Přednáška AN2E (květen 2014):
(přednášky jsou číslovány průběžně spolu s přednáškami z AN1E

 

Přednáška 11 (5.5.2014) : Důkaz věty o derivování mocninné řady člen po členu. Zavedení abelovské sčítací metody. Důkaz její regularity pomocí Abelovy věty. Využití pro sčítání řad. 

Přednáška 12 (12.5.2014) : Příklady na sečtení řad s využitím Abelovy sčítací metody. Leibnizova řada pro pi/4, pro log 2, komplikovanější použití s vícenásobným derivováním (17e/6). Povídání o písemce a objasnění úloh o stejnoměrné konvergenci.

Přednáška 13 (19.5.2014) : Bude probrána technika písemné části zkoušky s ukázkami. Zde je příklad toho, jak by písemka mohla vypadat: (ukázka písemky ve tvaru *.pdf).

Předcházející přednášky: (únor 2014, březen 2014, duben 2014)