Matematika

Odborné publikace

seznam

Prezentace

Filosofie

Články

Aristotelův princip sporu ve čtvrté knize Metafyziky, in: Reflexe (ISSN 0862-6901) 25, 2004, s. 71 - 80.
Filosofie a náboženská zvěst, in: Studia theologica (ISSN 1212-8570), 2005, roč. 7, č. 1, s. 78 – 83.

Disertace

Recenze

Jiří Hanuš (ed.): Lidská práva. CDK, 2001 in: Studia Theologica 6 (2001), 86-87
Tomáš Halík: Co je bez chvění není pevné in: Lidové noviny 10.5.2003 (nezkrácený text zde)
Arno Anzenbacher: Křesťanská sociální etika: Úvod a principy in: Studia Theologica 18, zima 2004, 91-93
Vít Hušek: Symbol ve filosofii Paula Ricoeura in: Reflexe 27 (2005), 152-155
Vojtěch Kolman: Filosofie čísla in: Reflexe 40 (2011), 148-157

Redakce

Lear, J.: Aristotelés. Touha rozumět, Oikoymenh 2016 (odpovědný redaktor)