Anna Najmanová

Anna Najmanová

Matematický ústav UK, Sokolovská 83, 186 75 Praha 8

Telefon: (420-2) 2191 3218
Tel/Fax: (420-2) 2323 394
e-mail: najman@karlin.mff.cuni.cz

Technický redaktor CMUC