FUNKCIONÁLNÍ ANALÝZA II

I. Topologické lineární prostory

  1. Topologické lineární prostory
  2. Lokálně konvexní prostory
  3. Slabé topologie a dualita
  4. Kompaktní konvexní množiny
  5. Integrální reprezentace

II. Diferenciální a integrální počet v Banachových prostorech

  1. Diferenciální počet v Banachových prostorech
  2. Základy variačního počtu
  3. Geometrie Banachových prostorů
  4. Vektorové integrace


Praha, 8. ledna 1998, Jaroslav Lukeš