Výsledky a návody k úlohám zadaným na přípravných kurzech k maturitě a přijímacím zkouškám na VŠ:

Planimetrie, množiny bodů dané vlastnosti (17. 2. 2021)

Shodná zobrazení, stejnolehlost, konstrukční úlohy (24. 2. a 3. 3. 2021)

Analytická geometrie lineárních útvarů (10. 3. 2021)

Kuželosečky (17. 3. 2021)


Oficiální stránky přípravného kurzu