Where you are: Charles UniversityMFFKarlínDepartmentWelcome

Department of Probability and Mathematical Statistics, MFF UK


          
Contact information:  Sokolovská 83
   186 75  Praha 8
Secretary:  tel.: (+420) 221 913 287
Mo-Fr 8am-4pm:  mobil: +420 608 329 355
e-mail: kpms@mff.cuni.cz
         
Vyhlášení Ceny Josefa Štěpána za výjimečnou bakalářskou práci (2022)
Oceněný student Název práce Vedoucí práce
Filip Bočinec Andersonova veta Mgr. Stanislav Nagy, Ph.D.
Ondřej Komora Řídká řešení v optimalizačních úlohách klasifikace doc. RNDr. Martin Branda, Ph.D.
Aibat Kossumov Stejnoměrný zákon velkých čísel, VC dimenze a strojové učení doc. Ing. Marek Omelka, Ph.D.
Vyhlášení Ceny Josefa Štěpána za vynikající bakalářskou práci (2022)
Oceněný student Název práce Vedoucí práce
Jan Hanousek Dependent zeros doc. RNDr. Michal Pešta, Ph.D.
Erik Kočandrle Spektrální a distorční míry rizika doc. RNDr. Ing. Miloš Kopa, Ph.D.
Oleksandr Kornijčuk Computations of Laguerre tessellations with given cell volumes prof. RNDr. Viktor Beneš, DrSc.
Petr Raab Useknuté náhodné vektory doc. RNDr. Michal Pešta, Ph.D.
Martin Strnad Steinova metoda pro normální aproximaci reálných náhodných veličin Mgr. Ing. Pavel Kříž, Ph.D.
Matěj Svoboda Gebeleinova nerovnost RNDr. Petr Čoupek, Ph.D.
Calendar of final exams and defences held by KPMS
Calendar of seminars organized by KPMS

Overview of current restrictions regarding coronavirus SARS-CoV-2 a COVID-19 disease can be found here.


 Designed by: J. Pečánka, www    © KPMS 2006