181-184
 23. Přehled pedagogické činnosti Eduarda Weyra, in 15, 185-190
 24. Pohled do našeho školství v 18. století, Informace MVS JČMF č. 42 (duben 1994), 25-26
 25. Kubické rovnice, in Sborník ze 4. semináře Moderní matematické metody v inženýrství, JČMF, Ostrava 1995, 7-18
 26. Monografie věnované našim matematikům, in Sborník semináře o doktorandském studiu "Didaktika, historie a základy matematiky", MPS JČMF 1995, 24-25
 27. Monographs Dedicated to our Mathematicians, in "Didactics, History, Fundamentals of Mathematics", Proceedings of the seminar on PhD studies in the Czech Republic, Prague 1996, 14 [přeložený výtah předchozího]
 28. Matematika v 19. století, Sborník přednášek z letních škol Historie matematiky, Dějiny matematiky č. 3, MVS JČSMF, Prometheus, Praha 1996, 144 stran, ISBN 80-7196-019-5 (editorem spolu s E. Fuchsem)
 29. Jaroslav Šedivý, zakladatel letních škol z historie matematiky, in 28, 121-122 (spolu s E. Fuchsem)
 30. Historie letních škol z historie matematiky, in 28, 123-143
 31. Člověk -- umění -- matematika, Sborník přednášek z letních škol Historie matematiky, Dějiny matematiky č. 4, MVS JČSMF, Prometheus, Praha 1996, 187 stran, ISBN 80-7196-031-4 (editorem spolu s E. Fuchsem)
 32. Jan Vilém Pexider 1874-1914, Dějiny matematiky č. 5, MVS JČSMF, Prometheus, Praha 1997, 110 stran, ISBN 80-7196-044-6 (editorem)
 33. Jan Vilém Pexider, in 32, 6-35
 34. Seznam publikací Jana Viléma Pexidera, in 32, 71-81
 35. Historie matematiky II, Sborník, Seminář pro vyučující na středních školách, Jevíčko, 21. 8. - 24. 8. 1995, Dějiny matematiky č. 7, JČMF, Praha 1997, 194 stran, ISBN 80-7196-046-2 (editorem spol. s E. Fuchsem)
 36. Hrdinský věk řecké matematiky II, in 35, 7-28
 37. Matematicko-fyzikální fakulta, in Dějiny Univerzity Karlovy IV., (ed. F. Kavka, J. Petráň), Univerzita Karlova, Karolinum, Praha 1998, 495-509, ISBN 80-7184-539-6
 38. René Descartes, milovník rozumu, Prometheus, Praha 1998, edice Velké postavy vědeckého nebe, sv. 3, 48 stran, ISBN 80-7196-082-9
 39. Matematika v proměnách věků I. (editorem spolu s E. Fuchsem), Prometheus, Praha 1998, Dějiny matematiky sv. 11, 218 stran, ISBN 80-7196-107-8
 40. Matematika v 16. a 17. století (editorem spolu s E. Fuchsem), Prometheus, Praha 1999, Dějiny matematiky sv. 12, 321 stran, ISBN 80-7196-150-7
 41. Algebra v 16. a 17. století, in 40, 161-235
 42. The Faculty of Mathematics and Physics, in Havránek, J. - Pousta, Z. (ed.): History of Charles University, vol. II, UK, Praha 2001, 367-369
 43. Matematika v proměnách věků II. (editorem spolu s E. Fuchsem), Prometheus, Praha 2001, Dějiny matematiky sv. 16, 267 stran, ISBN 80-7196-218-X
 44. Matematika ve středověké Evropě (spolu s kolektivem), Prometheus, Praha 2001, Dějiny matematiky sv. 19, 445 stran, ISBN 80-7196-232-5
 45. Středověk, in 44, 7-63
 46. Sedm svobodných umění, in 44, 65-101
 47. Gerbert z Aurillacu - Silvestr II., in 44, 185-229
 48. Leonardo Pisánský - Fibonacci, in 44, 265-339
 49. Matematika ve starověku. Egypt a Mezopotámie (spolu s M. Bečvářovou a H. Vymazalovou), Prometheus, Praha 2003, Dějiny matematiky sv. 23, 371 stran, ISBN 80-7196-255-4
 50. Starověký Egypt, in 50, 9-31
 51. Matematika ve starém Egyptě, in 50, 32-148
 52. Ukázky z egyptských literárních textů, in 50, 167-177
 53. Eduard Weyr na české univerzitě, in H. Binder, B. Křivohlavá, L. Velek (ed.): Místo národních jazyků ve výchově, školství a vědě v habsburské monarchii 1867-1918, Sborník z konference, Praha, 18.-19. listopadu 2002, Výzkumné centrum pro dějiny vědy, Praha 2003, Práce z dějin vědy, sv. 11, str. 497-508, angl. abstrakt  str. 743-744
 54. Matematika v proměnách věků III (editorem spolu s E. Fuchsem), Výzkumné centrum pro dějiny vědy, Praha 2004, Dějiny matematiky sv. 24, 253 stran, ISBN 80-7285-040-7
 55. Archimedovy matematické výsledky, in Zpravodaj z 3. celostátního semináře učitelů matematiky středních odborných škol, středních odborných učilišť a integrovaných středních škol "Tři dny s matematikou", 13.-15. října 2004, Ústí nad Orlicí 2004, 19-21
 56. Archimedova dílna, ibid., 21-22
 57. Archimedes. Největší vědec starověku (spolu s I. Štollem), Prometheus, Praha 2005, edice Velké postavy vědeckého nebe, sv. 11, 72 stran, ISBN 80-7196-273-2
 58. Arbelos, Matematika, fyzika, informatika 14(2004/05), 513-523 (spolu s J. Švrčkem)
 59. Vladimír Kořínek 1899 - 1981 (spolu se Z. Kohoutovou), Ústav soudobých dějin AV ČR, Praha 2005, Dějiny matematiky sv. 27, 329 stran + 40 obrazových příloh, ISBN 80-7285-050-4
 60. Vybrané písemnosti profesora Kořínka, in 59, 136-238
 61. Vzpomínky na profesora Kořínka, in 59, 239-280
 62. Emil Weyr a jeho pobyt v Itálii v roce 1870/71 (spolu s M. Bečvářovou a J. Škodou),  Nakladatelství ČVUT, Praha 2006, Dějiny matematiky sv. 28, 166 stran + 50 obrazových příloh, ISBN 80-01-03438-0.
