Kde se nacházíte: UKMFFKarlínKPMSSoutěže

Studentské soutěže

Cena Josefa Štěpána za vynikající bakalářskou práci (červenec+září 2021)

  Ivan Bělohlávek: Hájkova - Rényiova nerovnost
  Martin Farda: Intervaly spolehlivosti pro korelační koeficient
  Lukáš Racko: Matrix games with random payoff
  Hedvika Ranošová: Spherically Symmetric Measures
  Veronika Roubínová: Trajektorie frakcionálních Brownových pohybů
  Juraj Zelman: Risk and ratio measures in portfolio optimization
Cena Josefa Štěpána za vynikající bakalářskou práci (září 2020)

  Kateřina Gemrotová: Náhodné procházky na sítích a rychlost konvergence Markovových řetězců
  Aneta Kostárová: Odhadovanie parametrov v modeloch časových radov
  Monika Matoušková: Míry závislosti
  Matvei Slavenko: Behavior of total least squares method for models with multiple observations
  Jakub Vondráček: Estimation of the pair correlation function of a point process
Cena Josefa Štěpána za vynikající bakalářskou práci (červen 2020)

  Pavel Zdeněk: Posloupnosti úspěchů a náhodnost
  Filip Kulla: Dvojvýberový Wilcoxonov test v prípade existencie zhôd
  Martina Petráková: Separabilita funkce intenzity Poissonova bodového procesu
  František Hendrych: Zonoidy měr a jejich aplikace
  Vojtěch Jandl: Testování rovnosti středních hodnot pomocí intervalů spolehlivosti
Výsledky soutěže diplomových prací v roce 2020  (podporováno RSJ)
 1. Camfrlová Monika: Stochastické diferenciální rovnice s gaussovským šumem a jejich aplikace
  Karafiátová Iva: Náhodné kótované mozaiky s aplikacemi ve výzkumu polykrystalických materiálů
 2. Míchal Petr: Gradual change model
  Piskačová Nikola: Zobecněné úlohy o květinářce
 3. Lain Michal: Robustní odhady autokorelační funkce
  Vorlíčková Jana: Joint Models for Longitudinal and Time-to-Event Data
  Zeman Ondřej: Analysis of fluctuation of labourers

 Autor: J. Pečánka, www    © KPMS 2006