NMSA332: Matematická statistika II
Utorok 12:20 K1 (prednáška)
Utorok 15:40 K2 (cvičenie)

Súbor doplňujúcich materiálov, vrátane kompletných informácii o kurze a videí z minulých ak. rokov je k dispozícii na Moodle UK.

Vznikajúce poznámky k prednáške.

Podmienky pre získanie zápočtu: 2 písomné práce (detaily v SIS)
Vzorové zadania zápočtových písomných prác:

Opravná zápočtová písomka sa koná 12.5.2022 od 12:20 v K8.

Zbierka úloh so stručnými riešeniami.

Súbor otázok a odpovedí k riešeniam zo zbierky. V tomto dokumente sa budeme snažiť zhromažďovať otázky k riešeniu úloh zo zbierky a stručné odpovede na ne. Rovnako tu nájdete opravy chybných častí riešení. Budeme vďační za všetky ďalšie pripomienky.

NMST434: Modern Statistical Methods
Monday 10:40 K9; Wednesday 10:40 K6; Thursday 10:40 K8

R codes:

NMAT362: Referativní seminář k bakalářské práci
Piatok 09:00 K2

Súbor doplňujúcich materiálov a modul pre odovzdávanie pdf prezentácií je k dispozícii na Moodle UK.

Podmienky pre získanie zápočtu: 2 prezentácie a aktívna účasť.

Úvodné prezentácie:

Staršia výuka / Older courses