Studenti se speciálními potřebami na MFF

Úvod

Tyto stránky jsou určeny všem studentům MFF UK, uchazečům o studium i učitelům, kterých se týká problematika speciálních potřeb.

  • Máte nějaké smyslové či pohybové omezení? Jste dyslektik, dysgrafik, máte Aspergerův syndrom? Trpíte nějakou duševní či chronickou chorobou? A přitom chcete absolvovat plnohodnotné studium na matfyzu? Chcete vědět, nač máte nárok, jak postupovat, na koho se obracet? Jak řešit všechny možné situace plynoucí z vašeho handicapu? Pak jste tady správně.
  • Nejste si jistí, zda máte některou z výše uvedených obtíží, či jakoukoli jinou duševní či somatickou, chronickou či akutní obtíž? Potřebovali byste se nechat diagnostikovat? Navštívit studijního psychologa? Pak jste tady taky správně.
  • Jste učitelem na MFF UK a potřebujete vědět, jak si počínat, když se na vás obrátí student se speciálními potřebami? I vy jste tady správně.

Univerzita je povinna zajistit svým studentům, kteří mají speciální potřeby plynoucí z jejich zdravotního stavu, rovné podmínky ke studiu. Ať jste kteroukoli ze zainteresovaných stran, na těchto stránkách se dozvíte, jak na to.

 

Vašimi průvodci a autory těchto stránek jsou Lukáš Krump - kontaktní osoba MFF UK pro studenty se speciálními potřebami, a Kateřina Šauflová - asistentka (viz Kontakt).

 

Lukáš Krump a Kateřina Šauflová