 63. Matematika v době Jana Caramuela z Lobkovic, in Umění a věda v době Juana Caramuela z Lobkovic, Sborník referátů z konference v Hradci Králové, 15.-16. října 2006, GAUDEAMUS, Hradec Králové 2006, str. 44-57
 64. Geometrie a vesmír, in Zpravodaj ze 4. celostátního semináře učitelů středních odborných škol, středních odborných učilišť a integrovaných středních škol (ed. J. Minář), Suma, JČMF, Ústí nad Orlicí 2006, str. 24-27
 65. Lineární úlohy ve staré Číně, in 27. mezinárodní konference Historie matematiky (ed. M. Bečvářová), Praha 2006, str. 9-10
 66. Rekapitulace a perspektivy, in 27. mezinárodní konference Historie matematiky (ed. M. Bečvářová), Praha 2006, str. 11-13
 67. Emil Weyr e Luigi Cremona (spolu s M. Bečvářovou), Bolletino di storia delle scienze matematiche 26(2006), str. 245-261
 68. Hermann Guenther Grassmann a lineární algebra, in M. Bečvářová (ed.): 28. mezinárodní konference Historie matematiky, Jevíčko, 24.-28. 8. 2007, Matfyzpress, Praha 2007, ISBN 978-80-7378-016-6, str. 9-14
 69. Cesta k Eukleidovým Základům, G - Slovenský časopis pre geometriu a grafiku 4(2007), č. 7, str. 5-24
 70. Matematika v proměnách věků V, Matfyzpress, Praha 2007, Dějiny matematiky sv. 33, ISBN 978-80-7378-017-3, 331 stran (editorem spolu s M. Bečvářovou)
 71. Z historie lineární algebry, Matfyzpress, Praha 2007, Dějiny matematiky sv. 35, 519 stran, ISBN 978-80-7378-036-4
 72. Teorie proporcí (od Eudoxa a Eukleida až k Dedekindovi), in L. Dostálová (ed.): Eukleides: Základy geometrie, Sborník příspěvků, Katedra filozofie Fakulty filozofické ZČU Plzeň, Plzeň, 2008, ISBN 978-80-7043-754-4, str. 63-105
 73. Aristarchovo měření vesmíru a Eratosthenovo měření Země, Sborník Astronomie pro všechny, Hvězdárna Valašské Meziříčí, 2008, str. 3-16
 74. 29. mezinárodní konference Historie matematiky, Velké Meziříčí, 22.-26.8. 2008, Matfyzpress, Praha, 2008, ISBN 978-80-7378-048-7, 191 stran (editorem spolu s M. Bečvářovou)
 75. Práce historika matematiky, in J. Bečvář, M. Bečvářová (ed.): 29. mezinárodní konference Historie matematiky, Velké Meziříčí, 22.-26.8. 2008, Matfyzpress, Praha, 2008, ISBN 978-80-7378-048-7, str. 73-90 (spolu s M. Bečvářovou)
 76. Pythagoras a jeho škola, in 5. celostátní seminář učitelů matematiky středních odborných škol, středních odborných učilišť a integrovaných středních škol, Tři dny s matematikou, 15.-17. 10. 2008, Ústí nad Orlicí 2008, str. 43-47
 77. Emil Weyr und sein italienischer Aufenthalt, Sudhoffs Archiv 92(2008), Heft 1, 98-113 (spolu s M. Bečvářovou a J. Škodou)
 78. 30. mezinárodní konference Historie matematiky, Jevíčko, 21. - 25. 8. 2009, Matfyzpress, Praha, 2009, ISBN 978-80-7378-092-0, 242 stran (editorem spolu s M. Bečvářovou)
 79. Historie matematiky již potřicáté! in J. Bečvář, M. Bečvářová (ed.): 30. mezinárodní konference Historie matematiky, Jevíčko, 21. - 25. 8. 2009, Matfyzpress, Praha, 2009, ISBN 978-80-7378-092-0, str. 9-17
 80. Interpretace matematických výsledků našich předků, in J. Bečvář, M. Bečvářová (ed.): 30. mezinárodní konference Historie matematiky, Jevíčko, 21. - 25. 8. 2009, Matfyzpress, Praha, 2009, ISBN 978-80-7378-092-0, str. 59-86
 81. Jan Vilém Pexider (1874-1914), Matfyzpress, Prague 2009, History of Mathematics, vol.. 38, ISBN 978-80-7378-058-6, 110 stran, (editorem spolu s A. Slavíkem)
 82. Jan Vilém Pexider, in J. Bečvář, A. Slavík (eds.): Jan Vilém Pexider (1874-1914), Matfyzpress, Prague 2009, History of Mathematics, vol.. 38, ISBN 978-80-7378-058-6, str. 4-36
 83. Publications of Jan Vilém Pexider, in J. Bečvář, A. Slavík (eds.): Jan Vilém Pexider (1874-1914), Matfyzpress, Prague 2009, History of Mathematics, vol.. 38, ISBN 978-80-7378-058-6, str. 59-70
 84. Illustrations, in J. Bečvář, A. Slavík (eds.): Jan Vilém Pexider (1874-1914), Matfyzpress, Prague 2009, History of Mathematics, vol.. 38, ISBN 978-80-7378-058-6, str. 73-110
 85. Gerbert z Aurillacu - Silvestr II. In Práce z dějin vědy. Studies in the history of sciences and humanities, Kabinet dějin vědy Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, Praha, ISBN 80-7285-050-1,str. 14-54
 86. 31. mezinárodní konference Historie matematiky, Velké Meziříčí, 18. - 22. 8. 2010, Matfyzpress, Praha, 2010, ISBN 978-80-7378-128-6, 291 stran (editorem spolu s M. Bečvářovou)
 87. Metodika některých prací z historie matematiky. In J. Bečvář, M. Bečvářová (ed.): 31. mezinárodní konference Historie matematiky, Velké Meziříčí, 18. - 22. 8. 2010, Matfyzpress, Praha, 2010, ISBN 978-80-7378-128-6, str. 93-102
 88. Dodatek k článku Interpretace matematických výsledků našich předků, In J. Bečvář, M. Bečvářová (ed.): 31. mezinárodní konference Historie matematiky, Velké Meziříčí, 18. - 22. 8. 2010, Matfyzpress, Praha, 2010, ISBN 978-80-7378-128-6, str. 289
 89. Dějiny matematiky. Sjezdový sborník, JČMF, Lázně Bohdaneč, 2010, ISBN 978-80-7015-008-5, 108 stran, str. 95-103
 90. Eduard Weyr and Linear Algebra, IMAGE. The Bulletin of the International Linear Algebra Society N44, 2010, 20-21
 91. J. Mikulčák: Nástin dějin vzdělávání v matematice (a také školy) v českých zemích do roku 1918, Matfyzpress, Praha 2010, Dějiny matematiky sv. 42, ISBN 978-80-7378-112-5, 312 stran (editorem a autorem Slova editora)
 92. M. Kašparová, Z. Nádeník: Jan Sobotka (1862-1931), Matfyzpress, Praha 2010, Dějiny matematiky sv. 44, ISBN 978-80-7378-121-7, 250 stran (editorem spolu s M. Bečvářovou)
 93. Úvodní slovo, in M. Kašparová, Z. Nádeník: Jan Sobotka (1862-1931), Matfyzpress, Praha 2010, Dějiny matematiky sv. 44, str. 3-7
 94. Matematika v proměnách věků VI, Matfyzpress, Praha 2010, Dějiny matematiky sv. 45, ISBN 978-80-7378-146-0, 231 stran (editorem spolu s M. Bečvářovou)
 95. Matematický život v Praze v 50. a 60. letech 20. století, in Matematika v proměnách věků VI, Matfyzpress, Praha 2010, Dějiny matematiky sv. 45, (spolu s M. Bečvářovou), 187-199
 96. Vladimír Kořínek (1899-1981), in Matematika v proměnách věků VI, Matfyzpress, Praha 2010, Dějiny matematiky sv. 45, (spolu s M. Bečvářovou), 200-207
 97. 32. mezinárodní konference Historie matematiky, Jevíčko, 26. - 30. 8. 2011, Matfyzpress, Praha, 2011, ISBN 978-80-7378-172-9, 301 stran (editorem spolu s M. Bečvářovou)
 98. Algebra na konci 19. a počátku 20. století. In J. Bečvář, M. Bečvářová (ed.): 32. mezinárodní konference Historie matematiky, Jevíčko, 26. - 30. 8. 2011, Matfyzpress, Praha, 2011, ISBN 978-80-7378-172-9, str. 95-148
 99. Z. Nádeník: Moji učitelé geometrie, Matfyzpress, Praha 2011, Dějiny matematiky sv. 48, ISBN 978-80-7378-159-0, 291 stran (editorem spolu s M. Bečvářovou)
 100. Slovo editora. In Z. Nádeník: Moji učitelé geometrie, Matfyzpress, Praha 2011, Dějiny matematiky sv. 48, ISBN 978-80-7378-159-0, 291 stran (editorem spolu s M. Bečvářovou), 7-10
 101. M. Bečvářová a kol.: Zapomenutý matematik Henry Lowig (1904-1995), Matfyzpress, Praha 2012, Dějiny matematiky sv. 50, ISBN 978-80-7378-189-7, 294 stran
 102. Loewigovy práce z funkcionální analýzy. In M. Bečvářová a kol.: Zapomenutý matematik Henry Lowig (1904-1995), Matfyzpress, Praha 2012, Dějiny matematiky sv. 50,
 103. Loewigovy práce z algebry. In M. Bečvářová a kol.: Zapomenutý matematik Henry Lowig (1904-1995), Matfyzpress, Praha 2012, Dějiny matematiky sv. 50, 117-136 (s V. Dlabem).
