Pravidelné semináře KPMS


Zde budou odkazy na programy (některých) seminářů probíhajících na KPMS.

Seminář KPMS

Beseda KPMS

Asymptotické metody matematické statistiky (STP135)

Je určen především doktorandům matematické statistiky a pravděpodobnosti i všem ostatním zájemcům. Na semináři se pravidelně podrobně diskutuje podle nejnovějších knih z oboru a na semináři často vystupují přední zahraniční odborníci.

Seminář z pravděpodobnosti pro doktorandy

Stochastické modelování v ekonomii a financích

Seminář je určený především pro doktorandy m-5 Ekonometrie a operační výzkum, pod vedením Prof. J. Dupačové a Doc. Z. Práškové. Hosté jsou vítáni.
Stochastické programování a aproximace


Seminář PAST

Nepravidelný seminář aplikované statistiky