Where you are: Charles UniversityMFFKarlínDepartmentWelcome

Department of Probability and Mathematical Statistics, MFF UK


          
Contact information:  Sokolovská 83
   186 75  Praha 8
Secretary:  tel.: (+420) 221 913 287
Mo-Fr 8am-4pm:  mobil: +420 608 329 355
e-mail: kpms@mff.cuni.cz
         
Výsledky soutěže o cenu děkana MFF UK za nejlepší bakalářskou a diplomovou práci 2022
Gratulujeme Bc. Aibatu Kossumovovi za nejlepší bakalářskou práci v oboru matematika.
Gratulujeme Mgr. Martině Petrákové za nejlepší diplomovou práci v oboru matematika.
Více informací se lze dočíst zde.
Výsledky soutěže diplomových prací 2022 (podporováno RSJ)
Oceněný student Název práce Vedoucí práce
1. Vojtěch Jandl Modeling transition intensities of a non-homogenous Markov chain via the Cox model doc. Mgr. Michal Kulich, Ph.D.
1. Martina Petráková Gibbs Particle Processes Prof. RNDr. Viktor Beneš, DrSc.
2. František Hendrych Non-smooth paths RNDr. Petr Čoupek, Ph.D.
2. Monika Kaľatová Sparsita a regularizácia v úlohách optimalizácie portfólia doc. RNDr. Martin Branda, Ph.D.
3. Jana Junová Quality of Stochastic Dominance Approximation Based on the Probability Distribution doc. RNDr. Ing. Miloš Kopa, Ph.D.
3. Katarína Kirešová Diferenčné a diferenciálne rovnice v životnom poistení Mgr. Ing. Pavel Kříž, Ph.D.
3. Monika Matoušková Scheduling Problems under Uncertainty with Nonidentical Machines doc. RNDr. Martin Branda, Ph.D.
Calendar of final exams and defences held by KPMS
Calendar of seminars organized by KPMS

Overview of current restrictions regarding coronavirus SARS-CoV-2 a COVID-19 disease can be found here.


 Designed by: J. Pečánka, www    © KPMS 2006