 104. 33. mezinárodní konference Historie matematiky, Velké Meziříčí, 24. až 28. 8. 2012, Matfyzpress, Praha, 2012, ISBN 978-80-7378-208-5, 303 stran (editorem spolu s M. Bečvářovou).
 105. 150 let Jednoty českých matematiků a fyziků. In J. Bečvář, M. Bečvářová (ed.): 33. mezinárodní konference Historie matematiky, Velké Meziříčí, 24. - 28. 8. 2012, Matfyzpress, Praha, 2012, ISBN 978-80-7378-208-5, str. 11-118 (spolu s M. Bečvářovou)
 106. 60 let Matematicko-fyzikální fakulty UK. In J. Bečvář, M. Bečvářová (ed.): 33. mezinárodní konference Historie matematiky, Velké Meziříčí, 24. - 28. 8. 2012, Matfyzpress, Praha, 2012, ISBN 978-80-7378-208-5, str. 119-162 (spolu s M. Bečvářovou)
 107. M. Bečvářová et al.: The Forgotten Mathematician Henry Lowig (1904-1995), Matfyzpress, Prague 2012, History of Mathematics, vol. 52, ISBN 978-80-7378-203-0, 279 stran
 108. Lowig's works on functional analysis.  In M. Bečvářová et al.: The Forgotten Mathematician Henry Lowig (1904-1995), Matfyzpress, Prague 2012, History of Mathematics, vol. 52, ISBN 978-80-7378-203-0, str. 87-122
 109. Lowig's work on algebra. In M. Bečvářová et al.: The Forgotten Mathematician Henry Lowig (1904-1995), Matfyzpress, Prague 2012, History of Mathematics, vol. 52, ISBN 978-80-7378-203-0, str. 123-143 (s V. Dlabem)
 110. Archimédés - život a dílo. In Z. Halas (ed.): Archimédés. Několik pohledů do jeho života a díla. Matfyzpress, Praha, 2012, ISBN 978-80-7378-228-3, 142 stran. Str. 9-21
 111. Měření kruhu. In Z. Halas (ed.): Archimédés. Několik pohledů do jeho života a díla. Matfyzpress, Praha, 2012, ISBN 978-80-7378-228-3, 142 stran. Str. 45-53
 112. Pískový počet. In Z. Halas (ed.): Archimédés. Několik pohledů do jeho života a díla. Matfyzpress, Praha, 2012, ISBN 978-80-7378-228-3, 142 stran. Str. 55-61
 113. Výpočty odmocnin ve starověku. In Z. Halas (ed.): Archimédés. Několik pohledů do jeho života a díla. Matfyzpress, Praha, 2012, ISBN 978-80-7378-228-3, 142 stran. Str. 111-123
 114. Vývoj matematiky jako popularizující stimul. Výukový a metodický text. Přírodní vědy a matematika na středních školách, Projekt OPPA, Nakladatelství P3K, Praha, 2012, ISBN 978-80-87186-77-0, 59 stran (spolu s M. Bečvářovou)
 115. Matematika. Aktivně, aktuálně a s aplikacemi. Přírodní vědy a matematika na středních školách, Projekt OPPA, Nakladatelství P3K, Praha, 2012, ISBN 978-80-87186-94-7, 78 stran (spolu s M. Bečvářovou, Z. Halasem, O. Odvárkem, J. Robovou, A. Šarounovou)
 116. 34. mezinárodní konference Historie matematiky, Poděbrady, 23. až 27. 8. 2013, Matfyzpress, Praha, 2013, ISBN 978-80-7378-234-4, 201 stran (editorem spolu s M. Bečvářovou)
 117. Teorie reálných čísel - od Eudoxa k Dedekindovi. Acta Mathematica 16, zborník príspevkov z 11. nitrianskej matematickej konferencie organizovanej Katedrou matematiky FPV UKF v Nitre dňa 27. júna 2013. Faculty of Natural Sciences Constantine the Philosopher University in Nitra, Nitra, 2013, ISBN 978-80-558-0365-4, str. 3-14
 118. Aristarchovo měření vesmíru a Eratosthenovo meření Země. In Z. Černošek, J. Holubová, E. Černošková (red.): 35. Mezinárodní český a slovenský kalorimetrický seminář. Sborník příspěvků, Univerzita Pardubice, 2013, ISBN 978-80-7395-611-0, 178 stran, str. 13-20
 119. Georg Pick. In M. V. Šimůnek, A. Kostlán (ed.): Disappeared Science. Biographical Dictionary of Jewish Scholars from Bohemia and Moravia - Victims of Nazism, 1939-1945. edice Studie in the History of Sciences and Humanities, volume 29, Centre for the History of the Academy of Sciences of the Czech Republic, Pavel Mervart - Kabinet dějin vědy ÚSD AV ČR, v.v.i. Červený Kostelec, Praha, 2013, ISBN 978-80-7465-041-3, 323 stran, strany 158-162
 120. Ludwig Berwald. In M. V. Šimůnek, A. Kostlán (ed.): Disappeared Science. Biographical Dictionary of Jewish Scholars from Bohemia and Moravia - Victims of Nazism, 1939-1945. edice Studie in the History of Sciences and Humanities, volume 29, Centre for the History of the Academy of Sciences of the Czech Republic, Pavel Mervart - Kabinet dějin vědy ÚSD AV ČR, v.v.i. Červený Kostelec, Praha, 2013, ISBN 978-80-7465-041-3, 323 stran, strany 18-24
 121. 35. mezinárodní konference Historie matematiky, Velké Meziříčí, 22. až 26. 8. 2014, Matfyzpress, Praha, 2014, ISBN 978-80-7378-265-8, 273 stran (editorem spolu s M. Bečvářovou)
 122. Pseudoinverze. In J. Bečvář, M. Bečvářová (ed.): 35. mezinárodní konference Historie matematiky, Velké Meziříčí, 22. - 26. 8. 2014, Matfyzpress, Praha, 2014, ISBN 978-80-7378-265-8, str. 87-98
 123. 36. mezinárodní konference Historie matematiky, Poděbrady, 21. až 25. 8. 2015, Matfyzpress, Praha, 2015, ISBN 978-80-7378-297-9, 211 stran (editorem spolu s M. Bečvářovou)
 124. Gramovy matice a determinanty. In J. Bečvář, M. Bečvářová (ed.): 36. mezinárodní konference Historie matematiky, Poděbrady, 21. - 25. 8. 2015, Matfyzpress, Praha, 2015, ISBN 978-80-7378-297-9, str. 89-112
 125. Archimédés a jeho počítání písku. In Z. Černošek, J. Holubová, E. Černošková (red.): 37. Mezinárodní český a slovenský kalorimetrický seminář. Sborník příspěvků, Univerzita Pardubice, 2015, ISBN 978-80-7395-899-2, 156 stran, str. 41-46
