Cvičení k přednášce 
Teorie míry a integrálu II (2013):
(únor)

Cvičení 1 (18.2.)Připomenutí důležitých množinových systémů. Algebra generovaná konečným systémem podmnožin prostoru - popis (1). Řídké a dokonalé množiny, množiny 1. kategorie (Baire), klasické Cantorovo discontinuum (2). Připravit látku pro úlohy do cca (15).

Cvičení 2 (25.2) : Příklady z webu (3)-(8), (6) pouze výběrově - jednotlivé typy řešení. Do dalšího cvičení rozmyslit do cca (25).

Další cvičení: (březen 13, duben 13, květen 13)

Úlohy pro cvičení/samostatné procvičování (seznam úloh)