Marek Cúth
Úvod
Výuka - archiv
Programy
Publikace
Mnozinove rovnice - program, umoznujici overovat rovnosti v booleovych algebrach. To muze byt uzitecne napriklad pri overovani mnozinovych rovnosti.
Vypocet integralu - program, ktery umoznuje pocitat integraly a ukazuje i postup reseni.