 126. Josef Vojtěch Sedláček. Plzeňský matematik, vzdělanec a buditel. Historická dílna X, 2015, 116-140.
 127. Geometrie ve starém Egyptě. In Z. Černošek (red.): 38. Mezinárodní český a slovenský kalorimetrický seminář. Sborník příspěvků, Univerzita Pardubice, 2016, ISBN 978-80-7395-986-9, 156 stran, str. 11-16
 128. 37. mezinárodní konference Historie matematiky, Poděbrady, 19. až 23. 8. 2016, Matfyzpress, Praha, 2016, ISBN 978-80-7378-317-4, 203 stran (editorem spolu s M. Bečvářovou)
 129. Eric Temple Bell. In J. Bečvář, M. Bečvářová (ed.): 37. mezinárodní konference Historie matematiky, Poděbrady, 19. - 23. 8. 2016, Matfyzpress, Praha, 2016, ISBN 978-80-7378-317-4, str. 43-58
 130. Historie matematiky na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze. In J. Bečvář, M. Bečvářová (ed.): 37. mezinárodní konference Historie matematiky, Poděbrady, 19. - 23. 8. 2016, Matfyzpress, Praha, 2016, ISBN 978-80-7378-317-4, str. 59-92 (spolu s M. Bečvářovou a I. Netukou)
 131. Seznam publikací Rozhovor s Vlastimilem Dlabem. Pokroky matematiky, fyziky a astronomie 62(2017), 129-144
 132. Dokonalá čísla, zvláště to páté. In Z. Černošek (red.): 39. Mezinárodní český a slovenský kalorimetrický seminář. Sborník příspěvků, Univerzita Pardubice 2017, ISBN 978-80-7560-060-8, 174 stran, str. 79-84
 133. Zdeněk Pousta: Jaroslav Císař. Astronom a diplomat v Masarykových službách. Pokroky matematiky, fyziky a astronomie 62(2017), 307-308
 134. Matematika a národní obrození v Plzni v první polovině 19. století. In Z. Černošek (red.): 40. Mezinárodní český a slovenský kalorimetrický seminář. Sborník příspěvků, Univerzita Pardubice 2018, 150 stran, ISBN 978-80-7560-142-1, 162 stran, str. 11-20
 135. Církev v pozdním středověku. In M. Bečvářová a kol.: Matematika ve středověké Evropě. Pozdní středověk a renesance, Dějiny matematiky, sv. 63, Česká technika - nakladatelství ČVUT, Praha, 2018. ISBN 978-80-01-06403-0, 684 stran, str. 13-37
 136. Evropské mocnosti pozdního středověku. In M. Bečvářová a kol.: Matematika ve středověké Evropě. Pozdní středověk a renesance, Dějiny matematiky, sv. 63, Česká technika - nakladatelství ČVUT, Praha, 2018. ISBN 978-80-01-06403-0, 684 stran, str. 39-125
 137. Zámořské objevy. In M. Bečvářová a kol.: Matematika ve středověké Evropě. Pozdní středověk a renesance, Dějiny matematiky, sv. 63, Česká technika - nakladatelství ČVUT, Praha, 2018. ISBN 978-80-01-06403-0, 684 stran, str. 127-144
 138. Umění pozdního středověku. In M. Bečvářová a kol.: Matematika ve středověké Evropě. Pozdní středověk a renesance, Dějiny matematiky, sv. 63, Česká technika - nakladatelství ČVUT, Praha, 2018. ISBN 978-80-01-06403-0, 684 stran, str. 145-182
 139. Nicolas Oresme - francouzský učenec. In M. Bečvářová a kol.: Matematika ve středověké Evropě. Pozdní středověk a renesance, Dějiny matematiky, sv. 63, Česká technika - nakladatelství ČVUT, Praha, 2018. ISBN 978-80-01-06403-0, 684 stran, str. 263-296
 140. Nicolas Chuquet - francouzský algebraik. In M. Bečvářová a kol.: Matematika ve středověké Evropě. Pozdní středověk a renesance, Dějiny matematiky, sv. 63, Česká technika - nakladatelství ČVUT, Praha, 2018. ISBN 978-80-01-06403-0, 684 stran, str. 297-348
 141. Matematika dne svátečního, In Z. Černošek, J. Holubová, E. Černošková (ed.): 41. Mezinárodní český a slovenský kalorimetrický seminář. Sborník příspěvků, Univerzita Pardubice, Pardubice, 2019, s. 11-16, ISBN
 142. Osudem pronásledovaný Josef František Smetana a jeho předchůdce Josef Vojtěch Sedláček,  In N. Morávková, K. Řeháček, J. Jíra (ed.): Josef František Smetana a jeho doba, Nakladatelství viaCentrum, Praha, 2019, ISBN 978-80-87646-28-1, str. 33-63
 143. Josef František Smetana vybočující z řady, In N. Morávková, K. Řeháček, J. Jíra (ed.): Josef František Smetana a jeho doba, Nakladatelství viaCentrum, Praha, 2019, ISBN 978-80-87646-28-1, str. 84-97
 144. Jarník’s Notes of the Lecture Course Allgemeine Idealtheorie by B.L. van der Waerden (Gottingen 1927/1928), History of Mathematics, volume 64, 251 stran, Matfyzpress, Prague, 2020, ISBN 978-80-7378-418-8 (s M. Bečvářovou)
 145. Teorie matic mezi světovými válkami (v širším kontextu), In M. Bečvářová, J. Bečvář a kolektiv: Matematický svět mezi válkami, edice Dějiny matematiky, svazek 65, České vysoké učení technické v Praze, Ústav aplikované matematiky Fakulty dopravní ČVUT, Praha, 2020, 352 stran, ISBN 978-80-01-06792-5, str. 13-96
 146. Sjezdy českých (československých) lékařů a přírodovědců, In M. Bečvářová, J. Bečvář a kolektiv: Matematický svět mezi válkami, edice Dějiny matematiky, svazek 65, České vysoké učení technické v Praze, Ústav aplikované matematiky Fakulty dopravní ČVUT, Praha, 2020, 352 stran, ISBN 978-80-01-06792-5, str. 97-150 (s M. Bečvářovou)
 147. Matematika v období 1348 až 1620, In I. Kraus a kol.: Věda v českých zemích. Dějiny fyziky, geografie, geologie, chemie a matematiky, Česká technika – nakladatelství ČVUT, Praha, 2019, 553 stran, ISBN 978-80-01-06557-0, str. 365–384 (s. M. Bečvářovou)
