Informace pro studenty předmětu Matematická analýza 2 (NMMA102) - letní semestr 2018/2019

Kontakt: mihulaz at karlin.mff.cuni.cz
Informace o předmětu: Viz stránka přednášejícího.
Konzultace: Po předchozí osobní domluvě či po domluvě e-mailem. Dále doporučuji brát v úvahu možnost bezplatného tutoriálu pro studenty 1. a 2. ročníku.
Podmínky zápočtu: Další úlohy k procvičování naleznete např. ve sbrce příkladů prof. Picka, na stránce Alči Skálové či na stránce doc. Zeleného. Spoustu úloh (i s výsledky) můžete také nalézet na stránce A. Češíka.

Hodně štěstí u zkoušek (nejenom) z analýzy!

Program cvičení

Týden semestruObsah cvičenízadání ze cvičenídodatečné materiály
1. týdenTaylorův polynom, symbol malého ozadánívýsledky a nějaké další úlohy ze stránek doc. Zeleného
2. týdenvyšetřování konvergence řad pomocí Taylorova polynomu, mocninné řadyzadání
3. týdenmocninné řady, primitivní funkce (základy, substituce)zadání
4. týdenprimitivní funkce (substituce, per partes, racionální funkce)zadáníŘešení příkladu 1.ii)
5. týdenprimitivní funkce (racionální funkce, racionalizace integrandů obsahujících gon. funkce)zadání
6. týdenracionalizace integrandů, Eulerovy substituce, 1. zápočtová písemkaviz předchozí týden
7. týdensčítání (mocninných) řad, výpočet limit pomocí Riemannova integrálu, Newtonův integrálzadání
8. týdenkonvergence Newtonova integráluzadání
9. týdenkonvergence Newtonova integrálu, aplikace určitého integrálu (integrální kritérium konvergence řad, délka křivky)zadání
10. týdenaplikace určitého integráluviz minulý týden
11. týdenfalešná zápočtová písemka, metrické prostoryzadání
12. týdendruhá zápočtová písemka, metrické prostoryzadání
13. týdenfunkce více proměnných (limity, spojitost)zadání
14. týdenfunkce více proměnných (derivace, totální diferenciál), falešná zkoušková písemkazadání