Akademický rok 2021/2022

Oficiální harmonogram akademického roku 2021/2022


Letní termín


Data vyplývající z harmonogramu:

Odevzdání elektronické verze diplomové práce:

do 5.5.2022

Odevzdání fyzických výtisků diplomové práce:

do 9.5.2022

Přihlášení se ke státnicím:

do 23.5.2022

Interval pro konání státnic:

6.6.-19.6.2022


Určené datum konání státnic: Pondělí 13.6. 2022 od 9:00, posluchárna K2

Termín dodání posudků: 6.6. 2022


Student

Diplomová práce

Vedoucí

Oponent

Bc. Jan Bíma

Lipschitzovsky volné prostory
a podmnožiny konečně-dimenzionálních
prostorů

doc. Mgr. Marek Cúth, Ph.D.
KMA MFF UK
posudek v SISu 
Mgr. Michal Doucha, Ph.D.
MÚ AV ČR
posudek v SISu  ◻

Podzimní termín


Data vyplývající z harmonogramu:

Odevzdání elektronické verze diplomové práce:

do 21.7.2022

Odevzdání fyzických výtisků diplomové práce:

do 25.7.2022

Přihlášení se ke státnicím:

do 22.7.2022

Interval pro konání státnic:

2.9.-15.9.2022


Určené datum konání státnic: Čtvrtek 8.9. 2022 (posluchárna K2)