Kde se nacházíte: UKMFFKarlínKPMSÚvod

Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky MFF UK


          
Kontaktní informace:  Sokolovská 83
   186 75  Praha 8
Sekretariát:  tel.: (+420) 221 913 287
8-16 hod. Po-Pá:  mobil: +420 608 329 355
e-mail: kpms@mff.cuni.cz
    klikni pravým tlačítkem myši      
Vyhlášení Ceny Josefa Štěpána za výjimečnou bakalářskou práci (2022)
Oceněný student Název práce Vedoucí práce
Filip Bočinec Andersonova veta Mgr. Stanislav Nagy, Ph.D.
Ondřej Komora Řídká řešení v optimalizačních úlohách klasifikace doc. RNDr. Martin Branda, Ph.D.
Aibat Kossumov Stejnoměrný zákon velkých čísel, VC dimenze a strojové učení doc. Ing. Marek Omelka, Ph.D.
Vyhlášení Ceny Josefa Štěpána za vynikající bakalářskou práci (2022)
Oceněný student Název práce Vedoucí práce
Jan Hanousek Dependent zeros doc. RNDr. Michal Pešta, Ph.D.
Erik Kočandrle Spektrální a distorční míry rizika doc. RNDr. Ing. Miloš Kopa, Ph.D.
Oleksandr Kornijčuk Computations of Laguerre tessellations with given cell volumes prof. RNDr. Viktor Beneš, DrSc.
Petr Raab Useknuté náhodné vektory doc. RNDr. Michal Pešta, Ph.D.
Martin Strnad Steinova metoda pro normální aproximaci reálných náhodných veličin Mgr. Ing. Pavel Kříž, Ph.D.
Matěj Svoboda Gebeleinova nerovnost RNDr. Petr Čoupek, Ph.D.
Kalendář státnic a obhajob pořádaných KPMS
Kalendář seminářů pořádaných KPMS

Aktuální přehled opatření ohledně koronaviru SARS-CoV-2 a nemoci COVID-19 najdete zde.


 Autor: J. Pečánka, www    © KPMS 2006