 148. Matematika v období 1620 až 1750, In I. Kraus a kol.: Věda v českých zemích. Dějiny fyziky, geografie, geologie, chemie a matematiky, Česká technika – nakladatelství ČVUT, Praha, 2019, 553 stran, ISBN 978-80-01-06557-0, str. 385–401 (s. M. Bečvářovou)
 149. Matematika v období 1750 až 1850, In I. Kraus a kol.: Věda v českých zemích. Dějiny fyziky, geografie, geologie, chemie a matematiky, Česká technika – nakladatelství ČVUT, Praha, 2019, 553 stran, ISBN 978-80-01-06557-0, str. 403–425 (s. M. Bečvářovou),
 150. Matematika v období 1850 až 1918, In I. Kraus a kol.: Věda v českých zemích. Dějiny fyziky, geografie, geologie, chemie a matematiky, Česká technika – nakladatelství ČVUT, Praha, 2019, 553 stran, ISBN 978-80-01-06557-0, str. 427–465 (s. M. Bečvářovou)
 151. Matematika v období 1918 až 1950, In I. Kraus a kol.: Věda v českých zemích. Dějiny fyziky, geografie, geologie, chemie a matematiky, Česká technika – nakladatelství ČVUT, Praha, 2019, 553 stran, ISBN 978-80-01-06557-0, str. 467–491 (s. M. Bečvářovou)
 152. Matematika od roku 1950, In I. Kraus a kol.: Věda v českých zemích. Dějiny fyziky, geografie, geologie, chemie a matematiky, Česká technika – nakladatelství ČVUT, Praha, 2019, 553 stran, ISBN 978-80-01-06557-0, str. 493–510 (s. M. Bečvářovou)
 153. Literatura, Seznam ilustrací, In I. Kraus a kol.: Věda v českých zemích. Dějiny fyziky, geografie, geologie, chemie a matematiky, Česká technika – nakladatelství ČVUT, Praha, 2019, 553 stran, ISBN 978-80-01-06557-0, str. 511–515 (s. M. Bečvářovou)
 154. Index, In I. Kraus a kol.: Věda v českých zemích. Dějiny fyziky, geografie, geologie, chemie a matematiky, Česká technika – nakladatelství ČVUT, Praha, 2019, 553 stran, ISBN 978-80-01-06557-0, str. 541–550 (s. M. Bečvářovou)

E. Matematika a kultura

(pro časopis Učitel matematiky a pro Informace MVS JČMF)
 1. Jan Neruda, Učitel matematiky 3(1994/95), č. 1(13), 59-61; Informace MVS JČMF č. 43 (listopad 1994), 51-53
 2. Dokument. Galileo Galilei, Učitel matematiky 3(1994/95), č. 1(13), 62-63; Informace MVS JČMF č. 40 (říjen 1993), 38-39
 3. Sázka mezi Saint-Exupérym a jeho kamarádem, plukovníkem Maxem Gelléem, Učitel matematiky 3(1994/95), č. 2(14), 57; Informace MVS JČMF č. 43 (listopad 1994), 54; Zajímavé aplikace matematiky, Brušperk 1995, 12
 4. Stephen Butler Leacock, Učitel matematiky 3(1994/95), č. 2(14), 58-59; Informace MVS JČMF č. 45 (září 1995), 54-55 [úvod k Leacockovu článku A, B a C aneb matematika z lidské stránky]
 5. Prokop Diviš, Učitel matematiky 3(1994/95), č. 3(15), 50-55; Informace MVS č. 41 (prosinec 1993), 42-45
 6. Růžové logaritmy Ladislava Fukse, Učitel matematiky 3(1994/95), č. 3(15), 56-57; Informace MVS JČMF č. 43 (listopad 1994), 49-51
 7. Totální úlohy, Učitel matematiky 3(1994/95), č. 4(16), 46; Informace MVS JČMF č. 44 (květen 1995), 38-39
 8. Nuly, Učitel matematiky 3(1994/95), č. 4(16), 52; Informace MVS JČMF č. 44 (květen 1995), 39-40 [úvod k článku V. Řepy Na cestě za slávou]
 9. Profesor a humorista Jaroslav Žák, Učitel matematiky 4(1995/96), 54-59; Informace MVS JČMF č. 45 (září 1995), 47-51 [úvod k Žákovu článku Věda o číslech]
 10. K sázce mezi Saint-Exupérym a jeho kamarádem, plukovníkem Maxem Gelléem, Učitel matematiky 4(1995/96), 81
 11. František Nušl, Učitel matematiky 4(1995/96), 117-120; Informace MVS JČMF č. 46 (únor 1996), 51-54 [úvod k Nušlovým článkům Dílo mistrů, Ze vzpomínek na profesora Josefa Steinhausera]
 12. Ještě jednou Saint-Exupéry, Učitel matematiky 4(1995/96), 150-154
 13. Jakub Hron Metánovský, Učitel matematiky 4(1995/96), 188-192; Informace MVS JČMF č. 48 (prosinec 1996), 40-44
 14. Matematik Charles Lutwidge Dodgson, spisovatel a fotograf Lewis Carroll a Císařova staronová Alenka, Učitel matematiky 5(1996/97), 58-64; Informace MVS JČMF č. 50 (listopad 1997), 34-39
 15. Omar Chajjám - matematik, astronom, filozof, básník, Učitel matematiky 5(1996/97), 120-127; Informace MVS JČMF
 16. Georg Christoph Lichtenberg, fyzik, matematik, astronom, umělecký kritik, publicista a satirik, Učitel matematiky 5(1996/97), 184-191; Informace MVS JČMF č. 49 (květen 1997), 25-31
 17. Metrické míry a váhy, [úvod k fejetonům Jana Nerudy] Učitel matematiky 6(1997-98), 120-121, Informace MVS JČMF č. 51 (duben 1998), 23-24
 18. Ještě dvakrát Lewis Carroll, Učitel matematiky 7(1998-99), č. 2 (30), 124-128, Informace MVS JČMF č. 52 (listopad 1998), 25-27
 19. Gabriel Laub, Učitel matematiky 9(2000-2001), č. 4 (40), 234-243, Informace MVS JČMF č. 56 (březen 2001), 14-21

F. Zprávy, informace

 1. Stálá pracovní skupina pro dějiny matematiky, in V. seminář o filozofických otázkách matematiky a fyziky, JČSMF, Brno 1988, 44-47
 2. Světonázorová výchova v matematice IX, Pokroky mat., fyz., astr. 34(1989), 61
 3. V. seminář o filozofických otázkách matematiky a fyziky, Pokroky mat., fyz., astr. 34(1989), 122-123
 4. Sborníky referátů z letních škol "Světonázorová výchova v matematice", Pokroky mat., fyz., astr. 34(1989), 355-356
 5. Světonázorová výchova v matematice X, Pokroky mat., fyz., astr. 35(1990), 53-54
 6. Konference českých matematiků 1990, Pokroky mat., fyz., astr. 35(1990), 305
 7. Historie matematiky XI, Pokroky mat., fyz., astr. 36(1991), 59-60
 8. Historie matematiky XII, Pokroky mat., fyz., astr. 37(1992), č. 1, obálka
