Aktuálně vypsaná temata:

 

Pojmy dimense ve fraktální geometrii (bakalářská práce - odkaz v sisu)

Aplikace teorie obnovy ve fraktální geometrii (bakalářská práce - odkaz v sisu)

 

Další temata bakalářských a diplomových prací z oborů fraktální geometrie, integrální geometrie, nebo reálné analysy jsou možná po dohodě.