NMSA401 - Oborový seminář

Na semináři budou studenti referovat matematické texty, převážně psané v angličtině.
Cílem semináře je zlepšit schopnost studentů orientovat se v odborném textu, porozumět mu a umět zjištěné informace prezentovat před publikem.

Podmínky na zápočet.

Zadaná témata a rozvrh semináře.

Všechna témata nabízená pro akademický rok 2021/2022.

Volná témata.

Literatura:

[JP] Jacod, Jean; Protter, Philip: Probability Essentials. Springer, Berlin, 2004.
Zpět na hlavní stránku