 9. Historie matematiky XIII, Pokroky mat., fyz., astr. 37(1992), 350-351
 10. Letní škola z dějin matematiky, Učitel mat., fyz., inf. č. 5 ( 1992), 45-46
 11. 6. seminář o filozofických otázkách matematiky a fyziky, Pokroky mat., fyz., astr. 38(1993), 123-124
 12. Historie matematiky XIV, Pokroky mat., fyz., astr. 38(1993), 353
 13. Konference českých matematiků 1993, Pokroky mat., fyz., astr. 38(1993), 245-246; Informace MVS JČMF č. 39 (květen 1993), 17-18
 14. Zpráva o činnosti MVS JČMF v období únor 1990 -- únor 1993, Informace MVS JČMF č. 39 (květen 1993), 6-9; in Sjezdový sborník JČMF 1993, 42-44 (pod názvem Matematická vědecká sekce) (spolu s J. Rákosníkem)
 15. Komise pro historii JČMF, in Sjezdový sborník JČMF 1993, 79
 16. Československý biografický slovník, Informace MVS JČMF č. 40 (říjen 1993), 43
 17. OMEGA, revue pro vědomí souvislostí, Informace MVS JČMF č. 41 (prosinec 1993), 54; Učitel matematiky č. 11 (únor 1994), 58
 18. Klub Paracelsus, Učitel matematiky č. 11 (únor 1994), 54; Informace MVS JČMF č. 41 (prosinec 1993), 53 (s E. Fuchsem a D. Hrubým)
 19. Zpráva o 1. semináři z historie matematiky, Alfa revue 3(1993), č. 4, 55-56
 20. Historie matematiky pro vyučující na středních školách, Pokroky mat., fyz., astr. 39(1994), 58-59
 21. Historie matematiky XV, Pokroky mat., fyz., astr. 40(1995), 164 Alfa revue 5(1995), č. 1, 77-78
 22. VII. seminář o filozofických otázkách matematiky a fyziky, Pokroky mat., fyz., astr. 40(1995), 163-164; Učitel matematiky 3(1994/95), č. 2(14), 46-47; Alfa revue 5(1995), č. 1, 76-77
 23. Konference českých matematiků, Pokroky mat., fyz., astr. 41(1996), 222-223; Informace MVS JČMF č. 46 (únor 1996), 4-5 (spolu s J. Rákosníkem)
 24. Zpráva o činnosti MVS JČMF v období únor 1993 -- únor 1996, Informace MVS JČMF č. 46 (únor 1996), 7-10; in Sjezdový sborník 1996, JČMF, 32-34 (spolu s J. Rákosníkem)
 25. Komise pro historii JČMF, in Sjezdový sborník 1996, JČMF, 52-53
 26. Historie matematiky XVI, Pokroky mat., fyz., astr. 41(1996), 108-109
 27. 8. seminář o filozofických otázkách matematiky a fyziky, Pokroky mat., fyz., astr. 42(1997), 52-53
 28. Historie matematiky XVII, Pokroky mat., fyz., astr. 42(1997), 53-54
 29. Historie matematiky XVIII, Pokroky mat., fyz., astr. 43(1998), 165-166
 30. III. seminář z historie matematiky pro vyučující na středních školách, Pokroky mat., fyz., astr. 43 (1998), 164-165
 31. IX. seminář o filozofických otázkách matematiky a fyziky, Pokroky mat., fyz., astr. 43 (1998), 344-345
 32. Historie matematiky XIX, Pokroky mat., fyz., astr. 43(1998), 345
 33. Konference českých matematiků 1999, Informace MVS JČMF, č. 53 (květen 1999), 12
 34. IV. seminář z historie matematiky pro vyučující na středních školách, Pokroky mat., fyz., astr. 45(2000), 84-85
 35. Historie matematiky XX, Pokroky mat., fyz., astr. 45(2000), 83-84
 36. Komise pro historii JČMF, Sjezdový sborník JČMF, Hradec Králové 1999, 46-47
 37. Historie matematiky XXI., Pokroky mat., fyz., astr. 45(2000), 302-303
 38. X. seminář o filozofických otázkách matematiky a fyziky, Pokroky mat., fyz., astr. 46(2001), 85-86
 39. Jak připravit učitele matematiky. Učitel matematiky 19(2011), 66-71 (s Antonínem Slavíkem)
 40. Matematika, fyzika a podpora jejich výuky. Učitel matematiky 19(2011), 126-128
 41. Matematika, fyzika a podpora jejich výuky. Dějiny věd a techniky 44(2011), 57-58
 42. Životní jubileum Jána Čižmára. Pokroky mat., fyz., astr. 60(2015), 273-274 (spolu s M. Bečvářovou)
 43. Zbyněk Nádeník devadesátiletý, Pokroky mat., fyz., astr. 61(2016), 72 (spolu s M. Bečvářovou)
 44. Životní jubileum profesora Beloslava Riečana, Pokroky mat., fyz., astr. 61(2016), 243-245 (spolu s M. Bečvářovou a I. Netukou)
 45. 37. mezinárodní konference Historie matematiky, Pokroky mat., fyz., astr. 61(2016), 248-249
 46. XIII. seminář z historie matematiky pro vyučující na středních školách. Pokroky mat., fyz. astr. 62(2017), 303
 47. 39. mezinárodní konference Historie matematiky, Pokroky mat., fyz., astr. 65(2020), 191-192

G. Pedagogika, výchova učitelů, postgraduální studium, školství

( přehlídka ztraceného času v letech 1991 - 1993, ale i později)
 1. Pedagogická komise JČMF, Pokroky mat., fyz., astr. 36(1991), p14; Informace MVS JČMF č. 35 (únor 1991), 2
 2. Stanovisko pedagogické komise JČMF, Zpravodaj MPS+FPS JČMF č. 2 (květen 1991), 34; Akreditační diskusní materiály, JČMF, Brno 1991, 71
 3. Zpráva o činnosti Pedagogické komise JČMF, Informace MVS JČMF č. 36 (červenec 1991), 5-6; Matematika, Fyzika, Informatika 1991/92, P19
 4. Koncepce vzdělávání v České republice, Informace MVS JČMF č. 36 (červenec 1991), 21-29; in Akreditační diskusní materiály, JČMF, Brno 1991, 62-70: Učitelské noviny 94(1991), č. 29 (z 17. 7.), 8-9 (výtah) [materiál Pedagogické komise JČMF]
 5. První úvahy o atestacích středoškolských učitelů matematiky, Informace MVS JČMF č. 36 (červenec 1991), 30-31; Akreditační diskusní materiály, JČMF, Brno 1991, 52-53; Učitel mat. a fyz., Zpravodaj MPS+FPS JČMF č. 3 (prosinec 1991), 7
 6. Koncepce vzdělávání v České republice, Projekt JČMF, Příloha časopisu Matematika, fyzika, informatika, leden - únor 1992
