ZS 2019-2020

NMSA331: Matematická statistika I (cvičenie)
Pondelok 15:40 K11

Podmienky pre získanie zápočtu

Zápočtová písomka: Výsledky

Opravná zápočtová písomka: Pondelok, 2.12.2019, od 12:20 v K6 - Výsledky

Domáca úloha: Zadanie a dáta spoločne s pokynmi pre vypracovanie.
                        Výsledky domácich úloh

V druhej časti semestra budeme pracovať v programe R a editore Rstudio. Krátky manuál k programu R nájdete tu.

Príklady riešené na cvičeniach:

R skripty:

Dáta:

NMSA407: Linear Regression (exercise session)
Tuesday 14:00 K11

For general information about the exercise sessions and the credit requirements see the main website of the exercise sessions.

The retake of the final test takes place on Monday January 13, from 14:00 in K4.

The retake of the final test: Results

Homework assignments: R scripts used at the lab sessions Datasets: Some useful documents:

NMAI059: Pravděpodobnost a statistika (cvičenie)
Štvrtok 17:20 S7

Príklady riešené na cvičeniach:

LS 2018-2019

NMSA202: Pravděpodobnost a matematická statistika (cvičenie)
Piatok 12:20 K7

Podmienky pre získanie zápočtu

Príklady na precvičenie a prípravu na zápočtové písomky s výsledkami
Výsledky príkladov riešených na cvičeniach
Ďalšie príklady a dokumenty na centrálnej stránke cvičení

Písomné práce

 1. 05.04.2019: výsledky
 2. 03.05.2019: výsledky
 3. 24.05.2019: výsledky

Príklady riešené na cvičeniach:

NMSA332: Matematická statistika II (cvičenie)
Utorok 12:20 K8

Podmienky pre získanie zápočtu: 2 písomné práce (detaily v SIS)
Vzorové zadania:

Zbierka úloh

Príklady riešené na cvičeniach:

 • 19.02.2019: Podmienené rozdelenie, podmienené momenty
  Príklady 1, 2, 4, 5, 7, 8
 • 26.02.2019: Rao-Cramérova medza
  Príklady 10, 11, 12, 13, 16
 • 05.03.2019: Mnohoroznerná Rao-Cramérova medza
  Príklady 18, 20, 21, 22
 • 12.03.2019: Postačujúce štatistiky
  Príklady 25, 26, 28 - 32
 • 19.03.2019: Využitie postačujúcich štatistík
  Príklady 40, 41, 42, 46
 • 26.03.2019: 1. písomná práca: výsledky
 • 02.04.2019: Maximálna vierohodnosť
  Príklady 50 - 52, 54, 56, 63
 • 09.04.2019: Maximálna vierohodnosť: vektorový parameter
  Príklady 64, 66, 68, 69
 • 16.04.2019: Test pomerom vierohodnosti
  Príklady 74, 77, 79
 • 23.04.2019: Testy bez rušivých parametrov
  Príklady 83, 85, 88, 91
 • 30.04.2019: Testy s rušivými parametrami
  Príklady 96, 98, 99, 102
 • 07.05.2019: 2. písomná práca: výsledky

NMST434: Modern Statistical Methods (exercise session)
Monday 14:00 K2

Course completion requirements
Course notes (with exercises)

Homework assignments - Results

Complementary Documents:

Datasets:

ZS 2018-2019

NMSA331: Matematická statistika I (cvičenie)
Utorok 12:20 K4

Podmienky pre získanie zápočtu

Zápočtová písomka: Výsledky

Opravná zápočtová písomka: Výsledky

Domáca úloha: Zadanie a dáta

Krátky manuál k programu R nájdete tu.

Príklady riešené na cvičeniach:

R skripty:

Dáta:

NMAI059: Pravděpodobnost a statistika (cvičenie)
Streda 12:20 S1

Domáca úloha: zadanie

Príklady riešené na cvičeniach:

NMSA407: Linear Regression (exercise session)
Thursday 10:40 K4

For general information about the exercise sessions and the credit requirements see the main website of the exercise sessions.

The retake of the final test: Results

Homework assignments: R scripts used at the lab sessions Datasets: Some useful documents:

LS 2017-2018

NMSA202: Pravděpodobnost a matematická statistika (cvičenie)
Pondelok 14:00 K5

Podmienky pre získanie zápočtu

Príklady na precvičenie a prípravu na zápočtové písomky s výsledkami
Ďalšie príklady a dokumenty na centrálnej stránke cvičení

Písomné práce

 1. 09.04.2018: výsledky
 2. 30.04.2018: výsledky
 3. 21.05.2018: výsledky

Príklady riešené na cvičeniach:

NMSA332: Matematická statistika II (cvičenie)
Utorok 10:40 K11

Podmienky pre získanie zápočtu: 2 písomné práce (detaily v SIS)
Vzorové zadania:

Zbierka úloh

Príklady riešené na cvičeniach:

 • 20.02.2018: Podmienené rozdelenie, podmienené momenty
  Príklady 1, 3, 4, 5, 7
 • 27.02.2018: Rao-Cramérova medza
  Príklady 9, 10, 11, 12, 15
 • 06.03.2018: Mnohoroznerná Rao-Cramérova medza
  Príklady 17, 19, 20, 22
 • 13.03.2018: Postačujúce štatistiky
  Príklady 24, 27 - 29, 31 - 34
 • 20.03.2018: Využitie postačujúcich štatistík
  Príklady 39, 41, 42, 43, 45
 • 27.03.2018: 1. písomná práca: výsledky
 • 03.04.2018: Maximálna vierohodnosť
  Príklady 52, 53, 55, 58, 61
 • 10.04.2018: Mnohorozmerná maximálna vierohodnosť
  Príklady 63, 65, 67, 70
 • 17.04.2018: Test pomerom vierohodnosti
  Príklady 73, 76, 77, 78
 • 24.04.2018: Testy bez rušivých parametrov
  Príklady 82, 84, 87, 90
 • 10.04.2018: Testy s rušivými parametrami
  Príklady 94, 97, 98, 101, 102
 • 15.04.2018: 2. písomná práca: výsledky

NMST434: Modern Statistical Methods (excercise session)
Tuesday 17:20 K3

Course completion requirements
Course notes (with exercises)

Homework assignments - Results

Complementary Documents:

Datasets:

ZS 2017-2018

NMSA331: Matematická statistika I (cvičenie)
Pondelok 15:40 K11

Podmienky pre získanie zápočtu

Zápočtová písomka: Výsledky

Domáca úloha: Zadanie a výsledky

Príklady riešené na cvičeniach:

R skripty:

Dáta:

NMAI059: Pravděpodobnost a statistika (cvičenie)
Utorok 17:20 S6

Domáca úloha 1: zadanie, výsledky opravy
Domáca úloha 2: zadanie, výsledky opravy

Príklady riešené na cvičeniach:

NMSA407: Linear Regression (exercise session)
Friday 9:00 K11

For general information about the exercise sessions and the credit requirements see the main website of the exercise sessions.

Results of both retakes of the final test.

Homework assignments: R scripts used at the lab sessions Datasets: Some useful documents: