FUNKCIONÁLNÍ ANALÝZA I

I. SPEKTRÁLNÍ TEORIE

 1. Banachovy algebry
 2. Gelfandova reprezentace
 3. Spektrální teorie v Hilbertových prostorech
 4. Funkční kalkulus

II. TEORIE DISTRIBUCÍ

 1. Prostor testovacích funkcí
 2. Distribuce
 3. Fourierova transformace funkcí
 4. Fourierova transformace distribucí

III. ZÁKLADY NELINEÁRNÍ FUNKCIONÁLNÍ ANALÝZY

 1. Věty o pevných bodech
 2. Topologický stupeň

IV. Doplňky

 1. Neomezené operátory
 2. Teorie semigrup

Vědomosti z Úvodu do funkcionální analýzy:

vlastnosti základních příkladů Banachových a Hilbertových prostorů, topologické doplňky, promítání v Banachových a Hilbertových prostorech, ortonormální báze, prostor lineárních zobrazení, Fréchet-Rieszova věta o reprezentaci lineárních funkcionálů na Hilbertových prostorech, popisy různých duálů, Hahn-Banachova věta včetně důsledků, kanonické vnoření a reflexivní prostory, kompaktní operátory, adjungovaná zobrazení, slabé konvergence, princip stejnoměrné omezenosti, Banach-Steinhausova věta, Banachova věta o otevřeném zobrazení, uzavřená zobrazení, kompaktnost a slabá kompaktnost jednotkové koule v Banachových prostorech, spektrum kompaktního operátoru

Praha, 8. ledna 1998, Jaroslav Lukeš