 7. Čtenářské obci M-F-I a celé české demokratické veřejnosti, in 6, P1-P2 (s K. Malinským a J. Veselým)
 8. Koncepce vzdělávání v České republice, in 6, P5-P19 [přepracovaná a rozšířená verze pol. 4] [materiál Pedagogické komise JČMF]
 9. Zpráva o činnosti Pedagogické komise JČMF ze dne 13. 12. 1991, in 6, P20-P23; Informace MVS JČMF č. 37 (leden 1992), 24-27
 10. Prohlášení JČMF k transformaci českého školství, in 6, P24; Informace MVS JČMF č. 37 (leden 1992), 28 [materiál Pedagogické komise JČMF]
 11. Dopis Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR, in 6, P25-P26
 12. Tvorba projektu Koncepce vzdělávání v České republice a zhodnocení připomínkového řízení, in 6, P27-P29
 13. Stanovisko k syntetickému materiálu MŠMT, in 6, P29-P30 (s J. Veselým)
 14. Jeden z dopisů redakci Lidových novin, in 6, P30-P31 (s K. Malinským a J. Veselým)
 15. Jaká škola našim dětem, in 6, P31-32 [materiál Pedagogické komise JČMF]
 16. Projekty transformace české vzdělávací soustavy, in 6, P38-P39 [materiál Pedagogické komise JČMF]
 17. Odpovědi na otázky Asociace učitelů základních škol, in 6, P39-P45; Učitelské noviny 95(1992), č. 1; Lidové noviny 29. 11. 1991 (výtah); Haló noviny 8. 1. 1992 [materiál Pedagogické komise JČMF]
 18. Naše stanovisko k ostatním projektům, in 6, P45-P48 (spolu s K. Malinským a J. Veselým)
 19. Stanovisko k osobní zodpovědnosti, in 6, P48 (spolu s K. Malinským a J. Veselým)
 20. Druhá úvaha o atestacích, Alfa revue 2(1992), č. 3, 12-19; in Celostátní seminář fakult vychovávajících učitele matematiky. Pracovní materiály. (red. E. Fuchs, Z. Došlá), Šlapanice 28. - 30. 9. 1992, MU Brno, 22-26; in Sborník, VI. seminář o filozofických otázkách matematiky a fyziky, Jevíčko, 24. - 27. srpna 1992, Brno 1992, 100-104
 21. K transformaci našeho školství, Učitel mat. fyz., inf., Zpravodaj MPS a FPS JČMF č. 4 (květen 1992), 11-12
 22. Perspektivy českého školství, in Celostátní seminář fakult vychovávajících učitele matematiky. Pracovní materiály. (red. E. Fuchs, Z. Došlá), Šlapanice 28. - 30. 9. 1992, MU Brno, 29-31; Pedagogika 43(1993), 133-136 (s J. Veselým)
 23. Vymezení pojmu státní standard ve vzdělávání, způsob jeho stanovení a funkce ve výchovně vzdělávacím systému a způsoby měření dosažených výsledků,Studie pro MŠMT, in Celostátní seminář fakult vychovávajících učitele matematiky. Zápis z jednání (red. E. Fuchs, Z. Došlá), Šlapanice 28. - 30. 9. 1992, MU Brno, 12-19; in 4. setkání učitelů matematiky všech typů a stupňů škol, Žinkovy 1992, 20-27
 24. Standardy, Učitelské noviny 95(1992), č. 46 (z 8. 12.), 12-13; in Sborník, VI. seminář o filozofických otázkách matematiky a fyziky, Jevíčko, 24.-27.srpna 1992, Brno 1992, 117-119; Učitel mat., fyz., astr. 1992, č. 6, 23-26
 25. Obecné otázky matematiky a informatiky, Učitel mat., fyz., inf. č. 4, květen 1992, 27-28; in Řízení osvojovacího procesu XI, Vyškov 1993, 33-35; in Celostátní seminář fakult vychovávajících učitele matematiky. Pracovní materiály (red. E. Fuchs, Z. Došlá), Šlapanice 28. 9.- 30. 9. 1992, MU Brno, 27-28
 26. Třetí zpráva o činnosti Pedagogické komise JČMF, Informace MVS JČMF č. 39 (květen 1993), 25-30; in Sjezdový sborník 1993, JČMF, 68-72 (mírně upravená verze)
 27. Atestace pro učitele škol třetího stupně, in Celostátní seminář fakult vychovávajících učitele ZŠ a SŠ (red. E. Fuchs, Z. Došlá), Šlapanice 18.- 20. října 1993, MU Brno, 26-33
 28. Obecné otázky matematiky a informatiky, in Sborník semináře o doktorandském studiu "Didaktika, historie a základy matematiky", MPS JČMF 1995, 8-9 (s E. Fuchsem)
 29. General problems of Mathematics and Information Science, in Didactics, History, Fundamentals of Mathematics, Proceedings of the seminar on PhD studies in the Czech Republic, Prague 1996, 7-8 (with E. Fuchs) [angl. výtah z předchozího]
 30. Matematika, vzdělanost a vzdělávání, in 10. setkání učitelů matematiky všech typů a stupňů škol, Srní 2006, ISBN 80-86843-09-2, str. 49-63, též na stejně nazvaném CD, též in A. Trojánek, J. Novotný (ed.): Matematika, fyzika a školství, Sborník z XIII. semináře o filosofických otázkách matematiky a fyziky, Komise pro vzdělávání učitelů matematiky a fyziky JČMF, Velké Meziříčí, 2008, 101-119
 31. Všem, jejichž hlas je slyšet, in M. Bečvářová (ed.): O škole a vzdělávání, Sborník z konference Matematika - základ evropské vzdělanosti, Hradec Králové, 20. a 21. září 2007,  Matfyzpress, Praha, 2007, ISBN 978-80-7378-029-6, str. 9-10; též in A. Trojánek, J. Novotný (ed.): Matematika, fyzika a školství,  Sborník z XIII. semináře o filosofických otázkách matematiky a fyziky, Komise pro vzdělávání učitelů matematiky a fyziky JČMF, Velké Meziříčí, 2008, 120-121
 32. Naše žhavá současnost,  in M. Bečvářová (ed.): O škole a vzdělávání, Sborník z konference Matematika - základ evropské vzdělanosti, Hradec Králové, 20. a 21. září 2007,  Matfyzpress, Praha, 2007, ISBN 978-80-7378-029-6, str. 71-89; též in A. Trojánek, J. Novotný (ed.): Matematika, fyzika a školství,  Sborník z XIII. semináře o filosofických otázkách matematiky a fyziky, Komise pro vzdělávání učitelů matematiky a fyziky JČMF, Velké Meziříčí, 2008, 122-147
