Click to English

NMSA403 - Teorie optimalizace - přednáška  

Stručný sylabus:
Pracovní text přednášky:   Optimization Theory   verze 29.září 2021 (chráněno heslem).
Ke zkoušce:   typy příkladů v písemce ,   tématické okruhy k ústní zkoušce  

Zpět na hlavní stránku