Jakub Hrnčíř

zpět na hlavní stránku

Matematické setkávání na MFF

Aktuální informace

Příští debata bude v pátek 23. 2. ve 14:00. Vice informací na siam.cuni.cz.

Minulá setkání a debaty

V pátek 1. 12. 2017 se konala debata studentů a učitelů o tom, jak by bylo možné zlepšit výuku matematiky na MFF. Účastnilo se 15 vyučujících a 11 studentů. Na debatě jsme vycházeli z tohoto textu. Zápis z debaty.

Sedmé setkání se uskutečnilo ve čtvrtek 29. 6.. Na programu bylo pokračování v debatě nad nápady ke zlepšení studia (zápis).

Šesté setkání se konalo 21. 6. 2017 Na programu byla debata nad nápady na zlepšení studia na MFF, a nad tím, co jsou vlastně problémy současné podoby studia (zápis).

Páté setkání se konalo 4. 5. 2017 Na programu byla debata nad esejí "On Proof and Progress in Mathematics" Williama P. Thurstona. (dostupná zde).

Čtvrté setkání se uskutečnilo v dne 17. 3. 2017 Tématem byl problém povrchního učení nahlížený skrze pojmy didaktiky matematiky: poznávací proces a formální znalost.

Dosavadní zápisky z 2. a 3. setkání.

Třetí setkání se uskutečnilo v dne 6. 1. 2017 Pokračovali jsme v tématu z minula: Jaké dovednosti a schopnosti matematik potřebuje?

Druhé setkání se uskutečnilo dne 9. 12. 2016 Dali jsme dohromady své postřehy k otázce: Jaké dovednosti a schopnosti matematik potřebuje?

První setkání se uskutečnilo dne 11. 11. 2016 V debatě jsme se odrazili od našich odpovědí na otázku "Kdy se mi v životě dařilo nejvíce do matematiky proniknout a čím to bylo?"

Shrnutí postřehů z prvního setkání

Učení se je celoživotní proces, zvláště v intelektuální práci, jakou je věda nebo učitelství. Učením se strávíme nejspíše velkou část života, proto je důležité přemýšlet o tom, jak se učit efektivně (a to z dlouhodobého hlediska).

To nejdůležitější a nejnutnější pro to, abychom se při studiu naučili matematiku co nejlépe, je mít správný přístup (a ten také můžeme nejsnáze měnit).

O učení se učení: je až zarážející, jak málo se ve školách tematizuje samotné učení se, přestože jím trávíme desítky let života a bylo by dost užitečné ty léta nepromarnit. Přitom mnozí máme zkušenost, kdy jsme až po několika letech vysokoškolského studia přišli na to, že musíme velmi změnit svůj přístup ke studiu, a že jsme mnoho času promarnili neefektivním způsobem studia. Z toho plyne následující otázka, které se v naší skupině budeme chtít věnovat: