COL DU GALIBIER, FRENCH DAUPHINÉ ALPS (2.642 M.) | Copyright © Matúš Maciak


(NMSA 230)   Úvod do programování v R

Výuka: St: 12:20 - 13:50 @K11 | sudé týdny semestru

Aktuálne

21|09|21
Výuka semináru NMSA 230 začne v druhom týždni semestru, t.j. v stredu, 06.10.2021 (o 12:20 v posluchárni K11). Výuka bude prebiehať v súlade s rozvrhom v SIS v párnych týždňoch semestra -- konrétne v dňoch 06/10, 20/10, 03/11, 01/12 a 15/12.Základné informácie

Sylabus výuky
Orientačný sylabus výuky predmetu NMSA 230 v ZS 2021/2022
Disclaimer
Vrámci platných Pravidiel pro organizaci studia na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy (ze dne 14.června, 2017), sa vzhľadom k Čl. 8, dds.2 týchto pravidiel týmto vyhlasuje, že povaha předmětu vylučuje právo studenta na jeden řádny a dva opravné termíny pro získaní zápočtu. Získaní zápočtu sa riadi výhradne pravidlami uvedenými vyššie a detailne popisanými v tomto NMSA 407 outline documente.