Členové katedry 
Vedoucí katedry:  Prof. RNDr. Marie Hušková, DrSc.
Zástupce ved. katedry:  Doc. RNDr. Zuzana Prášková, CSc.
Tajemnice katedry:  RNDr. Jitka Zichová, Dr.
Sekretářka katedry:  Hana Jandová

Oddělení matematické statistiky

   
Vedoucí oddělení:  Prof. RNDr. Jaromír Antoch, CSc.
Pedagogičtí pracovníci:  Prof. RNDr. Jiří Anděl, DrSc.
  Prof. RNDr. Jaromír Antoch, CSc.
  Mgr. Zdeněk Hlávka, Ph.D.
  RNDr. Daniel Hlubinka, Ph.D.
  Prof. RNDr. Marie Hušková, DrSc.
  Prof. RNDr. Jana Jurečková, DrSc. 
  Mgr. Michal Kulich, PhD.
  Doc. RNDr. Karel Zvára, CSc.
Vědečtí pracovníci:  Mgr. Jan Kalina
Ing. Josef Machek, CSc.
  Ing. Marek Omelka, PhD.
Emeritní profesor Prof. RNDr. Václav Dupač, DrSc.
Externí profesor: Prof. Ing. František Fabian, CSc.
Hostující profesor: Prof. RNDr. Václav Fabian

Oddělení ekonometrie

 
Vedoucí oddělení: Doc. RNDr. Zuzana Prášková, CSc.
Pedagogičtí pracovníci:  Prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc.
  Prof. RNDr. Jitka Dupačová, DrSc.
  RNDr. Ing. Miloš Kopa, PhD.
  Doc. RNDr. Petr Lachout, CSc.
  Doc. RNDr. Zuzana Prášková, CSc.
Externí učitelé: RNDr. Pavel Charamza, CSc.
  RNDr. Miron Tegze, CSc. 
  Doc. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.
  Prof. RNDr. Karel Zimmermann, DrSc.

Oddělení finanční a pojistné matematiky

 
Vedoucí oddělení: Doc. RNDr. Jan Hurt, CSc.
Pedagogičtí pracovníci:  Doc. RNDr. Jan Hurt, CSc.
  RNDr. Lucie Mazurová, PhD.
  RNDr. Jitka Zichová, Dr.
Emeritní profesor: Prof. RNDr. Petr Mandl, DrSc.
Externí učitelé: JUDr. Věra Škopová
  RNDr. Milan Vítek

Oddělení teorie pravděpodobnosti a náhodných procesů

 
Vedoucí oddělení: Prof. RNDr. Viktor Beneš, DrSc.
Pedagogičtí pracovníci:  Mgr. Petr Dostál, PhD.
  Prof. Lev Klebanov, DrSc.
  RNDr. Zbyněk Pawlas, PhD.
  RNDr. Ivan Saxl, DrSc.
  Prof. RNDr. Josef Štěpán, DrSc.
Externí učitelé: RNDr. Martin Janžura, CSc.
  Ing. František Matúš, CSc.
  Doc. RNDr. Jan Rataj, CSc.
  RNDr. Jan Seidler, CSc.
  RNDr. Milan Studený, DrSc.

Evropské centrum pro medicínskou informatiku, statistiku a epidemiologii (EuroMISE Centrum) UK a AV ČR, společné pracoviště MFF UK a ÚI AV ČR

182 07 Praha 8, Pod vodárenskou věží 2, telefon 266 053 097, fax 286 581 453
 
  Euromise
 
Vedoucí:  Prof. RNDr. Jana Zvárová, DrSc.
Sekretářka:  Jaroslava Golková

Centrum Jaroslava Hájka pro teoretickou a aplikovanou statistiku

186 75 Praha 8, Sokolovská 83, telefon 221 913 287, e-mail Jana.Jureckova@mff.cuni.cz
 
Vedoucí:  Prof. RNDr. Jana Jurečková, DrSc. 
  Prof. RNDr. Jaromír Antoch, CSc. 
  Prof. RNDr. Marie Hušková, DrSc.
Mgr. Jan Kalina
  Ing. Marek Omelka, PhD.