Doc. RNDr. Jan Hurt, CSc.
Oddělení finanční a pojistné matematiky (Head)
Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky
Matematicko-fysikální fakulta
Universita Karlova
Sokolovská 83
186 75 Praha 8
Tel. (+420) 221-913-279
Fax (+420) 222 323 386
e-mail hurt@karlin.mff.cuni.cz

Konsultační hodiny (odborné i úřední záležitosti) v LS 2020/21 po předchozí domluvě, nejlépe e-mailem.
Odborné konsultace kdykoli.

Licence Mathematica  (Wolfram Language)

(Administrátor licence systému Mathematica pro MFF, FSV a CERGE)

Pokyny pro instalaci

Prosím důsledně rozlišujte studentskou a zaměstnaneckou licenci. Z funkčního hlediska jsou obě ekvivalentní, ale liší se licenčními podmínkami.

Studentská licence L4697-4335          Zaměstnanecká licence L4667-9660

Zprávy pro studenty

Výuka LS 2020/21

NMFM201 Finanční management LS 2020/21 (Středa 7:20-8:50 K3)

Zatím distanční výukou od 2021-03-03. Informace pro zapsané studenty formou hromadných e-mailů. Studijní materiály viz níže uvedený odkaz.

Po dobu trvání distanční výuky bude výuka bude probíhat formou samostudia a ZOOM konsultacemi (dále seancemi). Všechny materiály a informace včetně hromadných e-mailů budou dostupné ve formě  materiálů v Mathematica notebooku FM2021LS.nb, dále nazývaný notes.  Dostupný je z mé webové stránky
http://www.karlin.mff.cuni.cz/~hurt/FM2021LS.nb

Výuka ZS 2020/21

Výuka ZS 2020/21

Zápisy přednášek a cvičení 2019/20
Lecture Notes 2019/20

Zápisy přednášek a cvičení 2019/20
Lecture Notes 2019/20

Zápisy přednášek a cvičení 2018/19
Lecture Notes 2018/19

Termíny zkoušek LS 2018/19

Zápisy přednášek a cvičení 2017/18
Lecture Notes 2017/18

Termíny zkoušek  ZS+LS 2017/18 (Exams Fall Term 2017/18)

Zápisy přednášek a cvičení 2016/17
Lecture Notes 2016/17

Termíny zkoušek v LS 2016/17

Termíny zkoušek  ZS 2016/17 (Exams Fall Term 2016/17)

Termíny zkoušek v LS 2015/16

Zápisy přednášek a cvičení 2015/16 a starší

Starší informace

Created with the Wolfram Language