Dynamická geometrie a její využití ve výuce matematiky


Kapacita kurzu je již naplněna!


Místo a doba konání: MFF UK, Sokolovská 83, 186 75 Praha 8, počítačová laboratoř K10 A v přízemí, čtvrtky 14:00 – 17:20 .

Lektoři: RNDr. Šárka Gergelitsová, Ph.D. ; doc. RNDr. Jarmila Robová, CSc. ; RNDr. Petra Surynková, Ph.D.

Náplň jednotlivých setkání:

19. 3. 2015

Petra SurynkováZáklady ovládání programu dynamické geometrie GeoGebra
V úvodním bloku se účastníci seznámí s prostředím a se základními příkazy zadávanými v příkazovém řádku programu. Obsahem bloku budou planimetrické úlohy - základní geometrické konstrukce, vlastnosti trojúhelníků, mnohoúhelníků a kružnic a jednoduché konstrukční úlohy.

26. 3. 2015

Petra Surynková - Analytická geometrie v rovině
V tomto bloku budou probírány možnosti programu při výuce základů analytické geometrie, kuželoseček a základních rovinných křivek. Při řešení úloh se účastníci seznámí s pokročilejším ovládáním GeoGebry (tvorba vlastního nástroje, přizpůsobení panelu nástrojů, export aj.).

2. 4. 2015

Jarmila Robová - Funkce, jejich grafy a vlastnosti
Třetí blok bude zaměřen na využití programu při výuce elementárních funkcí, budou zkoumány vlastnosti funkcí pomocí příkazů programu a jeho dynamických nástrojů (posuvník, stopa, tabulka). Grafy funkcí budou využity při řešení rovnic, nerovnic a jejich soustav. Součástí bloku budou úlohy ilustrující přínosy a rizika integrace programu.

9. 4. 2015

Šárka Gergelitsová - Algebra a CAS
Čtvrtý blok bude věnován využití okna CAS v programu GeoGebra. Budou probírány funkce a vlastnosti programu související s tímto oknem a s řešením rovnic, jejich soustav, s úpravami výrazů a se zápisy výrazů v symbolickém tvaru. Při řešení úloh budou využívány pokročilejší postupy při tvorbě didaktických materiálů, zejména trenažerů a testovacích modelů.

16. 4. 2015

Šárka Gergelitsová - Další okna v programu GeoGebra, GeoGebra 3D
V pátém bloku se účastníci seznámí s dalšími okny programu GeoGebra a s možnostmi provázání různých způsobů zobrazení objektů. Obsahem tohoto bloku bude rovněž seznámení s prostředím pro tvorbu a zobrazení 3D objektů a se současnými možnosti jeho využití ve stereometrii, analytické geometrii a při podpoře prostorové představivosti.

Přihlásit se lze do 16. 3. 2015 (obratem obdržíte informaci o zařazení do kurzu):

Kapacita kurzu je již naplněna! Omlouváme se, ale další zájemce nelze přijmout.