Where you are: Charles UniversityMFFKarlínDepartmentCompetitions

Student competitions

The best diploma theses of the year 2022  (podporováno RSJ)
 1. Vojtěch Jandl: Modeling transition intensities of a non-homogenous Markov chain via the Cox model
  Martina Petráková: Gibbs Particle Processes
 2. František Hendrych: Non-smooth paths
  Monika Kaľatová: Sparsita a regularizácia v úlohách optimalizácie portfólia
 3. Jana Junová: Quality of Stochastic Dominance Approximation Based on the Probability Distribution
  Katarína Kirešová: Diferenčné a diferenciálne rovnice v životnom poistení
  Monika Matoušková: Scheduling Problems under Uncertainty with Nonidentical Machines
Prize of Josef Štěpán for an excellent bachelor thesis (2022)  (podporováno QMiners)
 1. Filip Bočinec: Andersonova veta
  Ondřej Komora: Řídká řešení v optimalizačních úlohách klasifikace
  Aibat Kossumov: Stejnoměrný zákon velkých čísel, VC dimenze a strojové učení
 2. Jan Hanousek: Dependent zeros
  Erik Kočandrle: Spektrální a distorční míry rizika
  Oleksandr Kornijčuk: Computations of Laguerre tessellations with given cell volumes
  Petr Raab: Useknuté náhodné vektory
  Martin Strnad: Steinova metoda pro normální aproximaci reálných náhodných veličin
  Matej Svoboda: Gebeleinova nerovnost
Prize of Josef Štěpán for an excellent bachelor thesis (červenec+září 2021)

  Ivan Bělohlávek: Hájkova - Rényiova nerovnost
  Martin Farda: Intervaly spolehlivosti pro korelační koeficient
  Lukáš Racko: Matrix games with random payoff
  Hedvika Ranošová: Spherically Symmetric Measures
  Veronika Roubínová: Trajektorie frakcionálních Brownových pohybů
  Juraj Zelman: Risk and ratio measures in portfolio optimization
The best diploma theses of the year 2021  (podporováno RSJ)
 1. Daniel Kršek: Semilinear stochastic evolution equations
  Tomáš Brabenec: Hloubka variančních matic
 2. Juraj Bodík: Detection of causality in time series using extreme value
 3. Viktor Dolník: Probability distribution of functional random variables
  Anna Filipová: Regression analysis of current status data
  Adam Říha: Symetrie náhodných vektorů
  Martin Tlapák: Stochastické úlohy optimálního rozmístění skladů se zohledněním přepravy
  Andrej Uhliarik: Stabilita viacstupňových ALM modelov vzhl’adom k zmenám v scenárových stromoch

 Designed by: J. Pečánka, www    © KPMS 2006