Úvod do funkcionální analýzy
Jaroslav Lukeš :
Úvod do funkcionální analýzy

Karolinum

ÚVOD DO FUNKCIONÁLNÍ ANALÝZY

I. Základní pojmy

  1. Banachovy a Hilbertovy prostory
  2. Lineární zobrazení a funkcionály
  3. Reflexivní prostory
  4. Slabá konvergence

II. Základní věty funkcionální analýzy

  1. Princip stejnoměrné omezenosti
  2. Věta o otevřeném zobrazení a uzavřeném grafu

III. Spektrální teorie kompaktních operátorů

  1. Operátory v Banachových prostorech}
  2. Kompaktní operátory
  3. Riesz-Schauderova teorie

Literatura

Habala, Hájek, Zizler, Banach Spaces I, II (skripta, MATFYZpress 1997)
M. Katětov a J. Jelínek, Úvod do funkcionální analýzy (skripta, SPN Praha 1968)
J. Lukeš, Zápisky z funkcionální analýzy (skripta, Karolinum Praha 1998)
J. Lukeš a J. Malý, Míra a integrál (skripta, Univerzita Karlova, 1993 - anglické vydání 1995)
L. Mišík, Funkcionálna analýza (Alfa Bratislava, 1989)
K. Najzar, Funkcionální analýza (skripta, SPN Praha 1988)
I. Netuka a J. Veselý, Příklady z funkcionální analýzy (skripta MFF UK 1972)
P. Quittner, Funkcionálna analýza v príkladoch (Veda, SAV Bratislava 1990)
W. Rudin, Analýza v reálném a komplexním oboru (Academia Praha 1977)
W. Rudin, Functional analysis (Mc Graw Hill 1973 - ruský překlad 1975)
J. Stará, Příklady z matematické analýzy IV: Funkcionální analýza (skripta, SPN Praha 1975)
A.E. Taylor, Úvod do funkcionální analýzy (Academia Praha 1973)

Jaroslav Lukeš