Marek Cúth
Úvod
Výuka - archiv
Programy
Publikace
Archiv:
Úvod do funkcionální analýzy (2021/22): přednáška, příklady, zkouškové písemky (tex)
Metrické prostory (2019/20): text k přednášce sepsaný studentem J. Hladilem
Kalkulus 2 (2020/21): přednáška (tex), příklady (tex), zkouškové písemky (tex)
Kalkulus 1 (2019/20): přednáška (tex), cvičení (tex), zkouškové písemky (tex)
Kalkulus 4 (starý sylabus, 2018/19): přednáška (tex), příklady (tex), zkouškové písemky (tex)
Kalkulus 3 (starý sylabus, 2018/19): přednáška (tex), příklady (tex), zkouškové písemky (tex)
Kalkulus 2 (starý sylabus, 2017/18): přednáška (tex), příklady (tex), zkouškové písemky (tex)
Kalkulus 1 (starý sylabus, 2017/18): přednáška (tex), cvičení (tex), zkouškové písemky (tex)
Teorie míry a integrálu (2013/14): příklady (tex), výsledky (tex)
Matematická analýza 1 (2012/13): příklady12-13, výsledky12-13; rok (2015/16): příklady15-16 (tex), výsledky15-16 (tex) rok (2016/17): příklady16-17 (tex), výsledky16-17 (tex)
Matematická analýza 2 (2012/13): příklady (tex), výsledky (tex); rok (2015/16): příklady15-16 (tex), výsledky15-16 (tex) rok (2016/17): příklady16-17 (tex), výsledky16-17 (tex)
Matematika 1 (2010/11): příklady10-11, výsledky10-11; rok 2015/16: příklady15-16 (tex), výsledky15-16 (tex)
Matematika 2 (2010/11): příklady10-11, výsledky10-11; rok 2015/16: příklady15-16 (tex), výsledky15-16 (tex)
Matematika 3 (2011/12): příklady, výsledky
Matematika 4 (2011/12): příklady, výsledky

Užitečná sbírka příkladů (i řešených) z teorie míry: Lukeš - Příklady k teorii Lebesgueova integrálu (ke stažení zde).
Užitečná sbírka řešených příkladů z matematické analýzy: Kalenda, Holický - Metody řešení.
Užitečná sbírka řešených příkladů z matematické analýzy pro první semestr: Vanžura (ke stažení zde).