NMSA202: Pravděpodobnost a matematická statistika (cvičenie)
Pondelok 17:20 K11

Podmienky pre získanie zápočtu.

Príklady na precvičenie a prípravu na zápočtové písomky s výsledkami.
Výsledky príkladov riešených na cvičeniach.
Ďalšie riešené príklady z kombinatoriky.

Samoštúdium: prosíme o zapojenie do e-výuky dostupnej cez portál Moodle. Tu nájdete kompletne vyriešené príklady a množstvo ďalších zdrojov.

Príklady riešené na cvičeniach:

NMSA332: Matematická statistika II (cvičenie)
Pondelok 14:00 K3

Podmienky pre získanie zápočtu: 2 písomné práce (detaily v SIS)
Vzorové zadanie početnej časti skúškovej písomky.

Zbierka úloh so stručnými riešeniami.

Súbor otázok a odpovedí k riešeniam zo zbierky. V tomto dokumente sa budeme snažiť zhromažďovať otázky k riešeniu úloh zo zbierky a stručné odpovede na ne. Rovnako tu nájdete opravy chybných častí riešení. Budeme vďační za všetky ďalšie pripomienky.

Príklady riešené na cvičeniach:

 • 17.02.2020: Podmienené rozdelenie, podmienené momenty
  Príklady 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8
 • 24.02.2020: Rao-Cramérova medza
  Príklady 10, 11, 12, 13, 14, 15
 • 02.03.2020: Viacroznerná Rao-Cramérova medza
  Príklady 18, 20, 21, 23
 • 09.03.2020: Postačujúce štatistiky
  Príklady 25, 27, 29, 30, 32, 34
 • 16.03.2020: Využitie postačujúcich štatistík
  Riešenia
 • 23.03.2020: Maximálna vierohodnosť
  Riešenia
 • 30.03.2020: Maximálna vierohodnosť: vektorový parameter
  Riešenia
 • 06.04.2020: Test pomerom vierohodnosti
  Riešenia
 • 20.04.2020: Testy bez rušivých parametrov
  Riešenia
 • 27.04.2020: Testy s rušivými parametrami
  Riešenia
 • 04.05.2020: Ďalšie príklady
  Riešenia

NMST434: Modern Statistical Methods (exercise session)
Thursday 14:00 Praktikum KPMS

Course completion requirements
Course notes (with exercises)

Homework assignments - Results

A document with some questions and answers regarding the exercise sessions and homeworks.

Complementary Documents:

Datasets:

Staršia výuka / Older courses