Adolf Karger

 

Adresa:

RNDr. Adolf Karger, CSc.
Matematický ústav UK
Sokolovská 83
186 75 Praha 8

Tel: (420-2) 2191 3215
Fax: (420-2) 2323 394
e-mail: karger@karlin.mff.cuni.cz

Odborné zaměření:

robotika,kinematika, diferenciální geometrie,homogenní prostory

(53A17,53A40)

Seznam publikací

Rozvrh