Kde se nacházíte: UKMFFKarlínKPMSKonzultace

Statistické konzultace


Struktura stránky: organizace - témata konzultace - jak postupovat - kontakty - termíny

KPMS nabízí zaměstnancům a studentům Univerzity Karlovy i jiným zájemcům možnost statistických konzultací zdarma.

Konzultační termíny pro zimní semestr 2023 byly vyčerpány. Termíny pro letní semestr 2024 budou vypsány do poloviny února 2024.

Organizace konzultací

Statistické konzultace jsou organizovány jako předmět, který zapisují studenti posledního ročníku magisterského studia oboru Pravděpodobnost, matematická statistika a ekonometrie. Primárním cílem předmětu je naučit naše studenty aplikovat jejich znalosti v praxi a komunikovat s klienty. V rámci tohoto předmětu poskytujeme zdarma konzultační hodiny klientům, kteří o ně projeví zájem. Konzultační hodiny jsou vedeny studenty pod dohledem zkušeného statistika, trvají maximálně 45 minut a konají se pouze během semestru (v zimě od půlky října do vánoc, v létě od konce února do konce května). Kapacita konzultačních hodin závisí na tom, kolik studentů si v aktuálním semestru předmět zapíše.

Témata (ne)vhodná pro konzultace

Vzhledem k pojetí a omezené délce konzultační schůzky můžeme klientům pomoci jen s některými problémy. Problémy vhodné pro konzultační hodiny obvykle spadají do jedné z následujících kategorií:

  • Volba vhodného uspořádání plánovaného experimentu, výběr měřených veličin a způsob jejich měření, rady k výpočtu potřebného rozsahu výběru.
  • Výběr vhodných statistických metod pro analýzu dat (existujících nebo v budoucnu sesbíraných), správné provedení těchto metod a interpretace jejich výsledků.
  • Rady ohledně metod vizualizace a prezentace statistických dat a výsledků analýz.

Některé problémy, byť jsou pro klienta důležité, se z různých důvodů pro tento typ konzultace nehodí. Například se obvykle nebudeme moci zabývat následujícími tématy:

  • Problémy, které nejsou primárně statistického charakteru.
  • Provedení analýz na konkrétních datech, vytváření tabulek a grafů.
  • Vysvětlování funkčnosti statistického softwaru, hledání chyb v implementaci analýzy.

Analýzy dat včetně zpracování výstupů, poradenství ohledně statistického softwaru, zejména systému R, a jiné rozsáhlejší zakázky lze v některých případech domluvit se členy katedry nebo studenty na placené bázi (faktury, dohody o provedení práce apod.).

Klienti

Konzultace zdarma jsou primárně určeny pro studenty a zaměstnance UK, zejména ty, kteří nemají vlastní zdroje financování. Při volné kapacitě poskytneme konzultaci komukoli, kdo předloží problém ke konzultaci vhodný.

Jak si domluvit konzultaci

My posoudíme vhodnost tématu a potvrdíme termín. Konzultaci je možné v případě potřeby opakovat (nejvýše jednou za semestr).

Kontakt pro organizaci konzultačních hodin:
ing. Lucie Naxerová, tel. 221 913 287, e-mail kpms-sekr@karlin.mff.cuni.cz.

Kalendář volných termínů

Tento kalendář zobrazuje volné termíny konzultačních hodin, které si lze zamluvit.


 Autor: J. Pečánka, www    © KPMS 2006