Výuka

From Josef Málek
Revision as of 15:34, 22 February 2022 by Admin (talk | contribs) (Vyučované předměty)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Aktuální rozvrh[edit]

Odkaz na [1]

Vyučované předměty[edit]

NMMO302 Functional analysis for physicists

Dříve vyučované předměty[edit]

NOFY163 Rovnice matematické fyziky

NOFY162 Matematika pro fyziky 2

NOFY161 Matematika pro fyziky 1

NMMO539 Mathematical methods in mechanics of non-Newtonian fluids

NOFY152 Matematická analýza 2

NOFY151 Matematická analýza 1

NMAF062 Matematika pro fyziky III

NMMO402 Termodynamika a mechanika of nenewtonských tekutin

NMAF062 Matematika pro fyziky II

NMAF061 Matematika pro fyziky I

NMMO402 Thermodynamics and Mechanics of non-Newtonian Fluids

NMMO541 Theory of Mixtures

NDIR051 Diferenciální rovnice pro pokročilé

NDIR057 Mechanika nenewtonovských tekutin

NDIR057 Mechanika nenewtonských tekutin ZS 2011/12

NDIR045 Parciální diferenciální rovnice II

NDIR051 Diferenciální rovnice pro pokročilé

Diplomový seminář[edit]

Bude probíhat v LS 2017/2018

Seznam studentů[edit]

Současní studenti


Absolventi


 • Ph.D. absolventi
  • 2000. Dalibor Pražák. Asymptotic Behaviour of Dissipative Equations by the Method of Trajectories.
  • 2000. Jaroslav Hron. Fluid Structure Interaction with Applications in Biomechanics.
  • 2003. Miroslav Bulíček. Navier's Slip and Evolutionary Navier-Stokes-Fourier- Like Systems with Pressure, Shear-Rate and Temperature Dependent Viscosity.
  • 2006. Petr Častulík. Analysis of Kinetic Equations and their Fluid Dynamic Limits.
  • 2010. Martin Heida. Visiting. Modeling multiphase flow in porous media with an application to permafrost soil.
  • 2010. Martin Lanzendörfer. Flows of incompressible fluids with pressure-dependent viscosity (and their application to modelling the flow in journal bearing).
  • 2011. Adrian Hirn. Visiting. Finite Element Approximation of Problems in Non-Newtonian Fluid Mechanics.
  • 2011. Petra Pustějovská. Biochemical and mechanical processes in synovial fluid - modeling, analysis and computational simulations.
  • 2013. Karel Tůma. Identification of rate type fluids suitable for modeling geomaterials.
  • 2013. Oldřich Ulrych. Nestlačitelné tekutiny s viskozitou závislou na teplotě, numerická analýza a počítačové simulace.
  • 2013. Eva Ulrychová. Lineární algebra na školách netechnického směru.
 • M.S. absolventi
  • Jaroslav Hron (1996, Proudění nenewtonských tekutin zvlněnými kanály)
  • Dalibor Pražák (1997, Italic text)
  • Petr Častulík (1999, Boltzmannovy rovnice a přechod k makroskopickým modelům mechaniky kontinua)
  • Petr Juruš (1999, Řešení s hodnotami v mírách pro nelineární hyperbolickou rovnici 2. řádu)
  • Marek Kobera (1999, Směs tekutin - analýza jednoduchých modelů)
  • Michal Franta (2002, Proudění nestlačitelných tekutin s viskozitou závislou na tlaku)
  • Miroslav Bulíček (2003, Dynamické systémy v mechanice nestlačitelných tekutin)
  • Martin Lanzendörfer (2003, Numerická simulace proudění v ložisku)
  • Luboš Tomášek (2005, Proudění tekutin, jejichž konstitutivní rovnice se mění v závislosti na velikosti napětí)
  • Jan Koutný (2005, Analýza některých modelů vicesložkových tekutin)
  • Jan Surovec (2006, Metoda vrstevnic a její aplikace v mechanice nestlačitelných tekutin)
  • Jan Kratochvíl (2007, Numerické simulace deformací visko-elastických materiálů, zejména asfaltu)
  • Petra Pustějovská (2007, Modelování proudění synoviálních tekutin - nestlačitelné tekutiny rychlostního typu s vazkostí závislou na tlaku)
  • Martin Holeček (2007, Zobecněné Stokesovy systémy studované z pohledu teoretické analýzy)
  • Vojtěch Kulvait (2008, Vliv difuze tekutin na vlastnosti lineárně pružných materiálů)
  • Karel Tůma (2008, Deformace vazkopružných materiálů: modelování a počítačová analýza vybraných modelů)
  • Jan Pušman (2009, Existenční teorie pro velká data pro nestacionární proudění vazkopružných tekutin)
  • Karel Vácha (2010, Kvalitativní vlastnosti řešení rovnic popisujících časově proměnná proudění nestlačitelných chemicky reagujících tekutin)
  • Vít Orava (2013)
  • Monika Blaškovičová