Thesis

Materiály k bakalářským pracem

Aktuálně vypsané a vedené práce

Seznam aktuálně vypsaných a vedených prací lze nalézt v SISu.

Obhájené práce

Diplomové práce

 • Název práce: Odhady parametrů useknutých časových řad
  Řešitel: Samuel Flimmel
  Rok obhájení: 2015
 • Název práce: ARFIMA modely časových řad
  Řešitel: Martin Vdovičenko
  Rok obhájení: 2013

Bakalářské práce

 • Název práce: Složené Poissonovo rozdělení
  Řešitel: Katarína Valentovičová
  Rok obhájení: 2013
 • Název práce: Dvojrozměrné Poissonovo rozdělení
  Řešitel: Tereza Smolárová
  Rok obhájení: 2013
 • Název práce: Vybrané metody analýzy časových řad s programem STATISTICA
  Řešitel: Magdalena Indrová
  Rok obhájení: 2012
 • Název práce: Analýza přežití s programem STATISTICA
  Řešitel: Zuzana Kaderjaková
  Rok obhájení: 2012
 • Název práce: Bradley-Terry model
  Řešitel: Petr Hanek
  Rok obhájení: 2010
 • Název práce: Modely volatility ARCH a GARCH
  Řešitel: Martin Jusko
  Rok obhájení: 2009
 • Název práce: Odhady funkce přežití
  Řešitel: Jakub Chrenko
  Rok obhájení: 2008