Kontakt

Katedra matematické analýzy


Matematická sekce


Matematicko-fyzikální fakulta


Univerzita Karlova


Telefon: 951 553 254


Fax: 222 323 390


E-mail: maly(at)karlin.mff.cuni.cz


Místnost / budova: K 256, 2. patro, Karlín, Sokolovská 83, Praha 8