Pedagogická rada MS: předchozí činnost

Zápisky z předchozích schůzek

2017/2018

2017/2018

2016/2017

2015/2016

2014/2015

2013/2014

2012/2013

2011/2012

2010/2011

Last modified: Sun May 8 22:28:09 CEST 2016

Status pedagogické rady

Pedagogická rada Matematické sekce je poradní skupina garanta studijního programu. Rada se věnuje koncepčním a organizačním otázkám bakalářského a magisterského studa v programu Matematika. Schůzky Pedagogické rady jsou otevřené fakultní veřejnosti (až do naplnění kapacity zasedací místnosti). Na schůzky Rady jsou zváni zástupci studentů nominovaní SKAS.

Složení pedagogické rady

Petr Kaplický (KMA), Michal Kulich (KPMS), Jindřich Bečvář (KDM), Vít Dolejší (KNM), Aleš Drápal (KA), Daniel Hlubinka (KPMS), Jan Hurt (KPMS), Ondřej Kalenda (KMA), Josef Málek (MÚ), Zdeněk Halas (KDM), Oldřich John (KMA), Petr Knobloch (KNM), Marek Omelka (KPMS), Vít Průša (MÚ), Mirko Rokyta (KMA), David Stanovský (KA), Zbyněk Šír (MÚ), Miloslav Vlasák (KNM), Jan Žemlička (KA).