Studenti se speciálními potřebami na MFF

Úvod

Tyto stránky jsou určeny všem studentům MFF UK, uchazečům o studium i učitelům, kterých se týká problematika speciálních potřeb.

Univerzita je povinna zajistit svým studentům, kteří mají speciální potřeby plynoucí z jejich zdravotního stavu, rovné podmínky ke studiu. Ať jste kteroukoli ze zainteresovaných stran, na těchto stránkách se dozvíte, jak na to.

 

Vašimi průvodci a autory těchto stránek jsou Lukáš Krump - kontaktní osoba MFF UK pro studenty se speciálními potřebami, a Kateřina Šauflová - asistentka (viz Kontakt).

 

Lukáš Krump a Kateřina Šauflová