osobní foto


V současnosti jsem doktorandkou na Katedře matematické analýzy MFF UK.Kontakt

e-mail: krulisova (at) karlin (dot) mff (dot) cuni (dot) cz

Občas je možné mě zastihnout v některé ze dvou doktorandských místností KMA
(K 284 na Karlíně ve druhém patře vedle K1 nebo K 488 ve čtvrtém patře).