Mobilní telefon na paní sekretářku - 608 329 355 od 8 do 16 hod. v pracovní dny.
  

Katedra pravděpodobnosti a
matematické statistiky MFF UK

      


Informační Bulletin České statistické společnosti
věnovaný Ing.
Josefu Machkovi , CSc.

SVOČ 2007

Sokolovská 83,
Praha 8
CZ 186 75
Czech Republic


Tel : (+420) 221 913 287

o prázdninách také: (+420) 221 913 348                        

Fax : (+420) 222 323 316