 33. Nondum omnium dierum sol occidit,  in  M. Bečvářová (ed.): O škole a vzdělávání, Sborník z konference Matematika - základ evropské vzdělanosti, Hradec Králové, 20. a 21. září 2007,  Matfyzpress, Praha, 2007, ISBN 978-80-7378-029-6, str. 131-136; též in A. Trojánek, J. Novotný (ed.): Matematika, fyzika a školství,  Sborník z XIII. semináře o filosofických otázkách matematiky a fyziky, Komise pro vzdělávání učitelů matematiky a fyziky JČMF, Velké Meziříčí, 2008, 148-155
 34. Co má znát a umět pedagog [CMZUP], Setkání učitelů matematiky všech typů a stupňů škol, 6.-8. listopadu 2008, Srní, Vydavatelský servis, Plzeň, 2008, ISBN 978-80-86843-21-6, 53-58, též na stejně nazvaném CD
 35. Co má znát a umět pedagog, in E. Capková, M. Marčoková (ed.): 40. konferencia slovenských matematikov, 27.-30. november, Jasná pod Chopkom, EDIS - vydavetel'stvo Žilinskej univerzity, Žilina, 2008, ISBN 978-8070-928-0, 17-18 (abstrakt přednášky)
 36. A přece se točí! Ale naopak! aneb Ať žije přírodovědné vzdělání! In Academia, súčasnosť a perspektívy vysokých škôl 20(2009), č. 2, str. 33-34. Též in Informace ČMS 66 (březen 2010), str. 35-37
 37. Liesmann, K. P.: Teorie nevzdělanosti. Omyly společnosti vědění. In Academia, súčasnosť a perspektívy vysokých škôl 20(2009), č. 3, str. 46-49. Též in Informace ČMS 66 (březen 2010), str. 37-41
 38. K čemu mi to bude? aneb Milý Pepíčku ... Učitel matematiky 18(2010), 111-118.
 39. Sloučíme fyziku s chemií? Informace ČMS 66 (březen 2010), str. 32-34
 40. Jak zvelebit učitelství. In J. Coufalová (ed.): Hledisko kvality v přípravě učitelů, Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň, 2010, ISBN 978-80-7043-869-5, 204 stran, str. 37-48
 41. Teorie nevzdělanosti. Matematika-Fyzika-Informatika 20(2011), 443-445
 42. O motivaci. In A. Slavík (ed.). Cesty k matematice, Sborník konference, 25 a 26. září 2014. Marfzypress, Praha, 2014, ISBN 978-80-7378-272-6, 179 stran, 16-37
 43. Jak porozumím ... In J. Hromadová, A. Slavík (ed.). Cesty k matematice II, Sborník konference, 22 a 23. září 2016. Marfzypress, Praha, 2016, ISBN 978-80-7378-326-6, 139 stran, 84-94
 44. Význam kvalitního vzdělávání učitelů matematiky, Obzory matematiky, fyziky a informatiky 48(2019), č. 4, 1–9, ISSN 1335-4981 (s V. Dlabem)

H. Metodika

 1. Běžci a život, Učitel matematiky 3(1994/95), č. 3(15), 16-19
 2. Výuka lineární algebry, in Celostátní seminář kateder matematiky fakult připravujících učitele matematiky, Zadov, 11.- 14. září 1995, JČU, 1995, 25-44
 3. Snění na bezesných přednáškách, in Vyučování matematice a kultivace myšlení, VŠP, Hradec Králové 1997, 27-34
 4. Education of Mathematics Teachers (In Algebra and Geometry, in Particular), in E. Barbin, N. Stehlíková, C. Tzanakis (eds.): History and Epistemology in Mathematics Education, Proceedings of the 5th European Summer University, Prague, July 19-24, 2007, Vydavatelský servis, Plzeň, 2008, ISBN 978-80-86843-19-3, str. 441-450
 5. Rozdělení čtyřúhelníku na čtyři části stejného obsahu. Učitel matematiky 17(2009), str. 213-221 (s Vlastimilem Dlabem)
 6. Babylonský výpočet čísla \sqrt 2. Učitel matematiky 19(2011), 66-71 (s Vlastimilem Dlabem)
 7. Několik poznámek k ekvivalenci matematických vět. Učitel matematiky 19(2011), 165-171
 8. Ještě k číslu \sqrt 2: Babylon a řetězové zlomky. Učitel matematiky 20(2011), 26-29 (s Vlastimilem Dlabem)
 9. Základy aritmetiky a algebry. In M. Ausbergerová, B. Bastl, M. Lávička: Setkání učitelů matematiky všech typů a stupňů škol 2012, Vydavatelský servis, Plzeň, 2012, ISBN 978-80-86843-37-7. 29-35 (spolu s Z. Halasem)
 10. Bohatství pýthagorejských tvrzení včetně Pýthagorovy věty pro čtyři i více bodů v prostoru. Pokroky matematiky, fyziky a astronomie 62(2017), 283-294
 11. Přímá a nepřímá úměrnost (nekorektní stať o kritickém myšlení), Obzory matematiky, fyziky a informatiky 49(2020), č. 2, s. 11–22, ISSN 1335-4981

I. Různé

 1. Revoluce a věda, Informace MVS JČMF č. 37 (leden 1992), 33-34
 2. Prohlášení k česko-slovenské vzájemnosti, Informace MVS JČMF č. 37 (leden 1992), 35 (společně s F. Nožičkou)
 3. Naše Jevíčko, Gymnázium Jevíčko 1897-2007. Almanach k 110. výročí založení Gymnázia v Jevíčku, Jevíčko, 2007, str. 45
 4. Gymnázium ve Velkém Meziříčí a semináře o filosofických otázkách matematiky a fyziky. In Almanach 110 let gymnázia Velké Meziříčí, Gymnázium Velké Meziříčí, Sdružení rodičů při Gymnáziu ve Velkém Meziříčí, Velké Meziříčí, 2009, ISBN 978-80-901312-0-0-str. 123-126
 5. Remembering Štefan Schwabik (1941-2009). Mathematica Bohemica 136(2011), 113-134 (spoluautoři Z. Došlá, J. Kurzweil, J. Mawhin, D. Medková, M. Tvrdý)
 6. Historie českého odborného školství - I. díl. První průmyslová škola - Betlémská. Stavebnictví. Časopis stavebních inženýrů, techniků a podnikatelů 6(2012), č. 9, str. 68-71

J. Recenze knih

Téměř sto recenzí uveřejněných v časopisech Aplikace matematiky, Časopis pro pěstování matematiky -- Mathematica Bohemica, Acta Univ. Carolinae -- Historia Univ. Carol. Pragensis, Matematické obzory, Pokroky matematiky, fyziky, astronomie, European Math. Soc. Newsletter, Informace MVS JČMF, Učitel matematiky.