NMST611: Advanced Statistical Seminar
                  Pokročilý statistický seminář

Wednesday, 3:40 PM CET (even weeks of semester)
Streda 15:40 Praktikum KPMS (sudé týdny semestru)

NMSA331: Matematická statistika I (cvičenie)
Utorok 17:20 K4

Podmienky pre získanie zápočtu

Všetky výukové materiály budú prístupné na Moodle UK;
detaily nájdete na hlavnej stránke cvičení.

Zápočtová písomka:

Domáca úloha: Zadanie oboch častí a dáta spoločne s pokynmi pre vypracovanie a zoznamom častých chýb v riešeniach.

V druhej časti semestra budeme pracovať v programe R a editore Rstudio. Krátky manuál k programu R nájdete tu.

Príklady riešené na cvičeniach:

R skripty:

Dáta:

NMSA211: Pravděpodobnost (cvičenie)
Piatok 10:40 K9

Všetky výukové materiály a podmienky pre získanie zápočtu sú prístupné na Moodle UK.

Príklady riešené na cvičeniach:

Staršia výuka / Older courses