Akademický rok 2022/2023

Oficiální harmonogram akademického roku 2022/2023


Letní termín


Data vyplývající z harmonogramu:

Odevzdání elektronické verze diplomové práce:

do 4.5.2023

Odevzdání fyzických výtisků diplomové práce:

do 9.5.2023

Přihlášení se ke státnicím:

do 22.5.2023

Interval pro konání státnic:

5.6.-18.6.2023

Podzimní termín


Data vyplývající z harmonogramu:

Odevzdání elektronické verze diplomové práce:

do 20.7.2023

Odevzdání fyzických výtisků diplomové práce:

do 24.7.2023

Přihlášení se ke státnicím:

do 21.7.2023

Interval pro konání státnic:

1.9.-14.9.2023