Matematická analýza II - NMAI055:

Před apokalypsou

cvičení pátek 12:20
Příklady na Taylorovy polynomy
Příklady na základní integrační metody

Po apokalypse

Základní informace k distančnímu způsobu výuky:
zápočet - pravidla zůstávají stejná, jen testy (minimálně ten první) budou nahrazeny domácími úkoly

Výuka bude probíhat tak, že na každé téma bude video-tutoriál sestávající z přehledu základních metod (jako bývaly příklady na počátku cvičení) doplněný o odkazy na různé sbírky (řešených i neřešených) příkladů, plus sady domácích ůkolů. Konzultace budou vedeny pres email či případně (po předchozí domluvě) přes Skype.


Teorie integrálu:
Neurčitý integrál:
Tutoriál (snad během pár dní), prozatím jen slidy (1. věta o substituci), (parciální zlomky) , (2. věta o substituci a převod na racionální funkce - upraveno 2.4.2020)
domácí ůkoly, termín odevzdání 5.4.2020 (jako náhradu za první písemku je potřeba odevzdat (správně) alespoň 4 domácí úkoly z této a příští sady (v příští sadě budou dva příklady)
poznámky k řešení domácího úkolu

Příklady na základní integrační metody
Příklady na parciální zlomky a pokročilejší substituce
Sada řešených příkladů: rozpracovaná skripta kol. Picka a spol. str. 490-507

Určitý integrál:
výpočet určitého integrálu (tutoriál) (slidy)
aplikace určitého integrálu (tutoriál) (slidy)

domácí ůkol na určitý integrál, termín odevzdání 22.4.2020
komentář k řešení

Příklady na určitý integrál a jeho aplikace
Sada řešených příkladů: rozpracovaná skripta kol. Picka a spol. str. 507-520


Funkce více proměnných:
spojitost a limita funkcí více proměnných (tutoriál) (slidy)
parciální derivace a totální diferenciál (tutoriál) (slidy)
věta o implicitní funkci (tutoriál první část) (tutoriál druhá část) (slidy)
volné extrémy funkcí více proměnných (tutoriál první část) (tutoriál první část) (slidy)
vázané extrémy funkcí více proměnných (tutoriál první část) (tutoriál druhá část) (tutoriál třetí část) (tutoriál čtvrtá část) (tutoriál pátá část) (slidy)

domácí ůkol na implicitní funkce., termín odevzdání do 22.5.2020
domácí ůkol na extrémy., termín odevzdání do 31.5.2020

Příklady na spojitost a limitu funkcí více proměnných
Sada řešených příkladů: rozpracovaná skripta kol. Picka a spol. str. 652-655
Příklady na a derivace funkcí více proměnných
Sada řešených příkladů: rozpracovaná skripta kol. Picka a spol. str. 655-661
Příklady na větu o implicitních funkcích
Sada řešených příkladů: řešené příklady ze stránek kol. Zeleného.
Příklady na extrémy
Sada řešených příkladů: řešené příklady ze stránek kol. Zeleného. (velký překryv s výše uvedenými příklady)